De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma RegioAanpak waar staan we nu? Ambtelijk overleg 4 juni 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma RegioAanpak waar staan we nu? Ambtelijk overleg 4 juni 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Programma RegioAanpak waar staan we nu? Ambtelijk overleg VO, @VNG, 4 juni 2013

2 Samenhang PROGRAMMA RegioAanpak Veilig Thuis Nieuw verdeelmodel Ontwikkelen en implementeren (35) regiovisies Format regiovisie verantwoordelijk- heden, regie, financiën, beleid Monitor in- door- en uitstroom VO Borging van kwaliteit te beginnen bij de opvang Effectiviteit Vorming AMHK’s Bekostigings- model voor bovenregionale en landelijke voorzieningen VISIE G4 integrale visie aanpak HG en Kimi Specifieke groepen bovenregionale en landelijke opvang

3 Hoge- en lagedruk gebieden Programma loopt redelijk op schema, maar… Congruentie vraagstuk / regio indeling Ontwikkeling AMHK Verdeelmodel / uitwerking per gemeente Nieuwe wetgeving Wmo

4 Regiovisie, 3 producten Format (handreiking) – dd 8 april, update eind juni Spoorboekje (samenvatting cruciale vragen) – concept Scenario’s – Welke verantwoordelijkheden lokaal / regionaal – Welke afspraken leg je vast; regionaal of ook lokaal – Inhoud geven aan regierol – Hoeveel accent op preventie /vroegsignalering

5 Regiovisie, implementatie Ondersteuning start na zomervakantie Doelen: – 1 november 2013: alle regio’s gestart met regiovisie; waaronder een bestuurlijke opdracht om te komen tot… – 1 september 2014: in alle regio’s overeenstemming over de afspraken – 1 januari 2015: in alle regio’s afspraken bestuurlijk geaccordeerd Tussenstation: – 25 september 2013: wethouderoverleg / vaststelling format

6 Specifieke groepen HHM: 5 specifieke groepen 1.Jonge vrouwen die slachtoffer zijn van eergerelateerd geweld 2.Slachtoffers van eergerelateerd geweld met een acute vraag naar opvang buiten kantooruren 3.Slachtoffers van loverboys 4.Vrouwen die slachtoffer zijn van extreme geweldsdreiging, vrouw van lid van criminele bende, psychiatrisch gestoorde bedreiger 5.Vrouwen die te maken hebben met extreme stalking

7 Specifieke groepen 2 Driedeling in opvang Niet specialistisch, voldoende aanbod alle opvang geschikt Niet specialistisch, voldoende aanbod alle opvang geschikt Niet specialistisch, klein aanbod afspraken over locaties Niet specialistisch, klein aanbod afspraken over locaties Specialistisch, locaties aanwijzen Specialistisch, locaties aanwijzen

8 Overige projecten Bekostigingsmodel meeliften op voorstellen Jeugd (sept 2013) als dat spaak loopt: zelf ontwikkelen Monitor zeer uitgebreid (aard vd problematiek, reden voor verblijf) ontwikkelen sept-dec 2013, proefdraaien 2014 Kwaliteit bureau geselecteerd (Q-Consult) kwaliteitseisen in samenspraak met gemeenten afronding eind 2014

9 Projecten buiten programma Verdeelmodel klaar voor september circulaire 2013 zo niet: plan B (deskundigen met elkaar in een hok) Visie G4 klaar, 20 juni feestelijke presentatie vandaag: hoe wordt het de onderlegger voor de regiovisies AMHK-vorming apart ondersteuningsprogramma start 1 juli 2013, loopt tot 31 december 2014 in nauwe afstemming met project “implementatie regiovisies” vandaag op de agenda

10 Congres Maandag 18 november 2013 In de week “Kinderen Veilig” NBC in Nieuwegein Georganiseerd door Programma RegioAanpak Veilig Thuis In samenwerking met NJi en Movisie Alles over Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Samson, Rouvoet, AMHK, etc. etc. Binnenkort voorintekening mogelijk

11 Website Laatste ontwikkelingen Stand van zaken in de regio’s Stand van zaken wetgevingstraject http://www.regioaanpakveiligthuis.nl


Download ppt "Programma RegioAanpak waar staan we nu? Ambtelijk overleg 4 juni 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google