De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Transitie Jeugdzorg Informele raadsbijeenkomst, maandag 10 maart 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Transitie Jeugdzorg Informele raadsbijeenkomst, maandag 10 maart 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Transitie Jeugdzorg Informele raadsbijeenkomst, maandag 10 maart 2014
Rudi Hofstede, projectleider Transitie Jeugdzorg Cynthia Bouma, regisseur CJG Ellen Both, beleidsadviseur Opvoeden en opgroeien

2 Schema transitie

3 Wat is er mis met huidig stelsel?
Knelpunten: Het accent ligt vooral op de ‘probleemjeugd’, nauwelijks op preventie. Veel voorzieningen, verschillende wettelijke kaders en financieringsstromen -> versnippering Doorschuifmechanisme: lange en ingewikkelde procedures, snel passende hulp is daardoor moeilijk Zorggebruik is de afgelopen jaren sterk gestegen. De vraag naar gespecialiseerde hulp groeit jaarlijks zo’n 10% Moeilijk te beheersen sector, gekenmerkt door ‘waterbedeffect’

4 Transitie en transformatie
Verantwoordelijkheden gaan over van Rijk, provincies en zorgverzekeraars naar gemeenten In samenwerking met andere decentralisaties en ontwikkelingen (AWBZ, Passend Onderwijs, Participatiewet) Transformatie: Van zorg veraf naar preventie, ondersteuning en zorg dichtbij Van complexe naar eenvoudige zorg Van verkokerde naar integrale aanpak Financieel: Bundeling financieringsstromen Bezuiniging

5 Cijfers jeugd Gemeente Heerenveen
Enkele cijfers over het huidige gebruik van jeugdzorg in de gemeente Heerenveen ( ): Aantal jeugdigen 0 – 18 jaar: (21% van de totale bevolking) Aantal indicatiebesluiten BJZ: Aantal indicatiebesluiten GGZ-Jeugd: 98 Aantal indicatiebesluiten CIZ (AWBZ): 135 Aantal ondertoezichtstellingen: 32 Aantal voogdij: Aantal Jeugdreclassering BJZ: 14 Aantal onderz. kindermishandeling: 96 (betreft kinderen) Aantal JeugdzorgPlus: 3 Totale kosten jeugdzorg Prov. Fryslân in 2013: €61,3 mln Totale kosten preventief jeugdbeleid Heerenveen: €

6 Kaders: Visie Zorg voor jeugd
Visie Sociaal Beleid Opvoeden en Opgroeien (Integraal Jeugdbeleid) Zorg voor Jeugd CJG Passend Onderwijs Leefbaarheid en Meedoen Decentralisatie AWBZ Werk en Inkomen Participatiewet

7 Planning Beleidsplan Zorg voor jeugd
Informele raadsbijeenkomst 10 maart Conceptbeleidsplan gereed (ambtelijk) 6 mei Bijeenkomsten met cliëntorg., aanbieders, wg P-raad week 21 (19 mei) Vaststelling Conceptbeleidsplan in College 24 juni 2014 Aanleveren Participatieraad (+ cie Saza, tkn) 25 juni 2014 Advies Participatieraad uiterlijk 22 aug Definitief beleidsplan College 2 september Commissie SaZa september Vaststelling in de gemeenteraad oktober

8 Proces Lokaal: preventief werk en mantelzorg/1e lijnszorg
Partners: - onderwijs- , welzijn -, sportinstellingen - CJGpartners (Caleidoscoop, Alg. maatsch. Werk, Mee Friesland, JGZ. 2. RMC-regio (7 gemeenten Z.O.Friesland): inhoudelijke afstemming (vroegsignalering, gebiedsgericht werken) 3. Provinciaal: organisatorische afstemming (Regionaal Transitie Arrangement, Omvormingsplan, contractering met (boven)provinciaal werkende instellingen)

9 Programma Korte inleiding transitie van de jeugdzorg
In 3 groepen uiteen, elke groep bespreekt een thema Pauze Plenaire terugkoppeling

10 Thema’s Uitvoeringsrol gemeenten
Kiest de gemeente voor een beperkte of een sterke rol in de uitvoering? Regie van de cliënt Kiest de gemeente voor een sterke of een beperkte regie van de cliënt? Toegankelijkheid hulp Kiest de gemeente voor vrij toegankelijke hulp of toegankelijkheid via een beschikking?


Download ppt "Transitie Jeugdzorg Informele raadsbijeenkomst, maandag 10 maart 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google