De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OGGZ-beleid in Fryslân Oude bekenden, nieuwe middelen Ferry Willemse Gemeente Leeuwarden 12 juni 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OGGZ-beleid in Fryslân Oude bekenden, nieuwe middelen Ferry Willemse Gemeente Leeuwarden 12 juni 2006."— Transcript van de presentatie:

1 OGGZ-beleid in Fryslân Oude bekenden, nieuwe middelen Ferry Willemse Gemeente Leeuwarden 12 juni 2006

2

3 Betrokken instanties & instellingen GGZ Verslavingszorg Maatschappelijke opvang GGD OM en politie Maatschappelijk werk GKB Etc., ect.

4 Bronnen voor beleidsontwikkeling Doeleinden VWS bij decentralisatie OGGZ Beleidsprioriteiten Leeuwarden Besteding budget in recent verleden Omvang beschikbare middelen

5 Bronnen voor beleidsontwikkeling anders gezegd Wat moeten we ermee? Wat willen we ermee? Wat hebben anderen er mee gedaan? Wat kunnen we ermee?

6 Doeleinden VWS bij decentralisatie OGGZ (interpretatie Leeuwarden) Ontwikkel integraal beleid op alle deelterreinen die bijdragen aan het opsporen en naar zorg en ondersteuning toeleiden van de doelgroep – zorgmijders – met complexe, meervoudige problematiek. Besteed aandacht aan preventie en nazorg. Koop de benodigde zorg- en dienstverlening in en stuur de betreffende aanbieders eenduidig aan.

7 Beleidsprioriteiten Leeuwarden Actieve toeleiding naar zorg Gemeentelijke regie op afstemming zorg Inkoop van zorg –Operationeel –Strategisch

8 Gericht op: kwetsbare en zorgmijdende burgers die zich - deels overlastgevend - ophouden in de openbare ruimte kwetsbare en zorgmijdende burgers die zich verschuilen achter de voordeur

9 Beleidsvoorbereidend onderzoek Zorgkantoor –…………………………..? Gemeente –informatie uit praktijk beleidsuitvoering –registratiegegevens –informatie uitvoeringsinstellingen –evaluatieonderzoek

10 Specifieke beleidsinformatie: doelgroepen en risicofactoren (voorbeelden) ‘Zwak begaafden’ en mensen met LVG Jongeren met verhoogd risico op voortijdig schooluitval Ex-gedetineerden zonder huisvesting of werk

11 Integrale beleidsontwikkeling Operationeel: Afstemming hulp- en dienstverlening Strategisch: Afstemming met veiligheidsbeleid, huisvestingsbeleid, Wwb-beleid (uitkering en arbeidsre-integratie), onderwijsbeleid (RMC), etc.

12

13 Praktische bestedingsmogelijkheden Sociale teams Faciliteren onafhankelijke teamleider Ontwikkelen en beschikbaar stellen registratievolgsysteem Provinciale ondersteuningsstructuur voor uitwisseling, afstemming en professionalisering Eventueel: laten inkopen van zorg in acute situaties door teamleider

14 Inkoop van zorg Combinatie van operationele en strategische benadering: Operationeel: –duurzame en incidentele inkoop voor de oplossing van crisissituaties Strategisch: –samenwerking en afstemming op breder terrein dan uitsluitend ingekochte dienstverlening

15

16 Afstemming en samenwerking Zorgkantoor Uitnodiging aan Zorgkantoor tot: Beleidsafstemming Gemeenschappelijke aansturing –Maatschappelijke opvang –Vrouwenopvang –Verslavingszorg –(O)GGZ

17 Discussie 1.Centrumgemeente en regiogemeenten 2.GGZ: nieuwe aanbieder, nieuwe omgangsvormen? 3.Zorgkantoor: van overleg en uitwisseling naar gemeenschappelijke aansturing

18 Centrumgemeente en regiogemeenten Nu: MO; VO; VB 2007: MO; VO; VB; OGGZ; Zorgvernieuwing GGZ (alle gemeenten) Na 2008: MO; VO; VB; OGGZ; OB/AB (alle gemeenten)

19 GGZ nieuwe aanbieder, nieuwe omgangsvormen? Incidentele inkoop? Duurzame inkooprelatie? Invloed op beleidsvoering als geheel? (‘hefboomwerking’)

20 Zorgkantoor Nu: In gunstige gevallen overleg, soms afstemming Straks: Afstemming en bij gemeenschappelijke aanbieders ‘samen aansturen’?


Download ppt "OGGZ-beleid in Fryslân Oude bekenden, nieuwe middelen Ferry Willemse Gemeente Leeuwarden 12 juni 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google