De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Complementaire dienstverlening Van integraal naar complementair.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Complementaire dienstverlening Van integraal naar complementair."— Transcript van de presentatie:

1 Complementaire dienstverlening Van integraal naar complementair

2 De nieuwe koers Complementaire dienstverlening Benutten van elkaars kennis, kunde en faciliteiten UWV en gemeenten werken (complementair) samen Programmaraad (UWV, VNG, Divosa) heeft visie uitgewerkt (november 2011); Naar de nieuwe samenwerking tussen gemeenten en UWV

3 Ontwikkelingen binnen W&I Minder budget en groter beroep op bijstand Bezuinigingen bij UWV: terugtrekken op kleiner aantal werkpleinen, invoering e-dienstverlening Meer nadruk op de reguliere arbeidsmarkt bij plaatsingen Aanpassingen SUWI-wet, WWNV en decentralisaties

4 Wijzigingen SUWI Verplichte samenwerking gemeenten en UWV in een arbeidsmarktregio Eén aanspreekpunt voor werkgevers per regio, invulling werkgeversdienstverlening Transparante gegevens over vraag en aanbod op de arbeidsmarkt (analyse en plan) Eén registratie voor werkzoekenden en vacatures

5 Wat betekent dit? Afspraken maken over samenwerking binnen de arbeidsmarktregio. Thema’s: Invulling werkgeversdienstverlening (sub)regionaal? Inzicht in de arbeidsmarkt (analyse en plan) Klantcontacten, diagnose en re-integratie Informatisering en Shared services Inzet EROW en stekker4 voor gemeenten

6 Wat te verwachten van de PR? Afstemming landelijk Behartigen belangen bij SZW Dienstverlening: - Ontwikkeling scenario’s/modellen - Procesbegeleiding/advies - Informatievoorziening/goede voorbeelden

7 Wat te verwachten van de PR? Instelling 3 werkgroepen: Werkgeversdienstverlening Werknemersdienstverlening Informatisering en shared services 3 procesmanagers/aanjagers: Dynamiek en proces op gang brengen; urgentie en opdracht Oog en oor van de PR Organiseren (informatie)bijeenkomsten Zicht op ontwikkelingen/verbinden landelijk en regionaal/werkgroepen

8 Meer informatie www.samenvoordeklant.nl Bert Schriever 06-12649922 bert.schriever@vng.nl


Download ppt "Complementaire dienstverlening Van integraal naar complementair."

Verwante presentaties


Ads door Google