De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorginkoop 2012 portefeuillehoudersoverleg 1 december 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorginkoop 2012 portefeuillehoudersoverleg 1 december 2011."— Transcript van de presentatie:

1 zorginkoop 2012 portefeuillehoudersoverleg 1 december 2011

2 Aanleiding en agenda Betrekken van bestuurders regio bij proces zorginkoop 2012 –Informeren en afstemmen zorginkoop en convenant JZ Bestuurlijke werkgroep Transitie –Bijeenkomsten op 26 september en 16 november –Voorbereiding op bespreking 21 november met instellingen Vervolgstappen: –Bespreking instellingen J&O en BJZ december 2011 –DB SRR januari 2012

3 Inhoud notitie Uitgangspunten 2012: –Advies van Bureau Jeugdzorg –Kaders: Meerjarig beleidskader SRR 2009-2012 en Uitvoeringsprogramma 2012 –4 ambities en 12 speerpunten Afspraken kader met Rijk –Eenzijdig opgelegd

4 Inhoud notitie Risico’s t.a.v. zorgaanbod 2012 –Tarieven discussie JB en JR met Min. V&J –SCP verwacht toename vraag geindiceerde JZ van 4% op landelijk niveau –Toename kinderen die wachten op beschermingsmaatregel = extra druk op capaciteit BJZ

5 Inhoud notitie Kansen zorg aanbod 2012 Vereenvoudiging indicatiestelling Trajectaanpak Jeugdzorg plus Uitbreiding Beter Beschermd plus (vroegtijdige zorgverlening bij OTS) Proeftuinen in het kader van decentralisatieproces Convenant Jeugdzorg

6 Bespreekpunten 1 december 2011 Concept Convenant JZ Advies zorginkoop 2012

7 Convenant Jeugdzorg Afspraken tussen instellingen J&O en BJZ voor gezamenlijke aanpak Meerjarige aanpak voor verandering/ verbetering JZ binnen huidige kaders voorafgaand aan decentralisatie Uitbreiding convenant naar domeinen CJG, J-GGZ, J-LVB en Onderwijs

8 Ambitie convenant De deelnemers in het convenant dragen er zorg voor dat alle kinderen/gezinnen, waar een gezonde ontwikkeling van kinderen bedreigd wordt, tijdig passende zorg en begeleiding ontvangen. Daarbij zal de geboden zorg een duurzaam effect te hebben.

9 Afspraken in convenant in 2012 In 2012: minimaal 3% meer kinderen (wachtlijst weg) In 2012: actief betrekken van de andere sectoren in 2012: eigen kracht onderdeel van de methodiek Veiligheid in gedrang = altijd direct hulp geboden. In 2012 trajectmatige en planmatige werkwijze: –Perspectief, vraagsturing, heldere doelstellingen die uit gaan van zorg die ”goed genoeg” is. –Meer flexibiliteit in zorg in 2012 In 2012 starten aantal proeftuinen. Aandacht voor aantal doelgroepen die nu niet goed bediend worden.

10 Zorginkoop 2012 Budget 2012 = budget 2011 (incl. OVA 2011) Voorstel productieafspraken 2012 volgt lijn van 2011 Aanpassingen in zorgaanbod n.a.v. analyse BJZ In 2012 mogelijk aanpassingen in productie afspraken n.a.v. 2 ontwikkelingen: –inrichting van de proeftuinen decentralisatie –inhoudelijk ontwikkelproces n.a.v. het convenant

11 Begroting zorginkoop 2012 Zorgaanbod (incl Iwi's) Jeugd- en Opvoedhulp73.875.293 Buitenreguliere crisisplaatsingen via BJZ 100.000 Zorgaanbod LWI’s3.297.245 Zorgaanbod buitenregionaal 750.000 steunfuncties364.474 Bureau JeugdzorgVrijwillige taken 17.292.127 Justitiële taken 24.875.430

12 Zorgaanbod 2012 Overzicht zorginkoop betreft inzet van het budget € 73.875.293 Ontwikkelingen in het aanbod: –beweging naar meer integrale zorg- programma’s (ambulant en residentieel) –(kleine) toename van gezinshuizen en vergelijkbare voorzieningen –meer pleegzorg en ambulant ingezet wordt –Innovatie en uitbreiding van crisisopvang


Download ppt "Zorginkoop 2012 portefeuillehoudersoverleg 1 december 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google