De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezamenlijk de crisis door

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezamenlijk de crisis door"— Transcript van de presentatie:

1 Gezamenlijk de crisis door
Presentatie Themadag VIAG 30 maart 2012 Gezamenlijk de crisis door Rotterdam, 30 maart 2012 Bart Drewes, Clusterhoofd Informatiebeleid VNG

2 1. Wat is er aan de hand? 415 gemeenten, autonoom op ict
Veel vormen van ICT-samenwerking, ad-hoc, divers ICT kosten mln. per jaar (precieze bedrag onduidelijk) Georganiseerd in processen, verkokerd binnen de gemeente, gemeenten in ketens gekoppeld: complex! Leveranciers: afhankelijk, opdrachtgeverschap te zwak georganiseerd Afhankelijk van veel standaarden en koppelvlakken: lappendeken  Kernvraag: gaat dit wel werken?

3 2. Uitdagingen en nieuwe taken
Dienstverlening Decentralisaties: jeugd, wmo, werken naar vermogen Informatiebeveiliging (lektober, diginotar, privacy) Bezuinigingen Innovatie / inzet nieuwe media / HNW  Ga er maar aanstaan!

4 3. Wat is er nodig? Focus en ordening: @genda 2015 & iNUP
Gezamenlijke aanpak, samenwerking: Bijvoorbeeld: Operatie NUP, Operatie BRP, aanpak beveiliging, basisgemeente, de decentralisatie transitiebureaus Versterken opdrachtgeverschap gemeenten: Bijvoorbeeld: de gezamenlijke verwerving mGBA, convenant KING/leveranciers/gv-en

5 3.1 Focus en ordening @genda informatiebeleid 2015
Bestuurlijke sturing op nieuwe ontwikkelingen - realisme uitvoeringstoetsen (decentralisaties) baten en kosten Basis op orde (iNUP, mGBA) Samenwerken en innovatie

6 3.1 Focus en ordening Wat biedt de @genda:
bestuurlijke visie, focus en draagvlak: kaders waarin uitvoerders ruimte hebben om zaken slim te organiseren een gezamenlijke koers voor de komende jaren Dat kan alleen samen!

7 3.1. Focus en ordening iNUP betere service meer gemak 20 bouwstenen
Implementatieafspraken Kasschuif in gemeentefonds VNG opdrachtgever voor Operatie NUP (uitvoering door KING) Standaardisatie: Frontoffice, mid-office, backoffice

8 Operatie NUP Impactanalyses
implementeerbaarheid en bruikbaarheid en kwaliteit (IBK), gaat het werken? Standaarden Koppelvlakken en processtandaarden Leveranciersmanagement Samen met GV-en en leveranciers Monitoring voortgang

9 3.2 Gezamenlijke aanpak en samenwerking
Decentralisaties Grote uitdaging, omvangrijk takenpakket Hoge tijdsdruk Overlap tussen doelgroepen Noodzaak om vanuit informatie / ict de decentralisaties te bezien waar samenwerking gewenst is en dit te bevorderen VNG ondersteunt dit, samen met de transitiebureaus (ism VWS, VenJ, SZW) en via programma Slim Samenwerken

10 Decentralisaties: spin in het web
Werken naar vermogen Wie werkt waar, welke uitkering, inkomen, zelfredzaamheid? Jeugdzorg Wat is jeugdgezondheid, probleemgezinnen, schoolarts, signaleringsystemen? AWBZ/WMO ondersteuning, behoefte aan gegevensdeling, een standaard gegevensuitwisseling?

11 3.2 Gezamenlijke aanpak en samenwerking
Informatiebeveiliging Diginotar en Lektober: wake-up call Problematiek: binnen gemeente, gemeente leverancier, ketens! Waardering voor rol VNG en KING, maar niet houdbaar zo Spies: beveiligingseisen DigiD, uitvoerbaar? VNG en KING gaan gemeenten ondersteunen (gateway uitgevoerd)

12 3.2 Gezamenlijke aanpak samenwerking
De basisgemeente niet elke keer zelf het wiel hoeven uitvinden samen met de gemeenten ontwikkelen

13 3.3 Versterken opdrachtgeverschap
Gezamenlijke verwerving burgerzakenmodules Besparen op aanbestedingskosten gemeenten Opdrachtgeverschap versterken Samen één keer goede specificaties maken

14 4 Tips, wat kunt u gaan regelen:
Zoek de samenwerking, met buurgemeenten, in de regio, landelijk Basis op orde: volg het nup en mgba, gebruik de diensten van operatie nup en operatie brp (en draag er ook aan bij) Hou uw leveranciers scherp, zoek de gezamenlijke aanbesteding Beredeneer zakelijke rechtvaardiging Realiseer baten, stuur daarop!

15 Samenvattend Focus en ordening: @genda 2015
Samenwerking en versterking opdrachtgeverschap is nodig Samen verder inkleuren: gemeenten, koepels, VIAG, gebruikersverenigingen, leveranciers, KING en VNG

16 Vragen, antwoorden, … ? Dank voor uw aandacht


Download ppt "Gezamenlijk de crisis door"

Verwante presentaties


Ads door Google