De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CNV Vakcentrale Wet Werken Naar Vermogen Gevolgen voor de jonggehandicapten Leon Meijer Hoofd Beleid en Communicatie CNV vakcentrale 7 november 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CNV Vakcentrale Wet Werken Naar Vermogen Gevolgen voor de jonggehandicapten Leon Meijer Hoofd Beleid en Communicatie CNV vakcentrale 7 november 2011."— Transcript van de presentatie:

1 CNV Vakcentrale Wet Werken Naar Vermogen Gevolgen voor de jonggehandicapten Leon Meijer Hoofd Beleid en Communicatie CNV vakcentrale 7 november 2011

2 CNV Vakcentrale 4 uitgangspunten: 1.Werken naar vermogen stimuleert 2.Maatwerk biedt 3.Voldoende arbeidsplaatsen 4.Voldoende geld en expertise

3 CNV Vakcentrale Planning van het wetsvoorstel -Het wetsvoorstel is afgelopen vrijdag besproken in de ministerraad. -Advies Raad van State. -Begin 2012 naar de Tweede Kamer -Vanaf 2013 moet de wet in werking treden voor gemeenten. Let op: Vanaf 2012 de aangescherpte Wet Werk en Bijstand

4 CNV Vakcentrale 3 Verhouding WWB en WWNV WWB, WSW gaan op in WWNV. Incl. nieuwe instroom jonggehandicapten met verdienvermogen, die daardoor onder WWB-regime vallen. Slechts aantal nieuwe artikelen, met name over loondispensatie. Wet Werken naar Vermogen (WWNV) BijstandWajongWSW

5 CNV Vakcentrale Grote gevolgen voor jonggehandicapten met verdienvermogen! -Verliezen recht op ondersteuning -Groot deel valt onder de huishoudinkomenstoets en/of de vermogenstoets. Betekent: Ontvangen geen uitkering! -Tot max. 9 jaar werken onder het minimumloon (loondispensatie). In de praktijk niemand op WML! -Gemeenten flink gekort op re-integratie middelen.

6 CNV Vakcentrale Wat betekent dit? SZW rekent met verdeling nieuwe instroom (16.000 personen): -40% (6.000 pers.) Wajong (volledig en duurzaam) -> UWV -30% (5.000 pers.) Werkend buiten WWNV of nug -30% (5.000 pers.) WWNV Cijfers nieuwe Wajong van het UWV over 2010: -25% (4.000 pers.) Wajong (volledig en duurzaam) -> UWV -50% (7000 pers.) nug (deze groep woont nog thuis) - 30% (5.000 pers.) WWNV 5

7 CNV Vakcentrale Hoeveel jonggehandicapten treft het: –Jaarlijkse instroom zo’n 16.000. –6.000 of 4.000 volledig en duurzame jonggehandicapten? –Ongeveer de helft van de overgebleven groep valt onder de huishoudinkomenstoets. Nieuwe groep nuggers.

8 CNV Vakcentrale Nog geen gelopen race! Mogelijkheid tot aanpassingen in de Tweede Kamer. Belangrijk dat zorgen over de jonggehandicapten over het voetlicht worden gebracht. 1.Schrappen huishoudinkomenstoets voor jonggehandicapten. 2.Recht op ondersteuning (jobcoach, hulpmiddelen) 3.Afspraken over arbeidsplaatsen 4.Binnen een jaar groeien naar WML 5.Participatieplan voor jonggehandicapten.

9 CNV Vakcentrale Stel dat de WWNV wel zo naar gemeente gaat… Dan luidt de vraag: Wat kunnen de gemeenteraadsleden doen of bij verordening vastleggen?

10 CNV Vakcentrale 1. Bij verordening recht op ondersteuning voor de gehele groep regelen. Waarom belangrijk? Veel gemeenten hebben een tekort op SW en bijstand. Door één ontschot budget groot risico dat dit ten koste gaat van jonggehandicapten (en Bijstand) Door relatief weinig jonggehandicapten (gemiddeld 20 per jaar per gemeente) kans dat ze vergeten worden, geen aparte behandeling krijgen en gemeente expertise mist.

11 CNV Vakcentrale 2. Bij verordening regelen dat jonggehandicapten bij werk binnen een jaar toegroeien naar WML -Jonggehandicapten die werken naar vermogen verdienen het WML. -Er loopt in sommige gemeenten een pilot van de loondispensatie. Uit voortgangsrapportage blijkt al dat loondispensatie in de praktijk op veel problemen stuit.

12 CNV Vakcentrale 9 jaar onder WML 11

13 CNV Vakcentrale 3. Actieve werkgeversbenadering –Een slag maken in het werven van banen voor de kwetsbare groepen. Social return bij aanbesteden –Gaat niet alleen om mensen aan werk te helpen, maar ook aan het werk houden. (= begeleiding) –Gebruik het eigen netwerk –Loket voor de werkgevers, één aanspreekpunt

14 CNV Vakcentrale Prijs voor de meest Sociale gemeente –Duurzaamste gemeente –Groenste gemeente –Fietsstad van Nederland –Fairtrade gemeente 13


Download ppt "CNV Vakcentrale Wet Werken Naar Vermogen Gevolgen voor de jonggehandicapten Leon Meijer Hoofd Beleid en Communicatie CNV vakcentrale 7 november 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google