De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de conferentie De gemeente geeft thuis 6 maart 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de conferentie De gemeente geeft thuis 6 maart 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de conferentie De gemeente geeft thuis 6 maart 2012

2 De gemeente geeft thuis conferentie 6 maart 2012 (O)ggz-spiegel doelstellingen: Landelijke criteria en toetsingsinstrument voor gemeentelijk beleid Toetsing gemeenten: spiegel cliënten - gemeente spiegel gemeente - landelijk Dialoog gemeente-cliëntvertegenwoordiging

3 De gemeente geeft thuis conferentie 6 maart 2012 Kerngegevens (o)ggz-spiegel 23 regio’s en 229 gemeenten 2548 vragenlijsten cliënten 97 vragenlijsten gemeenten Vele tientallen vrijwilligers van regionale cliëntenorganisaties

4 De gemeente geeft thuis conferentie 6 maart 2012 Landelijke resultaten CliëntenGemeenten Beschikbaarheid aanbod 6.36.6 Toegankelijkheid aanbod 6.26.7 Outreachend werken 5.36.1 Integraal werken 5.66.8 Eigen regie 6.26.4 Beleidsparticipatie 5.26.4 Gemiddeld 5.86.5

5 De gemeente geeft thuis conferentie 6 maart 2012 Zelfstandig functioneren Cliënten ervaren begeleiding die zij uit de AWBZ ontvangen als noodzakelijk Adequate hulp na opname: wonen, werken, praktisch (administratie), zingeving

6 De gemeente geeft thuis conferentie 6 maart 2012 Dagbesteding, activiteiten, werk Behoefte aan een brede ‘range’ van voorzieningen dagbesteding en werk Investeringen nodig in alternatieve werkplekken en doorstroming naar betaald werk Kijk naar mogelijkheden i.p.v. beperkingen

7 De gemeente geeft thuis conferentie 6 maart 2012 Leefbaarheid Dubbele barrière: eigen beperkingen cliënt en vooroordelen bij anderen Sociale, culturele en sportieve activiteiten Belang algemene voorzieningen: bibliotheek, buurthuis, kerk/moskee Kwartiermaken: gastvrijheid, ontmoetingen

8 De gemeente geeft thuis conferentie 6 maart 2012 Toegankelijkheid aanbod Financiële drempels bij zorg en participatie Gemeentelijk loket: kennis van doelgroep, bejegening Scholing loketmedewerkers

9 De gemeente geeft thuis conferentie 6 maart 2012 Outreachend werken Actieve, persoonlijke benadering Inzet ervaringsdeskundigen Ervaringen stedelijk kompas benutten voor bredere doelgroep

10 De gemeente geeft thuis conferentie 6 maart 2012 Integraal werken Eén aanspreekpunt en goede overdracht van informatie Regierol gemeenten Maatschappelijke steunsystemen en wijkgerichte aanpak Aansluiting formele en informele zorg

11 De gemeente geeft thuis conferentie 6 maart 2012 Eigen regie Zonder goede informatie geen eigen regie Persoonlijk trajectplan met inbreng van cliënt Ondersteuning bij eigen regie (vertrouwenspersoon, ervaringsdeskundige)

12 De gemeente geeft thuis conferentie 6 maart 2012 Beleidsparticipatie Formele en informele vormen van betrokkenheid bij beleid Ook hier geldt: een actieve, persoonlijke benadering loont Verbindingen leggen met andere groepen belangenbehartigers

13 De gemeente geeft thuis conferentie 6 maart 2012 Toekomst Drie grote decentralisaties: begeleiding, jeugd en arbeid (Wet Werken naar Vermogen) Beddenreductie: verschuiving van instelling naar thuis

14 De gemeente geeft thuis conferentie 6 maart 2012 Risico’s Bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen Gebrek aan kennis en affiniteit bij gemeenten Gebrek aan continuïteit en kwaliteit Versnippering: regionale context raakt buiten beeld

15 De gemeente geeft thuis conferentie 6 maart 2012 Kansen Dichter bij burger: wijkgerichte benadering Innovatie en flexibiliteit Integrale benadering Keukentafelgesprek Kortom: …De Kanteling!

16 De gemeente geeft thuis conferentie 6 maart 2012 Welke Kanteling? Alle gemeenten gaan kantelen, maar hoe? Eenvoudig kortetermijn-bezuinigen door strenger selecteren aan de toegang (de 4-trapsraket), of….. Investeren in gastvrije samenleving, cliënteninitiatieven, ondersteuning mantelzorg….


Download ppt "Welkom op de conferentie De gemeente geeft thuis 6 maart 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google