De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

decentralisaties Midden Holland

Verwante presentaties


Presentatie over: "decentralisaties Midden Holland"— Transcript van de presentatie:

1 decentralisaties Midden Holland
Gebundelde krachten decentralisaties Midden Holland

2 1. Welkom door Marion Suijker
Welkom namens regio Midden-Holland Regionale samenwerking 3D Gebundelde krachten – bespreekstuk Programma voor vandaag

3 Programma 3 oktober 2013 Welkom Presentatie; ruimte voor eigen kracht
Toelichting op ‘Gebundelde krachten’ Deelsessies Pauze : van tot 11.30u Op weg naar de volgende fase : contracteren Afsluiting : rond u

4 2. Introductie: Yvonne Visser
Ruimte voor eigen kracht: sportproject Fit en Happy initiatiefnemer van dit project van Kwintes vertelt het verhaal over dit bijzondere project

5 3. Gebundelde Krachten! Gezamenlijke visie Voor wie?
Sociale infrastructuur (oud en nieuw) De piramide 3D benadering De Wmo

6 3.1. Gezamenlijke visie voor het sociaal domein
Inwoners staan centraal Gemeente voert regie Eigen kracht vormt de basis Iedereen kan meedoen Investeren in preventie 1 client/gezin, 1 aanpak, 1 regisseur …dat leidt tot… Visie is in alle gemeenteraden vastgesteld, zijn we nu verder aan het brengen naar praktijk. Dit is een tussenfase om een eerst schets te hebben, daarmee in gesprek te gaan met aanbieders en clienten en in december een uitgewerkte, gedragen beleidskader te presenteren.

7 7 speerpunten in 1 beeld Visie is in alle gemeenteraden vastgesteld, zijn we nu verder aan het brengen naar praktijk. Dit is een tussenfase om een eerst schets te hebben, daarmee in gesprek te gaan met aanbieders en clienten en in december een uitgewerkte, gedragen beleidskader te presenteren.

8 3.2 Voor wie? Type voorziening Regio Midden-Holland WWB+Wajong+WSW
AWBZ - Begeleiding 2.146 AWBZ – Persoonlijke Verzorging 3.925 AWBZ - Verpleging 1.100 Jeugdhulp (provincie) Jeugdreclassering 195 – 240 Jeugdbescherming 380 – 425 Jeugd LVB 389 Jeugd GGZ 3.290 – 3.335 Aantallen toelichting: AWBZ en Verpleging komen niet geheel over, wat in verpleeghuis zit niet, nog niet duidelijk hoeveel Naast deze cijfers zijn er ook nog AMK en Jeugdzorgplus (circa 25 per jaar)

9 3.3. sociale infrastructuur (oud)
Dit is huidige situatie, afzonderlijke systemen die naast elkaar werken en ieder een eigen systeem hebben

10 A. Dagelijkse leefomgeving
B. Informatie en advies (website, folders, inloopspreekuren van oa CJG) Oplossing? C. Algemene voorzieningen, oa CJG Ja Nee Complexe vraag? D. Sociaal Team: Verzorging van arrangementen, met combinaties van de onderdelen A t/m E Beoordeling E. Individuele voorzieningen Crisis! Ik heb een vraag Samen-werking Route schetsen aan de hand van een casus werkt bij dit plaatje het beste, kan zowel voor jeugd als voor AWBZ als voor WWB worden gebruikt

11 3.4 piramide Individuele voorzieningen (E)
INFORMATIE EN ADVIES (B) Individuele voorzieningen (E) Algemene voorzieningen (C en D) Dagelijkse leefomgeving: sociaal netwerk en basisvoorzieningen (A) Niet vrij toegankelijk Beoordeling Vrij toegankelijk Toelichten dat er beweging naar beneden nodig is om het betaalbaar te houden. Ook dat grens tussen algemene en individuele (meest dure) voorzieningen stevig moet zijn. Toelichten wat er onder wordt verstaan, wat er bij hoort

12 3.5 Regio kiest voor 3D benadering!
Participatiewet JEUGDZORG AWBZ (Passend) onderwijs Verschillende typen verbindingen met verschillende typen vraagstukken Zal meer inzet en betrokkenheid vragen van werk en inkomen komende periode

13 3.6 Stand van zaken Wmo 3 oktober 2013
Nog veel onzekerheden / dilemma’s: Ingangsdatum ? Toekomst van persoonlijke verzorging? Komt er verplichting tot overgangsrecht / zorg continuïteit? Definitieve budgetten nog onduidelijk Hebben we meteen voldoende ruimte voor transformatie? Uitgangspunt regio M-H: - 2014: daar waar mogelijk vernieuwing al inzetten: inrichten “landingsbaan voor decentralisaties” (komt ook aan bod in 1 van de deelsessie) Dit is hoe we daarmee omgaan voor het vervolg

14 Wmo (2) Maatwerkvoorziening Algemene voorziening
Een maatwerkvoorziening is een op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van een persoon afgestemd geheel van diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en ander maatregelen ten behoeve van: Zelfredzaamheid, participatie (inclusief vervoer etc.) beschermd wonen en opvang. Algemene voorziening een aanbod van diensten of activiteiten dat, zonder voorafgaand onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers, toegankelijk is en dat gericht is op het versterken van zelfredzaamheid en participatie, beschermd wonen of op opvang. Bedoeling hiermee is om de inclusieve samenleving te bevorderen. Dit is hoe we daarmee omgaan voor het vervolg

15 Regionale samenwerking Wmo (3)
Vorm van ondersteuning Niveau van inkoop Individuele arrangementen bij ondersteuning thuis Gezamenlijk regionaal inkoopmodel met lokaal afrekenmodel Gespecialiseerde (arbeidsmatige) dagbesteding idem Algemene voorzieningen gericht op persoon/huishouden lokaal Algemene voorzieningen gericht op groepen Dit is hoe we daarmee omgaan voor het vervolg

16 Hoe gaat dit verder Wanneer Onderwerp 19 juni
Stuurgroep sociaal domein √ 26 juni Portefeuillehouders regio √ juli Colleges √ September tot 15 oktober Consultatie: Gemeenteraden, WMO-adviesraden, lokale partners Regionaal: aanbieders en cliënten 1 oktober Wetsvoorstellen beschikbaar (?) 30 november Uitgewerkt beleidskader voor besluitvorming Spoorboekje voor komende maanden, is afhankelijk van wat er allemaal bij Rijk gebeurt, is veel fluctuatie in beleid op moment dus dit is de hopelijke planning. Je weet niks, maar je moet toch door.

17 4. Deelsessies! onderwerp: toegang voor klant / klantproces thema’s:
- Inzoomen op klantproces Inventarisatie van verbeter-/ontwikkelpunten 2. onderwerp: Sociaal Team Thema’s: - Positionering van Sociaal Team in infrastructuur - De lokale inbedding en regionale diversiteit Dit is hoe we daarmee omgaan voor het vervolg

18 Deelsessies! 3. onderwerp: keuzevrijheid van de klant thema’s:
- Keuzevrijheid is meer dan de keuze tussen ZIN en PGB Algemene voorzieningen en keuzevrijheid Hoe gaan we om met meerkosten a.g.v. eigen keuze? 4. onderwerp: Veranderen kost tijd! thema: - Wat kan wel en wat kan niet (snel) getransformeerd worden? Dit is hoe we daarmee omgaan voor het vervolg


Download ppt "decentralisaties Midden Holland"

Verwante presentaties


Ads door Google