De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Functioneel Ontwerp Transitie Jeugdzorg Zuid-Holland Zuid Zorg voor Jeugdigen www.onsNzorg.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Functioneel Ontwerp Transitie Jeugdzorg Zuid-Holland Zuid Zorg voor Jeugdigen www.onsNzorg.nl."— Transcript van de presentatie:

1 Functioneel Ontwerp Transitie Jeugdzorg Zuid-Holland Zuid Zorg voor Jeugdigen www.onsNzorg.nl

2 Agenda •Terugblik proces en inhoudelijk ontwerp •Functioneel ontwerp •Vooruitblik

3

4 Terugblik op proces Juli 2013: beleidsbrief aan gemeenteraden met daarin: •Visie •Sturingskaders •Inhoudelijk ontwerp DOEtank/DOEteams aan zet voor functioneel ontwerp

5 Terugblik op inhoud (1) Kern van de visie: “We willen dat jeugdigen kansen krijgen zich te ontwikkelen en naar vermogen mee te doen in de samenleving” •We willen de eigen kracht van jeugdigen en gezinnen versterken •We willen een integrale aanpak •We willen dat er maatwerk wordt geboden Uitgangspunten: •We willen zoveel mogelijk lokaal organiseren wat lokaal kan en pas opschalen als het echt nodig is; •we willen goed toegeruste professionals; •we willen als gemeente niet op de stoel van de professional gaan zitten; •we willen wel de gemeentelijke regievoering houden, ondanks de handelingsvrijheid voor de professionals; •we willen sturen op prestaties in plaats van op productie; •we willen zoveel mogelijk leren van incidenten; •we beseffen dat er zonder beleidsvrijheid geen decentralisatie is.

6 Terugblik op inhoud (2) Sturingskader •We willen de professional laten bepalen wie zorg krijgt •We willen zoveel mogelijk regie bij cliënt, maar de budgetverantwoordelijkheid ligt bij het jeugdteam •We willen als 17 gemeenten gezamenlijk dure zorg voor jeugdigen inkopen; de financiële solidariteit willen we per subregio organiseren •We willen dat de professional het op- en afschalen van zorg bepaalt •We willen dat het beslissen, bepalen en betalen in 1 hand (jeugdteam) komt •We willen nieuwe aanbieders de mogelijkheid geven om toe te treden •We willen zorg voor jeugdigen ontschot inkopen, als een totaalopgave •We willen tegenkracht laten organiseren door zowel organisaties, cliënten als gemeenten

7 Terugblik op inhoud (3) Schaalkeuze intentioneel bepaald

8 Ontwerp DOEtank

9 Functioneel Ontwerp Advies DOEteams

10 REGIONAAL LOKAAL SUB Regionale zorgmarkt  Specialistische interventies  Gedwongen hulpverlening  24/7 Crisisdienst Sub-Regionale zorgmarkt  GGZ psychologen Lokale Zorgmarkt  Educatie  Preventie  Lichte interventie Jeugdteam  Bieden van Basis GGZ, LVB, Jeugdzorg (alles wat basisvoorzieningen niet kunnen)  Werkt systeem (gezins) gericht  (De-)Escaleert  Budgetverantwoordelijk Sociale opvoedomgeving Jonger- enwerk Politie Verenig- ingen Kinder- opvang Scholen Huisarts CJG Functies Gebiedsgebonden basisvoorzieningen 1 gezin, 1 plan Diagnostiek Advies Netwerk (DAN)  Consultatie en advies  Specialistische diagnose Professionele discussie uitvoerings- organisatie

11 Vooruitblik

12 Proces 4-15 november: Concept beleidsplan portefeuillehoudersoverleggen in subregio’s 18 november: Beleidsplan in stuurgroep ZHZ december: behandeling in 17 colleges van B&W januari/februari: besluitvorming in 17 gemeenteraden parallel: voorbereidingen implementatie lopen!


Download ppt "Functioneel Ontwerp Transitie Jeugdzorg Zuid-Holland Zuid Zorg voor Jeugdigen www.onsNzorg.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google