De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Adolescentenstrafrecht

Verwante presentaties


Presentatie over: "Adolescentenstrafrecht"— Transcript van de presentatie:

1 Adolescentenstrafrecht
januari 2014 Adolescentenstrafrecht Aanpak met perspectief De ambitie Wat er verandert Impact op uw werk Februari 2014 Adolescentenstrafrecht - Aanpak met perspectief

2 Ambitie Adolescenten 16 tot 23 jaar
Gerichte aanpak: rekening houden met ontwikkelingsfase Effectieve aanpak biedt perspectief: - Voor adolescent (toekomst) - Voor professional (maatwerk) - Voor de samenleving (veiligheid)

3 Achtergrond Adolescenten tot 23 jaar vaak nog in ontwikkeling
Aanpak effectiever, als die aansluit bij de ontwikkelingsleeftijd Jeugdstrafrecht biedt soms meer mogelijkheden Vooral bij ontwikkelingsachterstand of kwetsbaarheid (bijvoorbeeld door licht verstandelijke beperking of psychische problemen) van jongvolwassenen van 18 tot 23 jaar Vermindering recidive bij adolescenten belangrijk: plegen een kwart van alle delicten

4 Veranderingen in grote lijnen
Geen apart adolescentenstrafrecht Wel betere aansluiting jeugdstrafrecht en volwassenenstrafrecht 16- en 17-jarigen kunnen onder volwassenenstrafrecht gebracht worden (geen verandering) Jongvolwassenen tot 23 jaar kunnen onder jeugdstrafrecht gebracht worden Aanpassingen jeugdstrafrecht Bevorderen goede afweging

5 Betrokken professionals
januari 2014 Betrokken professionals Adolescentenstrafrecht vraagt samenspel Volwassenenreclassering Jeugdreclassering Raad voor de Kinderbescherming NIFP CJIB Openbaar Ministerie Advocatuur Zittende magistratuur Justitiële jeugdinrichtingen Jeugdhulp aanbieders Gemeenten VSR = Volwassenenstrafrecht JSR = Jeugdstrafrecht NIFP = Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie PJ = Pro Justitia Adolescentenstrafrecht - Aanpak met perspectief

6 Cruciaal: inzet professionals
De afweging: jeugdstrafrecht of volwassenenstrafrecht Raad voor de Kinderbescherming adviseert bij 16- en 17-jarigen Volwassenenreclassering adviseert bij 18- tot 23-jarigen. Landelijk afwegingskader. Consult bij Raad voor de Kinderbescherming mogelijk. Bij inzet jeugdstrafrecht: ook advies over keuze toezicht en begeleiding (jeugdreclassering of volwassenenreclassering) Openbaar ministerie vordert Rechter beslist. Bij 16- tot 18-jarigen de kinderrechter. Bij 18- tot 23-jarigen de politierechter of de meervoudige kamer

7 Cruciaal: inzet professionals
Kaders en ruimte voor de professional Aanpak strafbaar gedrag bij adolescenten vraagt om maatwerk Werken met adolescenten is mensenwerk Methodiek reclasseren met adolescenten voor (jeugd)reclassering Deskundigheidsbevordering rond adolescenten met licht verstandelijke beperking Ieder in een eigen rol, samen naar zelfde doel: perspectief voor adolescent én samenleving

8 Veranderingen per thema
januari 2014 Veranderingen per thema Jeugdstrafrecht bij 18- tot 23-jarigen Sluitende aanpak Wijzigingen jeugdsancties Plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ) Gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) Taakstraffen Andere wijzigingen PJ = Pro Justitia JJI = Justitiële jeugdinrichting Adolescentenstrafrecht - Aanpak met perspectief

9 Veranderingen per thema 1. Jeugdstrafrecht 18-23 jaar
januari 2014 Veranderingen per thema 1. Jeugdstrafrecht jaar Volwassenenreclassering adviseert Bij voorgeleiding kan OM al voornemen tot jeugdstrafrecht aangeven. RC kan dan jongvolwassene in JJI laten plaatsen OM vordert jeugdstrafrecht of volwassenenstrafrecht Rechter beslist. Bij jarigen kinderrechter, bij 18+ politierechter of meervoudige kamer Tenuitvoerlegging van sancties volgt het toegepaste strafrecht Daardoor zijn onder andere jeugdreclassering, jeugddetentie, leerstraffen (gedragsinterventies), GBM en PIJ beschikbaar voor 18- tot 23-jarigen PJ = Pro Justitia JJI = Justitiële jeugdinrichting OM = Openbaar ministerie RC = Rechter-commissaris Adolescentenstrafrecht - Aanpak met perspectief

