De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“We willen dat jeugdigen kansen krijgen zich te ontwikkelen en naar vermogen mee te doen in de samenleving” Visie Eigen KrachtIntegrale AanpakMaatwerk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“We willen dat jeugdigen kansen krijgen zich te ontwikkelen en naar vermogen mee te doen in de samenleving” Visie Eigen KrachtIntegrale AanpakMaatwerk."— Transcript van de presentatie:

1 “We willen dat jeugdigen kansen krijgen zich te ontwikkelen en naar vermogen mee te doen in de samenleving” Visie Eigen KrachtIntegrale AanpakMaatwerk

2 Ontwerp Jeugdhulp

3 Uitgangspunten ‘Zo dichtbij mogelijk, zo weinig mogelijk, zo licht als kan en zo zwaar als moet’ Integrale diagnostiek en consultatie bieden voor effectieve en tijdige ondersteuning Neerwaartse druk Laagdrempelig en toegankelijk voor jeugdteams en medische verwijzers

4 Uitgangspunten Bieden van toeleidingdiagnostiek en advies over best passende zorg Regionaal beschikbaa r

5 DAN is beschikbaar voor consultatie en advies. DAN is beschikbaar voor specialistische en integrale diagnostiek. DAN adviseert over effectieve zorg. DAN betrekt eerder gedane diagnostiek. DAN werkt regionaal

6 Taken DAN Consultatie & advies tbv jeugdige (en zonodig het gezin) Diagnostiek gericht op het op gang helpen van de verdere hulpverlening Second Opinion Kennisvermeerdering bij het jeugdteam dmv double loop learning Monitoren van vragen

7 Samenstelling van het DAN KERNTEAM: GZ-psycholoog of orthopedagoog-generalist of KJ-psycholoog KJ-psychiater Systeemtherapeut FLEXIBELE SCHIL onder andere een jeugdarts, klinisch psycholoog en experts op verschillende specialistische domeinen

8 Doelgroep DAN Jeugdigen waarbij het niet duidelijk is welke problematiek er speelt; Jeugdigen waarbij een eerdere aanpak niet heeft gewerkt; Jeugdigen waarbij sprake is van meerdere beperkingen en/of meervoudige problematiek, waardoor het voor de betrokken jeugdprofessionals niet duidelijk is welke ondersteuning /behandeling noodzakelijk/wenselijk is; Complexe gezinssystemen die invloed hebben op de problematiek van de jeugdige, waardoor niet duidelijk is welke ondersteuning/behandeling noodzakelijk/wenselijk is. Langdurige zorg die om niet duidelijke redenen niet kan worden afgebouwd. Binnen de doelgroep zullen diverse typen problematiek al dan niet in combinatie voorkomen (bijvoorbeeld psychiatrische problematiek, verstandelijke beperking, ontwikkelingsachterstand, verslaving, criminaliteit, gezinspathologie)


Download ppt "“We willen dat jeugdigen kansen krijgen zich te ontwikkelen en naar vermogen mee te doen in de samenleving” Visie Eigen KrachtIntegrale AanpakMaatwerk."

Verwante presentaties


Ads door Google