De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agenda voor een Nationaal Programma Preventie NPP Inzet NPHF Federatieraad mei 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agenda voor een Nationaal Programma Preventie NPP Inzet NPHF Federatieraad mei 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Agenda voor een Nationaal Programma Preventie NPP Inzet NPHF Federatieraad mei 2013

2 Proces van het kabinet Verzoek Kamer november 2012 Besluit bewindspersonen december 2012 Brief aan kamer: Agenda voor NPP in april 2013 Programma in november/december 2013 in de kamer

3 Acties NPHF vóór de brief aan de kamer 1/2 ledenraadpleging met programmaleider en directeur VWS Verslag Ledenraadpleging naar VWS Gespreksdocument met 8 koepels (Actiz, GGD- nl; KNMG; NPCF; SGF; VNG; ZN en NPHF) Gesprek met Staatssecretaris met de 8 koepels op 27 februari Verslag gesprek naar VWS

4 Acties NPHF n.a.v. de agenda NPP naar de kamer NPHF reactie op de agenda Gezamenlijke reactie van de koepels op de agenda initiatief NPHF Organiseren van tafels voor de uitwerking van het programma i.o.m. VWS

5 Ledenraadpleging Agenda Oproep aan leden om drie positieve en drie kritische opmerkingen door te geven Inhoudelijke reacties van 15 leden Van enkele woorden tot beschouwingen, bestaande blogs en uitgebrachte nota’s

6 Positief Goed om te zien dat preventie weer op de agenda staat Dat het gezien wordt als een integrale verantwoordelijkheid ook voor partijen en departementen buiten de zorg. Integrale aanpak spreekt aan Duidelijk geluisterd naar de inbreng van het veld vooraf Goed gebruik van zaken die al in gang zijn gezet Goed om de ambitie uit te spreken voor langdurige aanpak Brede benadering herkenbaar: werk, jeugd, groen en buitenruimte Vrijblijvendheid maakt plaats voor commitment Goede basis om samen de uitwerking te gaan doen Rol gemeenten en de focus op de wijkaanpak en lage SES Rol verzekeraars Integratie preventie, care en cure

7 Kritisch Ontbrekende aspect: roken mag niet ontbreken Hoe verkokering in domeinen te voorkomen Grote zorg voor gezondheid in de decentralisaties door bezuinigingen en omvang operatie; hoe wil VWS bewaken? Hoe de vernieuwende beweging te borgen met bestaande partijen? Jeugd moet integraal worden benaderd vanuit gezondheidsdenken: van -9 tot 23 dus inclusief huiselijk geweld en seksuele gezondheid Eigen verantwoordelijkheid als wetgever en regisseur onvoldoende in beeld Een financiële paragraaf ontbreekt: rol zorgverzekeraars en financiële incentives! Hoe de monitoring betaalbaar vorm te geven zonder nog meer kortingen op uitvoering Preventie en zorg; tertiaire preventie ontbreekt

8 NPHF reactie Een reactie in drie delen: –Positieve waarderingen weergeven –Opmerkingen op deelaspecten doorgeven –Relatie met strategische visie aangeven

9 Relatie strategische visie NPHF Nu is het momentum om duurzame maatregelen te initiëren: stroomopwaarts werken O.a: –Public health als mindset in opleidingscurricula –R&D vanuit de transitie –Preventie in het kwaliteitsbeleid van care en cure –Adequate beroepskrachtenplanning voor de PH functies –Ontwikkelen van de juiste financiële incentives voor gezondheidsdoelen –Rol van de burger in relatie tot zijn eigen gezondheid –Inzet preventiepartijen in cure en care –Gezondheidsbevordering in relatie tot multimorbiditeit –ICT en digitalisering

10 Inzet NPHF Basis: –Geleverde input –Strategische visie NPHF –Bereidheid tot medewerking op verdere invulling


Download ppt "Agenda voor een Nationaal Programma Preventie NPP Inzet NPHF Federatieraad mei 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google