De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorbereiding stelselwijzigingen Transitiebureau en VNG

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorbereiding stelselwijzigingen Transitiebureau en VNG"— Transcript van de presentatie:

1 Voorbereiding stelselwijzigingen Transitiebureau en VNG
Drs. Linda Hazenkamp Mr. Ico Kloppenburg VNG 26 september 2012

2 Voorbereiding stelselwijzigingen, het T bureau I
Uitkomsten enquête onder gebruikers: Waardering producten: 7 Vooral website, handreikingen, bijeenkomsten Aandachtspunten: tijdige levering Wensen t.a.v. thema’s: innovatie aanbod verbinding drie d’s samenwerking gemeenten met zorgverzekeraars specifieke groepen en opdrachtgeverschap

3 Voorbereiding stelselwijzigingen, het T bureau II
Continuïteit en vernieuwing Platformfunctie voor ‘ogen en oren-netwerk’ Radar Stuurgroep gegevensuitwisseling Wmo/AWBZ Innovatie-strategiesessies met kennisinstituten Handreikingen van meer algemene strekking Contacten met koepelorganisaties van aanbieders en patiëntenorganisaties Werkbezoeken aan aanbieders en gemeenten

4 Voorbereiding stelselwijzigingen, de VNG I
Uitkomsten enquête gemeenten en zorgverzekeraars over samenwerking 77% gemeenten werkt samen maar vaak niet structureel 80% gemeenten wil naar meer samenwerking terreinen: begeleiding, wonen zorg welzijn, preventie, business case samenwerking, gezamenlijke inkoop en afstemming

5 Voorbereiding stelselwijziging, de VNG II
Project: naar een integrale aanpak voor het sociale domein Jeugdzorg Onderwijs Werk en inkomen Zorg/welzijn/preventieve gezondheidszorg

6 Voorbereiding stelselwijziging, de VNG III
Project: naar een integrale aanpak voor het sociale domein; basisprincipes integrale en lokale benadering sociale domein compensatiebeginsel, tenzij… verantwoording aan burgers en gemeenteraad tenzij… één klant, één plan, samenhangende informatievoorziening gemeente als netwerkpartner voldoende financiële regelruimte; één specifieke uitkering voor het sociale domein? bouwen aan uitvoeringskracht gemeenten

7 Voorbereiding stelselwijziging, de VNG IV
Dossier extramuralisering 2013 ZZP 1 en 2 (m.u.v. Jeugd) verdwijnt voor nieuwe klanten ZZP’s jeugd worden meegenomen in Jeugdwet 2015? ZZP’s 3 en ZZP’s 4 ? Inzet VNG: samen met Actiz en Aedes visie ontwikkelen rijk moet breed onderzoek doen i.v.m. compensatie gemeenten

8 Voorbereiding stelselwijziging, de VNG V
Verdere decentralisaties AWBZ/bezuinigingen Huishoudelijke hulp; eerste 3 uur voor eigen rekening of alleen voor minima? Begeleiding naar gemeenten met een korting van 20 tot 50% budget? Persoonlijke verzorging en verpleging naar gemeenten of naar ZVW met korting? Gehele ouderenzorg naar gemeenten of naar ZVW?

9 Voorbereiding stelselwijziging, de VNG VI
Het PGB In positionpaper VNG staat “kan”bepaling centraal Herziening positionpaper i.v.m. politieke discussie Beperking PGB in AWBZ Gemeenten: van PGB naar meerdere vormen van zelfsturing

10 Toekomst ‘opvangsector’ in het licht van de drie decentralisaties
Meer regie bij gemeenten biedt kansen, bij uitstek in deze sector Tijd voor een andere naam? Maar met behoud ‘sterk merk’!

11 Praktische complicaties
Constructie centrumgemeenten onder druk Regionale samenwerking blijft nodig Stedelijk Kompas en Regiovisies benutten Decentralisatie Jeugd: Centrumgemeenten? Karakter Jeugdwet?


Download ppt "Voorbereiding stelselwijzigingen Transitiebureau en VNG"

Verwante presentaties


Ads door Google