De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bestuursakkoord Water

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bestuursakkoord Water"— Transcript van de presentatie:

1 Bestuursakkoord Water
Voortgang en resultaat in beeld?! Leusden, 19 september 2012 Gert Dekker, VNG

2 Bestuursakkoord Water
Kijken naar bestuursakkoord water

3 Monitoring doelmatigheidwinst
Doelmatigheid = kosten en prestatie Uitgangspunten: Lage administratieve lasten Bestaande instrumenten Gericht op horizontale verantwoording Vertrouwen

4 Monitoring doelmatigheidwinst
Monitoren langs 3 sporen 1x per jaar (Tweede Kamer 3e woensdag mei): Spoor 1:Ontwikkeling (lokale) lasten Spoor 2: Goede voorbeelden 1x per 3 jaar Spoor 3: Prestaties op basis van benchmark en bedrijfsvergelijking (2013) NB: Staatssecretaris rapporteert aan Tweede Kamer

5 Monitoring doelmatigheidswinst
Illustratie spoor 1: lokale lasten Doelmatigheid

6 Bouwsteen voor de afvalwaterketen
Beeld voortgang en resultaat Doel: Politiek bestuurlijke omgeving Koplopers (inspiratie) en achterblijvers (prikkel) (= ambtelijk en bestuurlijk) Middel: Uitgave VNG en UvW Tevens bouwsteen rapportage Rijk

7 Bouwsteen voor de afvalwaterketen
Onderdelen Resultaat (=doelen BAW) Grafiek(en) ontwikkeling heffing (riool+zuivering) Voorbeelden Samenwerkingsproces (=middel BAW) Kaarten (=bestuurlijk / ambtelijk)

8 Wat is voldoende voortgang en resultaat?
Relatie monitoring en mogelijke “stok achter de deur”: Criteria interventieladder: Besluitvorming over regionale doelen 2020 Besluitvorming over programma en agenda Uitvoering programma NB: Criteria + referentiekader komen terug in monitoring

9 Inventarisatie september 2012
Wijzigingen: Fase proces: vraag 1 geschrapt Onderscheid uitwerken / vaststellen Tabellen aangepast (visitatiecommissie) Toelichtingen aangescherpt Volgorde

10 Vraag 1: Uitwerking van de doelen en ambities voor 2020?
Vaststellen van de doelen en ambities voor 2020? gezamenlijk, eigen doelen / ambities, concreet

11 Vraag 2: Uitwerking maatregelenprogramma?
Vaststellen maatregelenprogramma? gezamenlijk, maatregelen, concreet/gericht op doelen

12 Vraag 3: Maatregelen in voorbereiding?
Maatregelen concreet in uitvoering? gezamenlijk, maatregelen, vaststellen/uitvoeren, heroverwegen

13 Vraag 4: Afspraken met drinkwaterbedrijven?

14 Vraag 5: Goede voorbeelden?

15 Vervolg… Ledenbrief VNG en UvW 28 september a.s. vragenlijst retour
toelichtende vragen 1 tot 12 oktober a.s. verificatie overzichtskaarten + ledenbrief medio november verschijnen ledenbrief NB: Strategische afweging i.k.v. formatie en lobby

16 Succes!


Download ppt "Bestuursakkoord Water"

Verwante presentaties


Ads door Google