De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Directe Hulp bij Huiselijk Geweld

Verwante presentaties


Presentatie over: "Directe Hulp bij Huiselijk Geweld"— Transcript van de presentatie:

1

2 Directe Hulp bij Huiselijk Geweld
Integrale aanpak huiselijk geweld in Friesland

3 Wat is DHHG Samenwerkingsverband
Politie, Justitie (OM; Reclassering) en hulpverlening Hulpaanbod Poli Forensische Psychiatrie GGZ VNN SMWF Timpaan Welzijn Welzijn Centraal – sociale wijkteams i.o. Interzorg FierFryslan

4 Voor wie Alle inwoners van Friesland die in een situatie met huiselijk geweld verkeren. Aanmeldingen van de politie 95% Aanmeldingen via het ASHG 5% Volwassenen, kinderen, plegers, slachtoffers, ouderen, etc.

5 samenwerkingsverband
FierFryslân heeft in opdracht van de gemeente vanaf 2006 de regie op de integrale aanpak huiselijk geweld in Friesland. DHHG – 24/7 bereikbaar DHHG neemt alle aanmeldingen HG van de politie in behandeling Organisatie samenwerkingsverband: kernpartnersoverleg tactisch-beleidsmatig Kernpartnersoverleg operationeel Registratie Agendazetting

6 hulpaanbod Snel – hulpverlening start binnen 24 uur na aanmelding
Systeemgericht – alle betrokken krijgen hulp Outreachend - waar nodig 1 regisseur - volgens principe 1 gezin, 1 hulpverlener, 1 plan Hulp is gericht op het Stoppen van geweld Voorkomen van nieuwe incidenten met geweld Zonodig hulp bij de behandeling van de gevolgen Visie: gebaseerd op onderzoek en effectieve interventies

7 Feiten en cijfers

8 kinderen

9 proces Aanmelding politie Dagelijkse briefing met
poli FP, maatschappelijk werk, BJZ, Fier, (VNN) Besluit: welke organisatie gaat DHHG bieden Aanmelding: Fier meldt aan bij deze organisatie Hulpverlening: binnen 24 uur neemt hulpverlener contact op met de aangemelde personen Terugkoppeling: hulpverlener meldt DHHG/Fier Zorgmelding altijd naar AMK Huisverbod aangemeld bij DHHG/Fier Onderzoek n.a.v. Meldcode door DHHG/Fier

10 1e dag dhhg DHHG ontvangt dagelijks om 04.00 uur digitale aanmelding
Secretariaat start om 7.00 uur met verwerking aanmelding Check is casus bekend? Registreren aanmelding in dossier Printen documenten voor briefing Samenstellen briefinglijst 08.45 tot briefing (maandag langer) Medewerker DHHG maakt aanmelding Secretariaat verwerkt aanmelding in dossier en verstuurt Bij onvoldoende info: opvragen info politie, ZSM, hulpverlening, veiligheidshuis, sociale (wijk-)teams, MDCK,

11 samenwerking

12 Kinderen in Dhhg Sinds 2012 heeft DHHH/AMK een nieuwe succesvolle werkwijze. Hulpverlening start met het gehele systeem inclusief de kinderen en rapporteert aan het AMK. Het AMK bepaalt op grond van deze informatie of een onderzoek noodzakelijk is. Resultaat: minder meldingen in onderzoek. Uitgangspunt: aantal bij het gezin betrokken hulpverleners beperken; positie hulpverlener versterken; aansluiten bij visie DHHG.

13 ouderenmishandeling

14 ouderenmishandeling Al het handelen of nalaten van handelen van al
degenen die in een terugkerende persoonlijke en/of professionele relatie met de oudere (65+) staan, waardoor de oudere lijdt en waarbij van de kant van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of gehele afhankelijkheid. Het lijden is vaak lichamelijk of psychisch, maar kan ook materieel zijn.

15 Ontwikkelpunten 2014 Verbeterplan digitale aanmelding politie
Verbetering aansluiting hulpverlening en justitie/ZSM Aansluiting wijk/ en gebiedsteams: bijdrage leveren aan op- en afschaling van specialisme Deelname pilot Huisverbod inzetten bij kindermishandeling Doorontwikkeling aanpak ouderenmishandeling Terugdringen recidive Vergroten hulpaanbod voor kinderen Doorontwikkeling gestructureerde risicotaxatie Anticiperen op forse groei aantal aanmeldingen DHHG

16 Dhhg sterk en kwetsbaar
Sterk: Integraal; gebruik maken van elkaars expertise; door convenant en werkafspraken snel kunnen op- en afschalen. Bereidheid van betrokken organisaties tot samenwerking; bekendheid van elkaars aanbod. Uniek in Nederland. Kwetsbaar: Wijzigingen hebben direct gevolgen in de aanpak. Regionalisering OM/politie; decentralisering hulpverlening Transitie Jeugdzorg; Zorg en Welzijn, bezuinigingen.

17


Download ppt "Directe Hulp bij Huiselijk Geweld"

Verwante presentaties


Ads door Google