De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma Sociaal Domein Project AWBZ-Wmo April 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma Sociaal Domein Project AWBZ-Wmo April 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Programma Sociaal Domein Project AWBZ-Wmo April 2014

2 Opgeleverd • Algemeen beleidskader sociaal domein – Vastgesteld door raad: 24 feb Lochem; 10 mrt Zutphen • Werkgroep Toegang: – Document over aspecten die met Toegang samenhangen (november 2013) • Werkgroep Burgerkracht – Document over aspecten die samenhangen met Burgerkracht (november 2013)

3 Documenten in uitvoering • Aanvullende beleidskaders voor – Jeugd – Participatie – Wmo • Bevatten nadere specificatie van algemeen beleidskader voor de genoemde beleidsgebieden • Stand van zaken: concepten worden besproken in de stuurgroep en daarna bijgesteld.

4 Gemeenschappelijke onderwerpen • Gemeenschappelijke thema’s worden in het programmateam besproken en wanneer nodig verder uitgewerkt. Voorbeelden: – Toegang; kwaliteit; verhouding maatwerk – algemene oplossingen; inzet GST’s. • Thema’s worden ook gebruikt om te bepalen waar Lochem en Zutphen op gelijke wijze vormgeven aan veranderingen en waar niet.

5 Diverse bijeenkomsten • Er zijn tal van bijeenkomsten geweest om in samenspraak te ontwikkelen, waaronder: – Met aanbieders, per beleidsgebied en op thema – Met burgers in Lochem, en in Zutphen – Geregeld contact met PMO Zutphen en Wmo-raad Lochem. • Interne bijeenkomst over relatie transities en lijnorganisaties

6 Inkoop Wmo • Koerswijziging colleges Lochem en Zutphen – Van bestuurlijk ingerichte aanbesteding met de regio naar bestuurlijk aanbesteden door Lochem en Zutphen samen. – Regionale samenwerking wordt op dit punt losgelaten. – (Tim) Robbe en Partners worden ingehuurd. – Inrichting eigen inkoopproject. – Evengoed op 1 oktober 2014 klaar met contracten

7 Beïnvloedende ontwikkelingen • Regionale inkoop Jeugd • Regionale inkoop Regionaal Kompas – Wat betreft beschermd wonen • Korting Huishoudelijke Hulp (40%) • Verdeling budget gemeenten naar beleidsgebieden • Bedrijfsvoering, financieel beheer, verantwoording • Inrichting lijnorganisaties.


Download ppt "Programma Sociaal Domein Project AWBZ-Wmo April 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google