De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jeugdbescherming en Jeugdreclassering"— Transcript van de presentatie:

1 Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
21 december 2011 Jeugdbescherming en Jeugdreclassering presentatie bijeenkomst ambtelijk netwerk Jeugdzorg VNG 21 december 2011 jeugdbescherming en jeugdreclassering in het stelsel jeugd | 21 december 2011

2 Inhoud presentatie Facts en figures stelsel jeugdzorg
Toelichting Jeugdbescherming - wat is jeugdbescherming? - Jeugdbeschermingsketen 3. Toelichting Jeugdreclassering - wat is jeugdreclassering? - jeugdstrafrechtketen 4. Randvoorwaarden decentralisatie JB/JR

3 1. Gegevens over de jeugdzorg: Aanbieders
jeugdbescherming en jeugdreclassering 21 december 2011 1. Gegevens over de jeugdzorg: Aanbieders Huidige aanbod Er zijn 12 bureaus jeugdzorg in de provincies en 3 in de grootstedelijke regio’s Drie landelijk werkende instellingen (WSG, Leger des Heils, SGJ) 56 aanbieders van jeugd en opvoedhulp jeugdbescherming en jeugdreclassering in het stelsel jeugd | 21 december 2011

4 2. Gegevens jeugdzorg: Taken en functies
jeugdbescherming en jeugdreclassering 21 december 2011 2. Gegevens jeugdzorg: Taken en functies Taken Bureau jeugdzorg - Toegang tot de geïndiceerde jeugdzorg (indicatie) - Jeugdbescherming - Jeugdreclassering - AMK - Kindertelefoon Aanbod jeugdzorg Aanbod van opvoedondersteuning - verblijf (pleegzorg en residentiële opvang) - jeugdhulpverlening - observatiediagnostiek jeugdbescherming en jeugdreclassering in het stelsel jeugd | 21 december 2011

5 3. Gegevens over de jeugdzorg: Cijfers
jeugdbescherming en jeugdreclassering 21 december 2011 3. Gegevens over de jeugdzorg: Cijfers jeugdbescherming en jeugdreclassering in het stelsel jeugd | 21 december 2011

6 Structuur Gedwongen Jeugdzorg
AMK Raad vd Kinder-bescherming Kinderrechter Toegang Bureau jeugdzorg Kind en/of gezin Jeugd-reclassering Jeugd- bescherming Gesloten jeugdzorg Geïndiceerde jeugdzorg Vrijwillig kader (verantwoordelijkheid VWS) Gedwongen kader (verantwoordelijkheid V&J) Jeugdzorg

7 5. De jeugdbescherming Maatregelen bij jeugdbescherming
1. Onder toezichtstelling (OTS) eventueel met Machtiging uithuisplaatsing (UHP) 2. Ontheffing 3. Ontzetting ouderlijke macht Uitgevoerd door Bureau Jeugdzorg: Gezinsvoogdij (bij een OTS) Voogdij (bij ontheffing of ontzetting)

8 6. De jeugdbeschermingsketen

9 7. Ontwikkelingen Jeugdbescherming
Wijziging Kinderbeschermingswetgeving (burgerlijk wetboek) Nieuwe maatregelen OTS eventueel met machtiging uit huisplaatsing Maatregel van opgroeiondersteuning Gezagsbeeindigende maatregel Nieuw bevoegdheid Mogelijkheid van de burgemeester om van de RvdK te vragen beschermwaardige zaken aan de rechter voor te leggen als de RVK dit niet nodig vindt.

10 8. Jeugdreclassering Jeugdstrafrecht
kent naast strafrechtelijke elementen ook opvoedkundige aspecten geldt van 12 – 18 jaar, met uitzonderingen tot 21 jaar tot 12 jaar geen strafrechtelijke veroordeling Kabinet wil adolescentenstrafrecht (minder strikte scheiding in leeftijd) Taken jeugdreclassering uitvoeren van strafrechtelijke beslissing tot hulp en steun toezicht en begeleiding in opdracht van RvdK, Officier van justitie begeleiding tijdens en na een taakstraf begeleiding bij nachtdetentie toezicht en begeleiding op jeugdigen scholings/trainingsprogramma

11 9. De Jeugdstrafrechtketen

12 10. Overzicht van veiligheidshuis

13 11. Bestuurlijke afspraken tussen Rijk, VNG en IPO
Specifieke randvoorwaarden decentralisatie JB/JR leveringsplicht kwaliteitseisen voor gemeenten kwaliteitscriteria voor instellingen (certificering) toezicht en verantwoording bovenlokale uitvoering van taken informatievoorziening passende financiële afspraken binnen financieel arrangement

14 Gecertificeerde aanbied JB/ JR Zorg in gedwong kader AMK
RvdK OM/ZM kinderrechter Gecertificeerde aanbied JB/ JR Zorg in gedwong kader AMK Zorg in vrijwillig kader (gezinscoach) CJG Melding Onderzoek /Advies Besluit maatregel Uitvoering maatregel (casemanagement) = Keten JB Uitvoering maatregel (zorg) Gemeenten = Keten JR Legenda: = Cliëntenstroom = Aansturing Politie VenJ Overige rechtstreekse meldingen VWS


Download ppt "Jeugdbescherming en Jeugdreclassering"

Verwante presentaties


Ads door Google