De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bestuurlijke bijeenkomst Werken naar vermogen 10 oktober 2011 VNG Den Haag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bestuurlijke bijeenkomst Werken naar vermogen 10 oktober 2011 VNG Den Haag."— Transcript van de presentatie:

1 Bestuurlijke bijeenkomst Werken naar vermogen 10 oktober 2011 VNG Den Haag

2 Werken naar vermogen kabinetsplannen en inzet VNG Bestuurlijke bijeenkomsten 10 en 12 oktober 2011 Kees Jan de Vet

3 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wetstraject: stand van zaken 1.Commissie Toekomst en Transitie Sociale Werkvoorziening (TTSW) 2.Advies aan SZW over uitvoerbaarheid van diverse onderdelen 3.Bestuurlijk advies op concept wetstekst WNV 4.Lobby 5.Ondersteuning gemeenten

4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Commissie TTSW Ingrijpende transitie sociale werkvoorziening: -Van 90.000 naar 30.000 plekken op langere termijn -Scherpe afbouw vergoeding Wsw in ongedeeld participatiebudget Opdracht VNG en Cedris: “Aan welke (financiële) randvoorwaarden moet worden voldaan om deze transitie verantwoord vorm te kunnen geven”

5 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Advies uitvoerbaarheid Herstructureringsfaciliteit 400 mln (+ 100 mln) Inzet VNG: -De faciliteit moet een beweging in gang zetten en ondersteunen en is geen doel op zich -Beperkte administratieve lasten Dus: -Geen uitgebreide plannen noodzakelijk, geen mooischrijverij -Verdeling budget obv aantal Sw’ers -Verantwoording sluit aan op bestaande criteria en P&C cyclus gemeente -Redelijke termijn voor indienen plannen Maar: Szw is en blijft verantwoordelijk voor de keuzes

6 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Bestuurlijk advies (I) WNV = verzameling wetsaanpassingen, geen samenhangend geheel met visie Gemeenten willen verantwoordelijkheid nemen, maar WNV biedt te weinig ruimte om zelf keuzes te maken Bovendien worden werkgevers onvoldoende verantwoordelijk gemaakt voor de oplossing Daardoor kunnen de bezuinigingen niet door gemeenten worden opgevangen en levert WNV onaanvaardbare risico’s op voor gemeenten

7 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Bestuurlijk advies (II) 1.Werken in reguliere omgeving moet meest aantrekkelijk zijn. 2.Beleidseffecten op I-deel al ingeboekt, maar realistisch? 3.Grote tekorten I-deel in 2011: onafhankelijke toets op macrobudget 4.Belang van goede verdeelmodellen 5.Bedrag voor uitvoeringskosten te laag 6.Geen individuele norm beschut werk, alleen macro norm 1/3 instroom beschut werk ten opzichte voor uitstroom Wsw 7.Geen AmvB met nadere criteria over inzetten van ontschot (!) Participatiebudget 8.Geen toegangstoets loondispensatie, goede loonwaardebepaling moet bepalend zijn voor inzetten instrument 9.Onderhandelingsruimte over hoogte loondispensatie

8 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Lobby Tijdpad: Behandeling wetsvoorstel WWNV naar verwachting 1 e kwartaal 2012 Opbouwen lobby richting Kamerbehandeling: continue proces

9 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Ondersteuning gemeenten Bestuurders en raadsleden informeren en ondersteunen bij keuzes: Transitie Wsw Inbedding WNV in breder gemeentelijk beleid Waarop kun je sturen? Wat verwacht u van de VNG? Bijeenkomsten Handreikingen/bouwstenen Signalering

10 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Tot slot Behoefte om door te praten? Karin Sleeking (hoofd afdeling Werk en Inkomen) Mathilde van de Ven (projectleider) Geert Schipaanboord (beleidsmedewerker)


Download ppt "Bestuurlijke bijeenkomst Werken naar vermogen 10 oktober 2011 VNG Den Haag."

Verwante presentaties


Ads door Google