De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nationaal Programma Ouderenzorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nationaal Programma Ouderenzorg"— Transcript van de presentatie:

1 Nationaal Programma Ouderenzorg
Netwerken ervaringen Marcel Olde Rikkert, ZOWEL NN Netwerk 1

2 Probleemstelling: NPO- transitie ouderenzorg
Systeemfouten zorg/welzijn/wonen tav ouderen: -niet klaar voor complexe comorbiditeit -oudere te weinig aan het stuur -professionals te weinig kennis -niet doelmatig genoeg 5 I’s van Schnabel Internationalisering Infromatisering Individualisering Intensivering Informalisering

3 NPO gewenst: Innovatie in de ouderenzorg!
Kwaliteit Doelmatigheid Patiëntervaring

4 Innovatie vehikel ouderenzorg…?

5 Netwerk: aanbieders + ouderen!

6 Van buiten naar binnen Emanciperende oudere patiënt
Technologische en sociale revolutie Noodzaak reductie kosten en volume

7 Transitie experimenten Nationaal Programma Ouderenzorg
() Transitie experimenten Nationaal Programma Ouderenzorg Stabilisatie Versnelling Transitie experimenten Netwerk  Welzijn  1e/2e lijns  Herstel Als je op deze schaal kijkt naar maatschappelijke problemen komen we tot andere sturingsregels die zijn vervat in het zogenaamde sturingsraamwerk Informatiepas ZWIP Tijd Rotmans et al, 2000 7

8 NPO-Transitieprojecten (N=17)
Stabilisatie Versnelling Take-off Maatschappelijke veranderingen Lock-in Als je op deze schaal kijkt naar maatschappelijke problemen komen we tot andere sturingsregels die zijn vervat in het zogenaamde sturingsraamwerk Probleemstelling Tijd Rotmans et al, 2000 8

9 I.Proces-ervaringen: Innovatie vs. Regulatie
samenleving Reguliere arena NPO- Transitie Arena - Langere termijn - Koplopers Systeeminnovaties Nieuwe projectvormen - Korte termijn urgentie overheid - Peloton aanbieders Uitdagingen verzekeraars Nieuwe rol gemeente

10 IIa.Uitkomst-ervaringen: faciliterende factoren
Stabilisatie Versnelling Transitie experimenten Netwerken Bevorderend: Projectsubsidie ZonMw Doelgroeppanel Persoonlijke chemie Verzekeraars-drive  1e/ 2e Lijns Transitie Als je op deze schaal kijkt naar maatschappelijke problemen komen we tot andere sturingsregels die zijn vervat in het zogenaamde sturingsraamwerk  ZWIP Tijd 10

11 IIb.Uitkomst-ervaringen: Remmende factoren
Stabilisatie Versnelling Transitie experimenten Netwerken Belemmerend: Marktwerking/ instellingsbelangen AWBZ/ Wmo korting Financiering NZa Onbekendheid partners  1e/ 2e Lijns Transitie Als je op deze schaal kijkt naar maatschappelijke problemen komen we tot andere sturingsregels die zijn vervat in het zogenaamde sturingsraamwerk  ZWIP Tijd 11

12 Dynamiek van NPO-transities II
Predevelopment Stabilization time Societal development Acceleration Take-off Macro-level: Nl-Gezondheidszorg Meso-level OOR-regio Micro-level Ouderen, netwerk Geels & Kemp, 2001 From: Rotmans et al, 2000 From: Geels and Kemp, 2001 Als je op deze schaal kijkt naar maatschappelijke problemen komen we tot andere sturingsregels die zijn vervat in het zogenaamde sturingsraamwerk Dutch Research Institute For Transitions 12

13 Landelijke NPO-ervaringen
Minimum Dataset Meerwaarde bepaling ouderen Leidraad Ouderenzorg NPO-Netwerk overleggen Participatie ouderen Bekostiging

14 Op weg naar meerwaarde & doelmatigheid in de ouderenzorg
Stabilisatie Versnellings fase 2011 Take-off Maatschappelijke veranderingen Lock-in Als je op deze schaal kijkt naar maatschappelijke problemen komen we tot andere sturingsregels die zijn vervat in het zogenaamde sturingsraamwerk Probleemstelling Tijd Rotmans et al, 2000 14

15 NPO ervaringen netwerken
Ervarings-quotes van netwerken: 1 2 3 4

16 Ouderennet VUmc en partners De oudere aan het stuur in samenhangende (eerstelijns) zorg

17 Ouderen niet alleen gehoord, maar ook begrepen!

18 To boldly go where no one has gone before…..
KOZ AMC & partners… To boldly go where no one has gone before…..

19 Vertrekpunt: de oudere zelf
kijken en zien, luisteren en horen, samen leren, verbinden en verbeteren Vertrekpunt: de oudere zelf

20 Hét (inter)actieve en toekomstgerichte
netwerk voor betere ouderenzorg en -welzijn GENERO is het netwerk ouderenzorg voor heel Zuidwest-Nederland, een grote regio onder regie van het Erasmus MC. Karakteristieken zijn: dynamisch, realistisch, leren van elkaar, en ‘denken, maar vooral doen’;. GENERO is een een breed, open netwerk voor iedereen die actief wil samenwerken aan effectieve en kwalitatief goede zorginnovaties voor optimale zorg en welzijn voor ouderen. 20

21 Ouderenzorg = onze zorg!
Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland Ouderenzorg = onze zorg!

22 ZOWEL NN: “Yes we can!”

23 NPO-Reisdoel: Meerwaarde ouderen, zorg, maatschappij

24 NPO-Transitiecyclus: innovatie, evaluatie & implementatie
Kwaliteitskeurmerk; Duurzaam netwerk; Ouderenpanel, etc Ontwikkeling Duurzame implementatie Verbeteren Pilotfase Evaluatie Verbeteren Medio 2011 Faes. et al. J Am Geriatr Soc 2010


Download ppt "Nationaal Programma Ouderenzorg"

Verwante presentaties


Ads door Google