De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leger des Heils ZWN Grijs Genoeg(en)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leger des Heils ZWN Grijs Genoeg(en)"— Transcript van de presentatie:

1 Leger des Heils ZWN Grijs Genoeg(en)
Presentatie themamiddag: Samenwerking in de OGGZ: de zorgmijdende oudere Leger des Heils Zuidwest Nederland Ineke Brugman, Zorgcoordinator Grijs Genoeg(en)

2 Grijs Genoeg(en) Onderdeel extramurale zorg van het Leger des Heils
Vanaf 55 jaar Sociaal isolement Professioneel team Aanmeldingen Meldpunt Zorg en Overlast (zorgnetwerken) Omgeving Financiering AWBZ, WMO Diagnose noodzakelijk voor AWBZ indicatie Grijs Genoeg(en): zorgmijdende ouderen

3 Wat doet Grijs Genoeg(en)
Gaat in op signalen uit de omgeving, contact met aanmelder Legt een eerste contact Probeert het vertrouwen te winnen Kijkt wat er aan de hand is Klantindicatoren, methodisch Stelt de benodigde hulp vast Bespreekt samen met de cliënt welke hulp het eerst gewenst is (zorgplan) Levert zelf acute zorg en ondersteuning met als doel dit uiteindelijk over te dragen aan de “reguliere zorg”

4 Kenmerken van Grijs Genoeg(en)
- Integrale aanpak en samenwerking met andere organisaties - Brede deskundigheid en inzet van eigen medewerkers - Persoonlijke begeleiding en ondersteuning - Zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van de cliënt - Outreachende en praktische werkwijze

5 Waarom begeleiding aan zorgmijders?
Afwijzing reguliere hulpverlening Vertrouwensrelatie Start bieden praktische hulp Voorkomen verslechtering situatie Lichamelijk Psychische gesteldheid Schulden Overlast Vervuiling Etc Grijs Genoeg(en): zorgmijdende ouderen

6 Belang netwerk Signalerende functie Clientgericht Aanmelden cliënt
Buurt, huisarts, verzorgende, mantelzorg,etc Clientgericht Sociaal netwerk Professioneel netwerk (Huis)arts GGZ Verslavingszorg Woningbouw Politie Thuiszorg Etc. Grijs Genoeg(en) – Zorgmijdende ouderen

7 Casus Ontmoeting Inventarisatie problematiek Aanpak
Problemen en obstakels Samenwerking en afstemming Huidige situatie Grijs Genoeg(en): zorgmijdende ouderen

8 Grijs Genoeg(en): zorgmijdende ouderen

9 Succesfactoren Nav casus én andere situaties
Goede samenwerking met andere organisaties/ artsen Goede contacten WMO ivm huishoudelijke hulp Goede contacten thuiszorgorganisaties, verzorgings- en verpleeghuizen, artsen, politie Bevordert doorstroom naar reguliere zorg en/of opname verzorgings-/verpleeghuis, Yulius GGZ, Bouwman Verslavingszorg Tevredenheid clienten (Clienttevredenheid Meting) Grijs Genoeg(en): zorgmijdende ouderen

10 Knelpunten Eigen bijdrage
Te veel organisaties bij 1 cliënt -> coördinatie nodig vb buurtteam (thuiszorg) – verwart cliënt Starten met 1 organisatie Bij meerdere betrokken organisaties: goed overleg en duidelijkheid naar cliënt. Verplichte diagnose voor indicatiestelling Afhankelijkheid CIZ Een zorgaanbieder voor Begeleiding Individueel Politieke ontwikkelingen Transitie begeleiding AWBZ naar WMO Bezuinigingen? blad 10 Grijs Genoeg(en): zorgmijdende ouderen

11 Concluderend Belang van het netwerk Signalering Professioneel Sociaal
Samenwerking in het belang van de client Start met 1 aanbieder, daarna uitbreiding zorg Belang van de client staat voorop, niet het belang van de zorgaanbieder Belang afstemming Grijs Genoeg(en): zorgmijdende ouderen blad 11

12 Concluderend (vervolg)
Zorgmijdende oudere is geen doorsnee client Specifieke benadering, kleine stapjes Onzekerheid wb financiering Politieke ontwikkelingen (transitie, bezuiningen) Rol CIZ – wie neemt de taken over, welke voorwaarden gaan gelden Grijs Genoeg(en): zorgmijdende ouderen blad 12

13 Vragen?

14


Download ppt "Leger des Heils ZWN Grijs Genoeg(en)"

Verwante presentaties


Ads door Google