De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vereniging van Nederlandse Gemeenten Ontwikkelingen afvalwaterketen De aanpak afvalwaterketen VNG en UvW.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vereniging van Nederlandse Gemeenten Ontwikkelingen afvalwaterketen De aanpak afvalwaterketen VNG en UvW."— Transcript van de presentatie:

1 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Ontwikkelingen afvalwaterketen De aanpak afvalwaterketen VNG en UvW

2 Aanpak afvalwaterketen VNG en UvW Stand van zaken… Opbouw: Actualiteit: Bestuursakkoord Rijk-Koepels Aanpak van de afvalwaterketen Hoe nu verder?

3 Bestuursakkoord Rijk - Koepels Van regeerakkoord naar bestuursakkoord  kleine en dienstverlenende overheid  gericht op uitvoeren kerntaken  taken zo dicht mogelijk bij de burger 5 decentralisaties: Werk naar vermogen Begeleiding AWBZ Jeugdzorg Ruimte, natuur en economie Water

4 Bestuursakkoord Doelmatig Waterbeheer Van Regeerakkoord naar bestuursakkoord NB: Afspraken VNG en UvW worden bevestigd! Thema’s  Kaders, plannen en toezicht  Financiering primaire waterkeringen  Waterketen  Samenwerken in uitvoering waterbeheer  Waterschapsbestuur

5 Wetgeving verandert (…geen business as usual) “Samen werken o.b.v. afspraken in plaats van eenzijdige voorschriften” Verwerken van hevige regenval In stand houden systeem (vervangingsopgave) Voldoende geschikte mensen? Bezuinigingen Bundelen kennis en capaciteit Innovatie Verder professionaliseren van het beheer Aanpak afvalwaterketen VNG en UvW

6 Gezamenlijke aanpak VNG en UvW Structuur volgt inhoud, werkprocessen centraal! Elementen: A.Aanpassen beleid en wetgeving B.Investeringsprogrammering C.Operationele taken Geen blauwdruk, ruimte voor maatwerk

7

8 Infor- meren trekkers regio afspraken over samenwerking sluiten regelingen en invullen organisatie 1 juli 2010 31 dec 2010 31 dec 201131 dec 2012 Stok achter de deur Rijk werkt aan wetgeving

9 Hoe nu verder? De uitdaging Starten dialoog: –Binnen gemeente –Tussen gemeenten –Met het waterschap Analyse resultaten benchmark 2010 (feiten en kansen) Betrokkenheid medewerker-manager-bestuurder Bestuurlijke opdracht en agenda Ondersteuning door gemeenteambassadeurs water

10 Hoe nu verder? Implementatietraject Doel: ondersteunen regionale uitwerking Kennisontwikkeling / Strategie (RIONED/STOWA) Regionale bijeenkomsten Publicaties Nieuwsbrief Meest gestelde vragen (FAQ’s)

11 Welke bestuurlijke vragen? RIOLERING  Iedereen weet wat het is en wat het doet  Veel complexer dan het lijkt: twee stromen Er worden keuzes gevraagd:  Kosten  Kwaliteit / innovatie  Kwetsbaarheid

12 Welke bestuurlijke vragen? Van inspanning naar resultaat Doen we de goede dingen?  Zijn geprogrammeerde investeringen goed onderbouwd en kosteneffectief?  vervangen, repareren of niks doen (uitstel)?  zijn verbetermaatregelen echt nodig?  juiste moment en juiste plaats? Doen we de dingen goed?  Kennen we het systeem voldoende? (meten/databeheer)  Werkprocessen: zelf doen, gezamenlijk of uitbesteden?

13 Tenslotte: Bouwen aan vertrouwen “Je komt zo ver met de inhoud als de relatie het toelaat”

14 Stap-voor-stap…


Download ppt "Vereniging van Nederlandse Gemeenten Ontwikkelingen afvalwaterketen De aanpak afvalwaterketen VNG en UvW."

Verwante presentaties


Ads door Google