De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PIJ onderzoeksprogrammering

Verwante presentaties


Presentatie over: "PIJ onderzoeksprogrammering"— Transcript van de presentatie:

1 PIJ onderzoeksprogrammering
20 januari 2011 PIJ onderzoeksprogrammering Stand van zaken Maaike Kempes, WODC 20 januari 2011 PIJ onderzoeksprogrammering | 20 januari 2011

2 PIJ: Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen
PIJ onderzoeksprogrammering 20 januari 2011 PIJ: Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen Delict waarvoor hechtenis is toegestaan. Gevaar veiligheid personen of goederen. Belang voor een gunstige ontwikkeling jeugdige. WODC (looptijd ): Onderzoek ten behoeve van verbeteringen in de oplegging en uitvoering van de PIJ-maatregel PIJ onderzoeksprogrammering | 20 januari 2011

3

4 5 thema’s PIJ-populatie Beleid en regelgeving Uitvoering
(Gedragsinterventies) Proefverlof/Nazorg

5 5 thema’s PIJ-Populatie Beleid & Regelgeving Uitvoering
Middelengebruik bij jongeren in JJI’s Kenmerken PIJ-jongeren Beleid & Regelgeving Evaluatie Landelijk Kader FDJ Indicatiestelling PIJ-maatregel Kennis ZM en OM over tul PIJ Vergelijking PIJ met alternatieve wettelijke afdoeningen Daling PIJ in relatie tot stijging gesloten Jeugdzorg Uitvoering Evaluatie ITA Longitudinale multiple casestudie PIJ Evaluatie observatieafdeling Onderwijs in JJI’s Succesfactoren PIJ (gedragsinterventies) Motivatie voor gedragsinterventies Condities bij implementatie PIJ-behandeling Neuropsychologische factoren in relatie tot behandelsucces PIJ en GJZ Proefverlof/Nazorg Aard en omvang Nazorg 18+ PIJ Synthese gedragsinterventies tijdens nazorg

6 Ontwikkeling in het aantal VW Pij-opleggingen
Reden arrondissementale verschillen (ernst delict, kenmerken jongeren) zijn onduidelijk Arrondissementale verschillen : 16%-45% PIJ/MK (Ten Berge et al, 2010)

7 Beleid & regelgeving:Indicatiestelling (Ten Berge et al, 2010)
Criteria advies en opleggen PIJ Kwaliteit rapportage: voldoende, rechters wijken af als kwaliteit slecht is. Overname advies: OV PIJ 80% Vw PIJ: 56% (Bijzondere Vw en verlenging meestal overgenomen) vw PIJ onvw PIJ Rapporteurs behandeling Ultimum remedium Rechters Noodzaak gedwongen kader Redenen vaak onduidelijk: delict niet ernstig genoeg, advies niet onderbouwd 7

8 PIJ-populatie (Brand & van der Hurk, 2008)
Gemiddelde leeftijd aanvang PIJ: 16,8 Verstandelijk zwakbegaafd/beperkt: 39% AS I problematiek (angst, depressie, ADHD etc.): 30% tot 75% (Vreugdenhil 2003) Empathie problematiek: % Problemen met impulscontrole: 89% Onderontwikkeling gewetensfunctie: 99%  Grote overeenkomst populatie PIJ en OTS (Boendermaker & uit Beijerse, 2008)

9 PIJ-populatie (Weijters, 2010)
: Onderzochte kenmerken van PIJ jongeren stabiel Geen toename in frequentie en ernst gepleegde delicten PIJ JD VH OTS 93,5% 94,6% 94,5% 60% NL afkomst 42,5% 29,9% 38,6% 62,1% <15 jaar 18,3% 13,2% 16,6% - 18 jaar 8% 7,5% 6,4% Zeden/levensdelict 25,1% 6% Vermogensdelict 32,6% Geen eerdere strafzaken 38% 23,7% 39,6% 43,2% Geen eerdere ernstige strafzaken 55,9% 60,1% 64,8% 74,9%

10 PIJ-populatie:middelengebruik (Kepper, 2010)

11 PIJ-populatie:middelengebruik (Kepper, 2010)
Prevalentie cannabis gebruik in JJI sinds binnenkomst

12 Uitvoering PIJ-maatregel: 30 jongeren met een PIJ (Addink e.a., 2010)
Top drie doelen behandelplan: 1. Meer inzicht in risicofactoren in relatie tot delict. 2. Aanpak van sociale vaardigheden, omgaan met autoriteit en commentaar, agressieregulatie. 3. School, dagbesteding, werk en sociaal netwerk Behandeling: Jongeren volgen tussen de 1-7 gedragsinterventies (niet specifiek op LVG gericht). Leefgroep is belangrijk bij bereiken doelen  YOUTURN Groot deel van de dagbesteding bestaat uit onderwijs

13 Overkoepelend rapport
Kennis over de uitvoering van de PIJ en de doelgroep Onderzoeken in opdracht van WODC Onderzoeken door derden Aanvullende analyses: b.v. update cijfers

14 Dank voor uw aandacht Maaike Kempes


Download ppt "PIJ onderzoeksprogrammering"

Verwante presentaties


Ads door Google