10 Veranderingen per thema 2. Sluitende aanpak
januari 2014 Veranderingen per thema 2. Sluitende aanpak Bij veroordeling volgens jeugdstrafrecht (16- tot 23-jarigen) kan de rechter toezicht en begeleiding opdragen aan de jeugdreclassering of de volwassenreclassering Jeugdreclassering en volwassenenreclassering werken met aanvullende methodiek ‘reclasseren met adolescenten’ Bevordering deskundigheid bij volwassenenreclassering rond adolescenten met licht verstandelijke beperking Adolescentenstrafrecht - Aanpak met perspectief

11 Veranderingen per thema 3a. Wijzigingen jeugdsancties -PIJ
januari 2014 Veranderingen per thema 3a. Wijzigingen jeugdsancties -PIJ PIJ alleen nog mogelijk bij ‘gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestesvermogens’. Vastgesteld door psychiater. PIJ kan op einddatum omgezet naar TBS met dwangverpleging. Daarvoor is advies nodig vanuit de JJI, plus een dubbelrapportage door in ieder geval een psychiater. Ook bij verlenging PIJ na 4 jaar is een dubbelrapportage nodig. Bij voorwaardelijke PIJ is time-out opname mogelijk van maximaal 7 weken bij niet naleven van de voorwaarden of wanneer de veiligheid dit vereist. PIJ = Plaatsing in een inrichting voor jeugdigen TBS = Terbeschikkingstelling Adolescentenstrafrecht - Aanpak met perspectief

12 Veranderingen per thema 3b. Wijzigingen jeugdsancties - GBM
januari 2014 Veranderingen per thema 3b. Wijzigingen jeugdsancties - GBM GBM kan aangevuld worden met nachtdetentie of elektronisch toezicht (controle met enkelband). Bij onvoldoende medewerking aan GBM kan rechter maximaal 2 keer een time-out opname in een JJI bevelen, voor 4 weken. Deze time-out schorst de looptijd van de GBM. Rechter kan GBM opleggen bij 18- tot 23-jarigen op basis van advies door gedragsdeskundige en haalbaarheidsonderzoek reclassering. GBM = Gedragsbeïnvloedende maatregel Adolescentenstrafrecht - Aanpak met perspectief

13 Veranderingen per thema 3c. Wijzigingen jeugdsancties - Taakstraffen
januari 2014 Veranderingen per thema 3c. Wijzigingen jeugdsancties - Taakstraffen Bij ernstige gewelds- en zedendelicten is niet meer uitsluitend een taakstraf mogelijk. Combinatie met andere sancties kan wel. Consequente reactie bij mislukken van een taakstraf: vervangende jeugddetentie, tenzij er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden. GBM = Gedragsbeïnvloedende maatregel Adolescentenstrafrecht - Aanpak met perspectief

14 Veranderingen per thema 4. Overige wijzigingen jeugdstrafrecht
januari 2014 Veranderingen per thema 4. Overige wijzigingen jeugdstrafrecht Elektronische controle (elektronisch toezicht met enkelband) ook in jeugdstrafrecht beschikbaar Volgen van onderwijs kan als bijzondere voorwaarde opgelegd worden Bezoekregeling JJI’s aangescherpt ISD = Instelling voor stelselmatige daders Adolescentenstrafrecht - Aanpak met perspectief

15 Impact op uw werk In te vullen door de betreffende organisatie

16 Titel Tekst januari 2014 ISD = Instelling voor stelselmatige daders
Adolescentenstrafrecht - Aanpak met perspectief

17 Dank voor uw aandacht! januari 2014
ISD = Instelling voor stelselmatige daders Deze presentatie is met de meeste zorgvuldigheid samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan ontleend worden. De jongeren op de foto’s hebben geen relatie tot de inhoud van deze presentatie. Adolescentenstrafrecht - Aanpak met perspectief


Download ppt "Adolescentenstrafrecht"

Verwante presentaties


Ads door Google