De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Michiel van Hees directeur CQ procesmanagement

Verwante presentaties


Presentatie over: "Michiel van Hees directeur CQ procesmanagement"— Transcript van de presentatie:

1 Michiel van Hees directeur CQ procesmanagement
Financiering van HIC Michiel van Hees directeur CQ procesmanagement

2 Opzet Essentie zorgverkoop Mogelijke financiers Definieer zorg
Hoe kunnen we dit verkopen? Opbrengsten vs. kosten

3 Doelgroep De HIC neemt cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (inclusief verslaving) op die in een psychiatrische crisissituatie verkeren en die een groot risico lopen op schade en/of verdergaand verlies van regie over het eigen functioneren.

4 Zelf betalen AWBZ zorgverzekering + eigen bijdrage + aanvullende zorgverzekering + eigen risico WMO Re-integratie Jeugdzorg

5 Definieer zorg HIC bestaat uit volgende componenten Verblijf
High Care: 9 bedden/ afdeling Intensive Care: 1 bed/ afdeling (extra beveiligde afd.) 1-op-1 begeleiding Familiekamer? Behandeling Inzet van behandelaren Familie, vrienden en naasten maken onderdeel uit van behandeling Inzet ervaringsdeskundigen

6 Voorwaarden HIC is ondersteunend aan ambulant traject
Een beste IC is een lege IC

7 Hoe kunnen we dit verkopen?

8 Verblijf High Care: 9 bedden/ afdeling Intensive Care: 1 bed/ afdeling
(extra beveiligde afd.) Familiekamer? Twee scenario’s voor bezetting: 9-9-4 (bron business case) erv. deskundige (bron F. Bovenberg)

9 Verblijf Tarief prestatie verblijf afhankelijk van inzet VOV-personeel

10 Personeelsbezetting scenario 1
De bezettingsgraad: 1 verpleegkundige op 3 cliënten. Diensten scenario 1: 9 dagdiensten (3 per 10 bedden) 9 late diensten (3 per 10 bedden) 4 nachtdiensten 1,5 FTE meewerkende teamleider HIC monitor niveau 4

11 Personeelsbezetting scenario 1

12 Personeelsbezetting scenario 2
De bezettingsgraad: 1 verpleegkundige op 5 cliënten. Diensten scenario 2: 6 dagdiensten (2 per 10 bedden) 6 late diensten (2 per 10 bedden) 3 nachtdiensten 3 FTE ervaringsdeskundigen 1,5 FTE meewerkende teamleider HIC monitor niveau 2

13 Personeelsbezetting scenario 2

14 Mogelijkheden vanuit ZVW?
Bron: tarieven DBC 2012

15 Mogelijkheden vanuit AWBZ?
Maximale tarief: ZZP-GGZ-B7 incl. dagbesteding: € 334,08 NB: dit is inclusief behandeling Niet voldoende om HIC te financieren Bron: tarieven AWBZ 2012

16 Mogelijkheden vanuit Justitie?
Bekostiging verblijf afhankelijk van aantal FTE sociotherapeuten per patiënt. Op basis van spelregels is intensiteit Hoog van toepassing. Voorwaarde is wel dat er productieafspraken gemaakt kunnen worden. Bron: spelregels Forensische DBBC 2012

17 Mogelijkheden vanuit gemeente?
Niet direct voor verblijf cliënten. Mogelijk voor familiekamer. Past binnen doelstelling WMO Ondersteunen vrijwilligers en mantelzorgers Afspraken met afzonderlijke gemeentes noodzakelijk. Wet WMO De wet moet er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving, al of niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. Dat is de onderlinge betrokkenheid tussen mensen. En als dat niet kan, is er ondersteuning vanuit de gemeente. De gemeente ondersteunt bijvoorbeeld vrijwilligers en mantelzorgers.

18 Behandeling Behandelaren Psychiater 1,0 VPK specialist 1,0
Psycholoog 0,5 Ervaringsdeskundige 3,0 Dag activiteiten 3,0 Maatschappelijk werker 0,5 Totaal 9,0 FTE

19 Opbrengst behandeling

20 Inzet ervaringsdeskundigen
De inzet van ervaringsdeskundigen kan op de volgende manieren worden bekostigd: Toerekenen aan bed (VOV-personeel) Inzetten in dagbesteding Inzetten in contacten (aparte afspraken met zorgverzekeraar maken) Inzetten vanuit WMO Inzetten vanuit extramurale begeleiding AWBZ

21 Maximale opbrengst HIC
HIC bedden inzetten op niveau G Ervaringsdeskundigen inzetten als behandelaar Familiekamer bekostigen door gemeente

22 Vragen? Ir. M. van Hees CQ PROCESMANAGEMENT
Printerweg AD Amersfoort


Download ppt "Michiel van Hees directeur CQ procesmanagement"

Verwante presentaties


Ads door Google