De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gevolgen AWBZ Pakketmaatregelen Pakketmaatregelen Nieuwe MEE dienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gevolgen AWBZ Pakketmaatregelen Pakketmaatregelen Nieuwe MEE dienst."— Transcript van de presentatie:

1 Gevolgen AWBZ Pakketmaatregelen Pakketmaatregelen Nieuwe MEE dienst

2 Doel  Eenduidige informatie over AWBZ pakketmaatregelen  Informatie over nieuwe (tijdelijke) MEE dienst  Informatie over de implementatie

3 Onderwerpen  Pakketmaatregelen Uitgangspunten maatregelen Inhoud maatregelen Monitoring  MEE dienst Inhoud Implementatie

4 Uitgangspunten kabinet AWBZ meer richten op mensen met een ernstige beperking in hun dagelijks leven en voor wie de AWBZ oorspronkelijk bedoeld is. Door: Verminderen: onbedoelde groei Verminderen: te ruime aanspraken Voorkomen: medicalisering Verduidelijken: afbakening tussen AWBZ en andere domeinen

5 Pakketmaatregelen begeleiding  Functie begeleiding (BG) komt in plaats van OB en AB.  Maximalisering van het aantal uren begeleiding  Geen toegang tot BG met ‘lichte’ beperking  Overgangsregeling  Begeleiding moet gericht zijn op ‘zelfredzaamheid’; in enkele gevallen aanspraken in andere domeinen mogelijk (participatie)

6 Begeleiding vanuit AWBZ Doel: Bevorderen, behoud of compensatie van zelfredzaamheid. Voor mensen die zonder deze begeleiding grote kans op onnodige opname of verwaarlozing hebben. Toegang:  BG voor alle grondslagen m.u.v. psychosociaal  De aard en de ernst bepalen de mogelijkheden voor BG

7 Licht – matig- ernstig De ernst bepaalt de mogelijkheden voor BG 1.Licht: kan zelf met toezicht of stimulans; begeleiding is af en toe nodig. Komt niet in aanmerking voor de functie begeleiding. 2.Matig: kan met veel moeite zelf/iemand moet helpen; de activiteit moet regelmatig worden overgenomen. 3.Ernstig: kan niet zelfstandig/iemand moet overnemen, in alle situaties. B formulier CIZ

8 Zelfredzaamheid In staat zijn om binnen de persoonlijke levenssfeer te functioneren ( ≠ maatschappelijke participatie) BG vanuit AWBZ voor cliënten die matige of ernstige zelfredzaamheidproblemen hebben op een of meer van de volgende terreinen: 1.Sociale redzaamheid 2.Zich bewegen en verplaatsen 3.Probleemgedrag 4.Psychisch functioneren 5.Geheugen en oriëntatiestoornissen

9 Geen indicatie, wat dan?  Primaat: zelf doen, of beroep op eigen netwerk  Andere domeinen: −Wmo ( huishoudelijke verzorging, participatie, oggz/mo) −Ziektekosten verzekeraar ( ggz-behandeling, ziekenhuis verplaatste zorg, …) −Onderwijs −Jeugdzorg

10 Om wie gaat het?  10 CIZ + 4 BJZ groepen ‘klanten’ die getroffen worden door de maatregel  Omschrijvingen klantgroepen en ‘oplossingsstrategieën’ staan in de werkinstructie voor consulenten

11 Overgangsregeling begeleiding  Mensen krijgen 3-6 maanden gewenningsperiode (zie schema CIZ)  Nieuwe (tijdelijke) MEE dienst

12 Monitoring/signalering vanuit MEE  MEE productontwikkeling registratie  Signaleringsformulier Alle gevolgen van AWBZ-veranderingen bij MEE diensten in beeld MEE advies naar extern (o.a. gemeenten)

13 Nieuwe MEE dienst, niet voor iedereen! MEE diensten, enkel voor doelgroep MEE Nieuwe MEE dienst AWBZ pakketmaatregelen, ook voor ouderen en (jeugd) GGZ Geen nieuwe aanspraak op AWBZ meer mogelijk X Vermindering van indicatie, ongeacht functie X Volledig verlies van functie begeleiding bij aflopende indicatie in 2009 X

14 Nieuwe MEE dienst  Opdracht VWS (overleg MEE Nederland)  Voor mensen die ‘begeleiding’ volledig verliezen in 2009  Ook voor doelgroep (jeugd) GGZ en ouderen  Om te ondersteunen bij het vinden van oplossingen  Tijdelijk (2009)  Extra subsidie

15 Inhoud MEE dienst  Geen vervanging van de begeleiding  Verkenning nieuwe situatie  Hoe zelfredzaamheid te realiseren (zelf, eigen sociaal netwerk) eventueel beroep op andere ‘domeinen’

16 Proces nieuwe MEE dienst Stap Aantal uren 1. Situatie verkennen 2 uur 2. Netwerk verkennen 2 uur 3. Netwerk activeren 5 uur 4. Lokale voorzieningen in beeld brengen 1 uur 5. Cliënt ondersteunen bij verkrijgen andere voorziening 6 uur NB. Stap 5 is naar verwachting slechts voor een klein gedeelte van de cliëntengroep nodig.

17 Implementatie  Steunpunt consulenten/werkinstructie  Registratie (belang is groot!) Centraal/decentraal  Deskundigheid MEE dienst Andere doelgroepen Sociale netwerkversterking

18 Overleg gemeenten  Kerngegevens –aantal cliënten –doelgroep –behoeften  Signalering –knelpunten –mogelijke oplossing  Reguliere diensten MEE Waar en hoe kan MEE de gemeente helpen bij het uitvoeren de nieuwe taak?


Download ppt "Gevolgen AWBZ Pakketmaatregelen Pakketmaatregelen Nieuwe MEE dienst."

Verwante presentaties


Ads door Google