De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Omgaan met onzekerheid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Omgaan met onzekerheid"— Transcript van de presentatie:

1 Omgaan met onzekerheid
Conctractering decentralisaties Wendy Verkleij Angela Riddering Tim Robbe

2 Beweging op gang brengen
INFORMATIE EN ADVIES (B) Individuele voorzieningen (E) Algemene voorzieningen (C en D) Dagelijkse leefomgeving: sociaal netwerk en basisvoorzieningen (A) Niet vrij toegankelijk Beoordeling Vrij toegankelijk Van boven naar beneden: Beweging op gang brengen door te duwen: gezamenlijke inkoop, bekostigingsvorm, individuele voorzieningen algemeen maken. Beweging op gang brengen door te trekken: minder bureaucratie, bundeling vraag cliënt, preventie, meer kortere trajecten, aanpak, eigen kracht en sociaal netwerk als vertrekpunt nemen. Toelichten dat er beweging naar beneden nodig is om het betaalbaar te houden. Ook dat grens tussen algemene en individuele (meest dure) voorzieningen stevig moet zijn.

3 Van de vier bouwstenen hebben we er nu maar EEN (een beetje)
Bouwstenen voor ontwikkeling Wie zijn het? NAW gegevens nodig Wat krijgen ze nu? Informatie van burgers Informatie instellingen Kan het anders? ‘De keukentafel’ Nieuwe vormen van zorg en begeleiding Bezuiniging halen vanaf dag 1 in 2015 Budgetten Rekenmodel Wettelijke verplichtingen Van de vier bouwstenen hebben we er nu maar EEN (een beetje) Hier aangeven: wij weten het ook nog niet allemaal, waardoor we geen afspraken met jullie kunnen maken

4 Je weet niks, en toch moet je door
Transitiearrangement Hoe garantie geven op onbekende budgetten en onbekende wettelijke taak? Beleidskaders ontwikkelen Hoe stel je beleid vast als het wettelijk kader ervoor ontbreekt? Opdrachtgeverschap rol oppakken Hoe inkoop te regelen als je niet weet wat je moet inkopen en wat je budget is? Dit zijn de uitdagingen waar we voor staand

5 Wat zijn hiervoor oplossingen? (1)
Transitiearrangementen: (geldt nu alleen nog voor jeugd, komt mogelijk ook voor AWBZ) Bepaalde mate van budget garanderen voor bestaande aanbieders zodat zorg gecontinueerd kan worden in 2015 Voorwaarden: Vernieuwingsslag inzetten in 2014 Eventuele groei in aantallen in 2014 en 2015 opvangen Finesses inregelen via bestuurlijk aanbesteden Naar verwachting zullen we ook bij AWBZ te maken krijgen met overgangsrechten, zo proberen we het bij jeugd op te lossen, bij AWBZ komt waarschijnlijk ook zoiets

6 Wat zijn hiervoor oplossingen? (2)
Beleidskaders: ….. Er zijn ook nog verkiezingen …... In deze regio agv herindeling in maart en november ……..Alles moet dus in februari door de raden zijn!!! 2-traps raket: Besluiten die nu nodig zijn om gelegitimeerd de voorbereidingen voort te zetten, nu nemen, met voorbehoud op wetgeving December 2014 verordeningen vaststellen samen met aanpassingen die nodig zijn op beleidskader Gebundelde krachten 2 in context zetten

7 Wat zijn hiervoor oplossingen? (3)
Opdrachtgeverschap: Bestuurlijk aanbesteden = wijze om afspraken met aanbieders te formaliseren Hoofdconvenant klaar januari: zo gaan we met elkaar om Bij bekendwording budgetten kan je dan snel schakelen – al het voorwerk is dan gedaan

8 Inzoomen: opdrachtgeverschap AWBZ
LOKAAL (per gemeente) Regionaal (MH) Boven-regionaal (MH+) AWBZ => WMO: algemene, vrij toegankelijke voorzieningen AWBZ => WMO: Individueel maatwerk (= vaak specialistisch, langdurend of gecombineerd) AWBZ => WMO ? VNG specifieke doelgroepen AMHK met Zuid-Holland Noord

9 Wat is bestuurlijk aanbesteden?
Manier om dialoog op gang te houden en om met onzekerheid om te gaan: hoe kom je dan toch tot elkaar?

10 Complex systeem Omgeving en strategie moeten in harmonie zijn…
Orde (Simpel of Gecompliceerd): Voorspelbaar Verklaarbaar Best practices Klassiek aanbesteden (incl BVP!) / subsidieren Complexiteit: Niet Voorspelbaar Wel Verklaarbaar Zoeken en vinden “Partnership” Bestuurlijk contracteren Chaos: Niet Voorspelbaar Niet Verklaarbaar Branden blussen Ad hoc AAAA Het grote risico!

11 Achtergrond van BA Wat is het dan?
Bestuurlijk aanbesteden is geen procedure, maar een mentaliteit om DCDC strategie vorm te geven in hoog complexe omgevingen met behulp van langdurige, inhoudelijk flexibele contracten. Contracten richten zich op inbedding van relaties en onderhandelingen zodat partijen kunnen aanpassen naar nieuwe omgeving (innovatie) en negatieve schokeffecten kunnen opvangen (afschaffen voorzieningen).

12 De START : stap 1 t/m 4 Stappen in een BA
De opdrachtgever omschrijft de gewenste situatie en vertaalt die in een onderhandelingsdocument. Toets van het document bij bijvoorbeeld de Wmo-raad (legitimatie). Eerste besluitvorming van B&W over het onderhandelingsdocument. Meerdere plenaire overlegrondes met alle uitgenodigde aanbieders gezamenlijk, gericht op het zoeken van aansluiting tussen de gewenste situatie van de opdrachtgever en die van de aanbieders. Dit resulteert in het opstellen van een hoofdconvenant.

13 Vervolg stappen Stappen in een BA
De opdrachtgever komt tot de berekening van standaardkostprijzen met een bijbehorende bandbreedte. Besluitvorming van B&W over de kostprijzen voor diensten. Prijsonderhandelingen met iedere individuele aanbieder (noodzakelijk als gevolg van de mededingingswet). Anders dan in het Zeeuws model ontstaan er kostprijzen per aanbieder. Afsluiten van individuele convenanten tussen opdrachtgevende gemeente en aanbieders. Publicatie van de van de gunning op Europees niveau (Europese aanbestedingswetgeving voor zogeheten 2B. diensten)

14 Wat gebeurt er de komende maanden?
Via proces van bestuurlijk aanbesteden onze relatie in de regio goed vormgeven Januari: hoofconvenant (incl. afspraken over informatievoorziening) = stap 1 t/m 4 Zelfde periode: in gemeenteraden vaststelling van Gebundelde Krachten 2 Budgetten? Hopelijk voor mei circulaire

15 Wat verwachten we van aanbieders?
Bereidheid om samen te werken om vernieuwing in ‘Gebundelde Krachten’ mogelijk te maken Delen van informatie: feiten scherp krijgen Afspraken over communicatie met burgers

16 Wat kunnen jullie van ons verwachten?
Meedenken over continuïteit van zorg en hoe te borgen Ruimte laten om tot andere dan gebruikelijke oplossingen te komen Duidelijkheid zodra we het KUNNEN bieden

17 Slot Vragen?


Download ppt "Omgaan met onzekerheid"

Verwante presentaties


Ads door Google