De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Startconferentie provincie Groningen 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Startconferentie provincie Groningen 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Startconferentie provincie Groningen 2013
AMHK Startconferentie provincie Groningen 2013 13 november 2013 Lienja van Eijkern Lid ondersteuningsteam VNG-Ondersteuningsprogramma AMHK

2 AMHK, omdat het beter moet
Eén centraal meldpunt Geïntegreerde aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling Verbetering van zowel aanpak huiselijk geweld als kindermishandeling: altijd (ook) de focus op kinderen systeemaanpak, volwassenen èn kinderen samen snellere en betere inzet van hulp opheffen van overlap, efficiënter, effectiever

3 Wettelijk kader De wettelijke taken en bevoegdheden van de AMHK’s worden, d.m.v. de nieuwe Jeugdwet, opgenomen als aanvulling van de Wmo. De reden om de AMHK’ s onder te brengen in de Wmo en niet in de nieuwe Jeugdwet is dat het nieuwe advies- en meldpunt zich richt op de aanpak van geweld tegen alle burgers. Vanaf 1 januari 2015 AMHK operationeel!

4 Wettelijke taken Wettelijke taken Herkenbaar en toegankelijk meldpunt;
Verlenen van advies en consult; Doen van onderzoek; Inschakelen van passende hulpverlening; Eventueel overdragen van een casus aan de Raad voor de Kinderbescherming.

5 Huidige taken (niet wettelijk)
Voorlichting en deskundigheidsbevordering; Regie over de ketenaanpak huiselijk geweld; Expertise opbouwen en onderhouden op diverse vormen van huiselijk geweld; Crisisdienst, bereikbaarheidsdienst of crisisinterventie uitvoeren; Uitvoeringstaken bij de Wet tijdelijk huisverbod; Monitoring van de ketenaanpak en genereren beleidsinformatie.

6 Complex traject Krap tijdpad De hele omgeving transformeert Gemixte financiering Cultuurverschillen “jeugd” en “huiselijk geweld”

7 Stappenplan Richten Inrichten Verrichten Inventarisatie & analyse
Visie en Keuzes Plan van Aanpak Schetsen van de organisatie Akkoord op inhoud & budget Organisatie inrichten 7. GAAN!

8 Tijdbalk


Download ppt "Startconferentie provincie Groningen 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google