De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veranderingen in rol Familieraden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veranderingen in rol Familieraden"— Transcript van de presentatie:

1 Veranderingen in rol Familieraden
Kamer familieraden LPGGz

2 Inhoud Ontwikkelingen Gevolgen m.b.t familie en naasten
Doelstelling SLKF versus Kamer Familieraden LPGGz Rol Familieraden

3 Ontwikkelingen (1) Van zorgmaatschappij naar participatiemaatschappij: kanteling Doel: Kwaliteitsverbetering, vergroten betrokkenheid Burger kan blijven meedoen aan samenleving Gericht op mogelijkheden i.p.v. beperkingen Voorkomen zwaardere zorg en beperking kostenstijging

4 Ontwikkelingen (2) Maatregelen Afbouw AWBZ per 1-1-2015:
WMO ZVW Kern AWBZ Generalistische basis GGZ bij huisarts/POH; objectieve verwijscriteria Ambulantisering en FACT Overheveling taken naar gemeente (WMO en Jeugdzorg)

5 Ontwikkelingen (3) Begeleid wonen GGZ naar gemeente in 2015 (WMO)
Begeleiding/dagbesteding naar gemeente (WMO) Langdurige behandeling naar instelling (ZVW) Alle intramurale zorg naar instelling (ZVW) Richtlijnen voor scheiding zorg op basis van WMO of ZVW CIZ bepaalt recht op aanspraken ZVW

6 Ontwikkelingen (4) Bestuurlijk akkoord toekomst GGZ (2013 - 2015):
GGZ Nederland, Zorgverzekeraars, Behandelaars, clienten en familie via LPGGz, etc. Bestuurlijk akkoord herzien (looptijd tot 2017) Mantelzorg Discussiepunten (nog geen volledige overeenstemming): GGZ in kern AWBZ (langdurige zorg) Jeugd GGZ en rol gemeente Rolverdeling gemeente

7 Uitgangspunten bestuurlijk akkoord
Zorg rondom patiënt en niet patent rond de zorg Onder meer: Zelfmanagement en herstelvermogen patiënt Versterking positie huisarts Ambulantisering Transparantie Kwaliteit (behandelrichtlijnen, kwaliteitsindicatoren) Desitigmatisering Afbakening verzekerd pakket Patiënt veiligheid E- health Opheffen tweedeling somatiek – psychiatrie Topzorg Contractering

8 Ambulantisering in cijfers
2012: wonen en zorg bedden (plaatsen) Waarvan: beschermd wonen 8.000 verblijf in instellingen: ca ZZP 1 t/m 2; ZZP 3 2020: wonen en zorg bedden (plaatsen) Afbouw ca per jaar Geen nieuwe instroom ZZP 1 en 2 Uitstroom en herhuisvesting bij opnieuw vaststellen van indicatie (bron: Ypsilon 2013)

9 Gevolgen Langdurige zorg GGZ Jeugdzorg
Huisarts voor basiszorg (diagnose, 1e lijns behandeling, verwijzing) Klinische behandeling instelling Fact/zorg aan huis vanuit instelling Dagbesteding vanuit WMO Ongelijke behandeling

10 Gevolgen familie en naasten
Zorg aan huis in plaats van instelling Consequenties langdurige zorg Dagbesteding Zorg voor huisvesting Mantelzorg

11 Doelen LPGGz Het LPGGz is in 2007 opgericht door ggz-cliënten/familieorganisaties om de krachten te bundelen voor alle ggz-cliënten en hun familie/naastbetrokkenen in Nederland De statutaire doelstellingen: belangen behartigen namens cliënten/familie-organisaties, ondersteunen van de aangesloten organisaties

12 Doelen SLKF Familieraden ondersteunen, hun belangen behartigen en nieuwe familieraden oprichten. Speerpunten zijn: ondersteuning van de familieraden bij de implementatie van de modelregeling “Betrokken omgeving” Professionalisering van de vrijwilligers in de familieraden en bevorderen van professionele ondersteuning door hun GGZ organisatie Behartigen van de belangen van familieraden in de GGZ op landelijk niveau en fungeren als spreekbuis van de aangesloten familieraden. Bevorderen dat de familie een volwaardige gesprekspartner is in de zorg, behandeling en begeleiding van cliënten. Het streven is een wettelijk kader voor familieraden in de GGZ.

13 Doel FR Als onafhankelijk medezeggenschapsorgaan binnen de GGZ-instelling de collectieve belangen van familie behartigen Verbeteren van de betrokkenheid en bejegening van familie bij de behandeling van cliënten in een instelling Stimuleren van de ontwikkeling en implementatie van goed familiebeleid binnen de instelling Goed familiebeleid omvat: Richtlijnen voor de wijze waarop familie wordt bejegend, geïnformeerd en betrokken bij de behandeling van de cliënt Een goed gefaciliteerde familieraad Een onafhankelijke familievertrouwenspersoon Een formele klachtenregeling voor familie

14 Discussie: andere rol FR?
Andere gesprekspartners Rol m.b.t. instelling Rol m.b.t. ambulante behandeling Rol m.b.t. gemeente en WMO Positie, zichtbaarheid en wettelijke verankering Andere rol Kamer Familieraden LPGGz

15 Discussie: andere taken FR?
Beperken tot huidige taken binnen instelling Specialisatie Adviestaken: Advisering als medezeggenschapsorgaan in beleid Inbrengen ervaringsdeskundigheid Taken m.b.t. WMO


Download ppt "Veranderingen in rol Familieraden"

Verwante presentaties


Ads door Google