De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Visitatiecommissie Waterketen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Visitatiecommissie Waterketen"— Transcript van de presentatie:

1 Visitatiecommissie Waterketen
Bijeenkomst met Commissie Waterketens en emissies Mw. K.M.H. Peijs Amersfoort, 20 september 2013

2 Introductie Samenstelling van de commissie Onze opdracht
Aanpak en tijdpad Stand van zaken: inventarisatie Beoordelingskader Bespreekpunten Visitatiecommissie Waterketen

3 Visitatiecommissie Waterketen: Wie is wie?
De commissie bestaat uit 6 leden en de voorzitter. Het secretariaat wordt verzorgd door Berenschot. Karla Peijs Maarten Allers, COELO Evert Visser, Rekenkamer Metropool Amsterdam Gerhard Schwarz, Twynstra Gudde Hans Bressers, UT Corine Hoeben, COELO Luuk Rietveld, TU Delft Visitatiecommissie Waterketen

4 Onze opdracht Onafhankelijk beeld over de voortgang van de uitvoering van jullie afspraken over regionale samenwerking in de afvalwaterketen (Bestuursakkoord Water) Stimuleren en adviseren van de achterblijvende regio’s (met aandacht voor best practices) De commissie brengt voor 1 januari 2015 een rapport uit aan de ondertekenaars van dit bestuursakkoord. Leidt het behalen van de afgesproken doelen over kosten, kwetsbaarheid en kwaliteit tot € 450 mln. besparing per jaar vanaf 2020 ten opzichte van de voorziene kostenstijgingen? Visitatiecommissie Waterketen

5 Aanpak en tijdpad: Stap 1: Inventarisatie
Opstellen Plan van Aanpak (juni – augustus 2013) PLAN VAN AANPAK Schriftelijke inventarisatie en inname (augustus – september 2013) VOORTGANGSRAPPORTAGE Beoordeling op basis van (aangescherpt) regionaal referentiekader (september 2013) BEOORDELINGSRAPPORT voorlopig beeld van voorlopers, peloton en achterblijvers Regio specifieke terugkoppeling aan bestuurlijke trekkers regio’s en werkbezoeken (oktober –november 2013) Tijd voor implementatie verbeteringen (oktober – november 2013) Actualisatie “voorlopers, peloton en achterblijvers” (december 2013) GENUANCEERD BEELD voorlopers, peloton en achterblijvers Informeren van Stuurgroep Water en Stuurgroep DRAB (stavanza december 2013 en actualisatie maart 2014) Visitatiecommissie Waterketen

6 Aanpak en tijdpad: Stap 2: Visitatie
 Bepaling vormgeving daadwerkelijk visitatie (januari 2014) AANPAK VISITATIE Werkbezoeken aan regio’s (vooral achterblijvers) (februari 2014) Regio’s aan de slag met verbeterpunten (februari – september 2014) Indien nodig tweede visitatie (optioneel) Opstellen eindrapportage (oktober – december 2014) EINDRAPPORTAGE Rapporteren aan regionale besturen, stuurgroep Water en DRAB (december 2014) Visitatiecommissie Waterketen

7 Stand van zaken: Inventarisatie
Uitvraag naar regio’s en drinkwaterbedrijven Behoefte aan informatie op microniveau (regio) Vijf vragen: Voorgenomen structurele besparing? Totale uitgaven of kosten? Maatregelen voor kostenbesparing (3k’s)? Voortgang implementatie maatregelen? Best practices? Reacties binnen (enkeling na) Commissie analyseert de beantwoording van de vragen Visitatiecommissie Waterketen

8 Stand van Zaken: vervolg inventarisatie
Voorlopig beeld van de commissie gereed eind september Brief naar bestuurlijke coördinator over voorlopig beeld 14 oktober bijeenkomst met bestuurlijke coördinatoren over voorlopige uitkomsten van de inventarisatie Regio’s hebben circa 6 weken voor reactie Medio november voorlopig beeld op Voorbereiding van 5 werkbezoeken (per landsdeel) is gestart Begin december balans opmaken voor actualisatie inventarisatie Visitatiecommissie Waterketen

9 Beoordelingskader Stap A: Ambitieniveau voor de kostenbesparing
=> Verhouding tussen besparingen en kosten (10%) Stap B: Concreetheid van de plannen => Maatregelen voor 3k’s Stap B: Handhaving van de kwaliteit => Maatregelen niet ten koste van huidige kwaliteit Stap C: Mate van implementatie => Bestuurlijke vaststelling van ambities en maatregelen Papier of praktijk Stapsgewijze beoordeling naar koploper- peloton-achterblijver Visitatiecommissie Waterketen

10 Bespreekpunten Wat is uw boodschap over de visitatiecommissie naar uw organisatie? Wat is uw grootste probleem voor het implementeren van de afspraken over doelmatigheidsverbetering? Visitatiecommissie Waterketen


Download ppt "Visitatiecommissie Waterketen"

Verwante presentaties


Ads door Google