De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stimuleren regionale economie en Werken naar Vermogen Woensdag 7 december 2011 Karin Sleeking Hoofd beleidsafdeling werk en inkomen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stimuleren regionale economie en Werken naar Vermogen Woensdag 7 december 2011 Karin Sleeking Hoofd beleidsafdeling werk en inkomen"— Transcript van de presentatie:

1 Stimuleren regionale economie en Werken naar Vermogen Woensdag 7 december 2011 Karin Sleeking Hoofd beleidsafdeling werk en inkomen karin.sleeking@vng.nl

2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Onderwerpen 1.Waarom werken naar vermogen? 2.Hoofdlijnennotitie kabinet 3.Werken naar Vermogen, WSW 4.de regio en werkgevers. -Ontwikkelingen arbeidsmarkt -Instrumenten: loondispensatie -Regionale samenwerking 5.Dwarsverbanden tussen decentralisaties 6.Mogelijkheid voor vragen

3 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 1. Waarom Werken naar Vermogen? -Veelvoud aan regelingen voor mensen afstand tot arbeidsmarkt. Iedere regeling heeft zijn eigen aanzuigende werking -Onoverzichtelijk voor mensen zelf, voor werkgevers en voor uitvoerders -Bureaucratische lappendeken vervangen door 1 regeling die aansluit bij de kansen en potenties van mensen

4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 2. Hoofdlijnennotitie kabinet (I) Wetsvoorstel Werken naar Vermogen (i.o.) -Per 1-1-2013 Wajong alleen voor de volledig duurzaam arbeidsgehandicapten. De rest gaat naar gemeenten. -Per 1-1-2013 WSW alleen voor mensen met indicatie beschut werk -Nieuw instrument loondispensatie (aanvullen tot max 100% WML in max. 9 jaar) -Ontschotten van budgetten WWB/WIJ, en WSW

5 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 5 2. Hoofdlijnennotitie – financiën (II)

6 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 2. Hoofdlijnennotitie (III) Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt? Wajong Indicatie beschut werken? WSW Wet Werken naar Vermogen ja nee

7 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 2. Hoofdlijnennotitie – WSW (IV) 3

8 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 3. Werken naar vermogen, WSW Ambitie gemeenten en SW-bedrijven: Werken naar Vermogen. Duurzame participatie vraagt inzet publieke middelen. Sociale werkvoorziening integraal onderdeel Werken naar Vermogen, tweeledig: a) SW-bedrijven als breed participatiebedrijf. b) Tekorten WSW gevolgen voor participatie WWB en nieuwe Wajong.

9 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Detachering en begeleid werken -Extern geplaatst: 28% Bijvoorbeeld in begeleid werken of via detachering (individueel of in groepsverband) -Op lokatie: 22% Bijvoorbeeld in de groenvoorziening, schoonmaak, catering -Binnen het SW-bedrijf: 50% Uitstroom geen doel van de wet

10 Vereniging van Nederlandse Gemeenten WSW, Kosten en opbrengsten (II) Dispuut: Kunnen gemeenten teruggang naar 22.050 opvangen? Niet op korte termijn beïnvloedbaar (70%): -Loonkosten Wsw-ers Deels beïnvloedbaar (30%): -Loonkosten professionals -Materiële kosten (gebouwen, machines) Maatregelen die genomen worden: -Versnellen ‘van binnen naar buiten’ -Afstoten productietaken -Snijden in overhead -Ontwikkelen toekomstscenario’s

11 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Kosten en opbrengsten (I)

12 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Kosten en opbrengsten (III) Eerdere afspraak over maximale inzet van gemeenten van 100 miljoen gulden (1998). Dat is daarna niet herzien. In 2010 droegen gemeenten al 60 miljoen euro bij. Memorie van Toelichting 1998: “ De hoogte van de subsidie bepaalt in voorwaardenscheppende zin de mogelijkheden van de gemeente bij de uitvoering van de wet.”

13 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Regionale verschillen •Groot risico bij ontschotten WSW-budget en W-deel Reden van verschillen: -Indicaties in het verleden, effecten zijn nog steeds merkbaar -Structuur en geschiedenis arbeidsmarkt

14 Vereniging van Nederlandse Gemeenten CAO WSW Sinds 1997 verantwoordelijkheid College van Arbeidszaken. MvT WSW 1998: ‘Overdracht van de werkgeversrol is ook gewenst vanuit het streven de sociale werkvoorziening zoveel mogelijk te benaderen als volwaardige sector. Dit betekent dat de arbeidsverhoudingen zo mogelijk dienen te worden genormaliseerd.’ De visie van toen schept verplichtingen voor nu. CAO-ontwikkeling heeft rijksvergoeding gevolgd. Toekomst CAO en pensioenen ook een rijksverantwoordelijkheid: CAO voor nieuwe groep?

15 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Herstructureringsfonds Knelpunt van dalende rijksvergoeding geldt voor alle bedrijven. Verdeling aan hand van aantal SW-ers moet logisch en eenvoudig zijn. Geen uitgebreid ‘plannencircus’

16 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Aanbevelingen SW Werken naar vermogen is een gedeelde opgave. Kostendekkende rijksvergoeding voor zittende WSW-ers. Verantwoordelijkheid werkgevers meer aandacht. Verantwoorde transitie In september advies onafhankelijke commissie Toekomst en Transitie SW (o.l.v. Westerlaken)

17 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 4a. Ontwikkelingen arbeidsmarkt -Flexibilisering -Nadruk op diensteneconomie -Vrij verkeer van personen Dat vraagt in werkgeversbenadering: -Inspanning met publieke middelen -risico’s wegnemen (detachering?) -Goede begeleiding -Betrouwbaarheid en continuïteit

18 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 4b. Instrumenten: loondispensatie -Pilot loondispensatie in 32 gemeenten -Dispensatie t.o.v. minimumloon -Werkgever betaalt productieve gedeelte -Periodieke loonwaardemeting Wat vinden werkgevers daarvan?

19 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 4c. Regionale samenwerking -UWV naar dertig locaties -Gemeenten meer verantwoordelijkheden -Kabinet geeft enige ruimte voor eigen invulling Uitdaging: -Schakelen tussen schaalniveau’s -Arbeidsmarktinformatie op juiste plaats -Duidelijk aanspreekpunt voor werkgevers

20 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 5. Samenhang decentralisaties -Dwarsverband Wet Werken naar Vermogen en arbeidsmatige dagbesteding -Jeugd en onderwijs, arbeidsmarkt -Te veel partijen benaderen werkgevers -Mogelijkheden preventie

21 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 6. Mogelijkheid voor vragen


Download ppt "Stimuleren regionale economie en Werken naar Vermogen Woensdag 7 december 2011 Karin Sleeking Hoofd beleidsafdeling werk en inkomen"

Verwante presentaties


Ads door Google