De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleidsregel Geïntegreerde Eerstelijnszorg en Innovatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleidsregel Geïntegreerde Eerstelijnszorg en Innovatie"— Transcript van de presentatie:

1 Beleidsregel Geïntegreerde Eerstelijnszorg en Innovatie
Nico Bernts Directeur LVG Bijeenkomst Menzis oktober-november 2007

2 LVG visie op versterking van de eerste lijn
Meer samenwerking en organisatie Brede voorziening voor de wijk Robuustheid nodig in de eerste lijn Regie en hoofdaannemerschap

3 Met als voordelen voor Patiënt: herkenbare toegang, één voordeur; breed pakket Hulpverlener: professionele werkomgeving met goede faciliteiten Verzekeraar: aanspreekbare partij voor contractering van zorg Gemeente: goede wijkvoorziening en partner voor afstemming met wonen en welzijn

4 Doel van de aanwijzing van VWS
Bevorderen van structurele multidisciplinaire samenwerkingsverbanden en geïntegreerde eerstelijnszorg Van subsidieregeling naar tarief-bekostiging Financiering van (extra) kosten voor samenwerking, organisatie en regie Financiering zonder duizenden tariefjes

5 Doel van innovatie Juridische titel om te experimenteren
De prestatie innovatie: Het ontwerpen van nieuwe zorgprestatie rondom het zorgproces van een patiënt met een betere prijs-/kwaliteitsverhouding

6 De beleidsregel geïntegreerde eerste lijn
Voorlopige regeling 2007 en 2008, parallel aan de afbouwregeling subsidie gezondheidscentra Vrij tarief Huisarts en tenminste één andere discipline Contract met de verzekeraar; geen trekkingsrecht Hoofdcontractant en hoofddeclarant Gekoppeld aan inschrijftarief huisartsen Tarief per patiënt Samenwerkingsverband met en zonder rechtspersoon

7 De onderhandelingen tussen gezondheidscentra en verzekeraars
Alle grote verzekeraars hebben inmiddels een beleidskader voor de geïntegreerde eerste lijn Geïntegreerde eerste lijn wordt als een “pijler” van de zorg gezien Redelijke overeenstemming in de eisen; wel verschil in rolopvatting Beide partijen zoeken naar een goede manier om het begrip te pakken Speciaal motief: substitutiemogelijkheden en besparingen

8 ../2 Zorgaanbodplan met begroting “Pay for performance” Prestatiefinanciering vraagt om prestatie-indicatoren Nog weinig nieuwe toetreders Het volgen door verre verzekeraars Misverstand bij verzekeraars dat het gaat om de herverdeling van het oude subsidiebudget

9 Voorwaarden Innovatie
Contract tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder: Concrete, eenduidige omschrijving van gecontracteerde zorgprestatie of zorgproduct Doel van het project Plan van aanpak (tijdspad) Afgesproken tarieven (deeltarieven) Indienen bij NZa: declaratie alleen toegestaan bij ontvangstbevestiging NZa en pas na getekend contract verzekeraar/aanbieder Kortdurende, kleinschalige experimenten maximaal 3 jaar “Het ontwerpen van een nieuwe zorgprestatie rondom het zorgproces van een patiënt met een betere prijs-/ kwaliteitsverhouding.” Ruim geformuleerd: mogelijk later nog nadere uitwerking

10 Ervaringen Innovatie

11 Nieuwe regelingen bijdrage aan versterking eerste lijn?
Noodzakelijke flexibiliteit: lokale vraag en lokale mogelijkheden Meer drive tot vraaggericht werken Meer aandacht op zorg en kwaliteit Zeker mogelijkheden tot groei. Op voorwaarde van meer leiderschap, regie en geld Voorzieningenbeleid: naar grotere aanspreekbare eenheden in de eerste lijn

12 Niet het functioneren van een samenwerkingsverband is het probleem, maar het tot stand brengen er van. Vraagstuk is niet het wat, maar het hoe.


Download ppt "Beleidsregel Geïntegreerde Eerstelijnszorg en Innovatie"

Verwante presentaties


Ads door Google