De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ledenbijeenkomst 26-09-2012 stelselwijzigingen zorg Stand van zaken Lente akkoord – begroting 2013 Bestuurlijk akkoord ggz Hervormingsplannen zorg “Ieder.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ledenbijeenkomst 26-09-2012 stelselwijzigingen zorg Stand van zaken Lente akkoord – begroting 2013 Bestuurlijk akkoord ggz Hervormingsplannen zorg “Ieder."— Transcript van de presentatie:

1 Ledenbijeenkomst 26-09-2012 stelselwijzigingen zorg Stand van zaken Lente akkoord – begroting 2013 Bestuurlijk akkoord ggz Hervormingsplannen zorg “Ieder mens telt!” www.opvang.nl

2 Ledenbijeenkomst 26-09-2012 stelselwijzigingen zorg Wat is er over van het Lente akkoord? -AWBZ: extramuralisering van de zorgzwaarte pakketten -AWBZ: lagere ZZP tarieven voor GGZ/MO en GHZ -Zvw: verhoging eigen risico naar 350,- p.p.(met compensatie via zorgtoeslag voor lage inkomens) -Zvw: liggeld 7.50 per dag in ziekenhuis -Wwb: verlaging uitkeringen tot 2020 -AKW: geen indexatie kinderbijslag -BTW verhoging, snellere verhoging AOW leeftijd -forensentax “Ieder mens telt!” www.opvang.nl

3 Ledenbijeenkomst 26-09-2012 stelselwijzigingen zorg Bestuurlijk akkoord GGZ -afspraken gericht op kostenbeheersing GGZ -waaronder 30% beddenreductie die ook voor AWBZ bedden geldt -VWS organiseert nu proces rond akkoord: wie sluit aan bij welke onderdelen? -toezegging om FO, VNG en Aedes te betrekken -samenloop met lente akkoord – begroting 2013 Wat betekent afbouw ZZP 1 en 2 per 1-1-2013? Wat gebeurt er verder in 2013 hiermee? “Ieder mens telt!” www.opvang.nl

4 Ledenbijeenkomst 26-09-2012 stelselwijzigingen zorg Hervormingsplannen zorg -de kosten van de zorg moeten beteugeld worden -politieke partijen hebben redelijk gelijklopende opvattingen als het gaat om inperking recht op zorg, grotere rol gemeenten, meer eigen bijdragen en romp-awbz. -SER: romp-awbz, zelf betalen voor wonen, welzijn, voeding, geen uitvoering door gemeenten, mogelijk door Zvw; verbeter werking Zvw, haal perverse prikkels eruit, voorkom wanbetalers -Agenda voor de zorg: hervorm AWBZ, deel naar gemeenten, deel naar Zvw, meer preventie, minder ongepast en ondoelmatig gebruik van zorgverzekeringszorg, minder perverse prikkels “Ieder mens telt!” www.opvang.nl

5 Ledenbijeenkomst 26-09-2012 stelselwijziging zorg Wat doet de Federatie Opvang: -lobby voor behoud resultaat PvA MO/Stedelijk Kompas: AWBZ verblijf voor ex-dakloze mensen /ZZP3 -aansturen op een romp-awbz met behoud van rechten voor ggz/mo clienten -zoeken naar vernieuwing/mogelijkheden gewoon wonen dmv VPT -strijden tegen belemmeringen toegang tot zorg zoals eigen bijdragen, eigen risico “Ieder mens telt!” www.opvang.nl

6 Ledenbijeenkomst 26-09-2012 stelselwijziging zorg Wat zijn risico’s van stelselwijzigingen? -te weinig samenhang tussen decentralisaties -in stand houden schotten -korting op budgetten Wat zijn kansen van stelselwijzigingen? -tot stand brengen samenhangende ondersteuning -doorbreken schotten -meer doen voor hetzelfde of minder geld “Ieder mens telt!” www.opvang.nl

7 Ledenbijeenkomst 26-09-2012 stelselwijzigingen zorg Wat is uw inzet lokaal en regionaal? Wat gaat u doen om het schip te keren? Welke initiatieven heeft u genomen om de wijzigingen in de zorg handen en voeten te geven? “Ieder mens telt!” www.opvang.nl

8 “Ieder mens telt!” www.opvang.nl

9 “Ieder mens telt!” www.opvang.nl

10 “Ieder mens telt!” www.opvang.nl

11 “Ieder mens telt!” www.opvang.nl

12 “Ieder mens telt!” www.opvang.nl


Download ppt "Ledenbijeenkomst 26-09-2012 stelselwijzigingen zorg Stand van zaken Lente akkoord – begroting 2013 Bestuurlijk akkoord ggz Hervormingsplannen zorg “Ieder."

Verwante presentaties


Ads door Google