De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 juni ’14 Toekomst AWBZ: welke richting Jan Coolen Zorgverzekeraars Nederland maart 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 juni ’14 Toekomst AWBZ: welke richting Jan Coolen Zorgverzekeraars Nederland maart 2008."— Transcript van de presentatie:

1 1 juni ’14 Toekomst AWBZ: welke richting Jan Coolen Zorgverzekeraars Nederland maart 2008

2 2 juni ’14 Vraagstelling •Vraag 1: –Hoe zal langdurende zorg eruit ziet op langere termijn –Welke wijze van verzekering /financiering past het best •Vraag 2: –Moet er op termijn een aparte AWBZ blijven? –Welke delen van de AWBZ komen in aanmerking voor uitvoering door risicodragende zorgverzekeraars (Zvw), –of voor uitvoering via gemeentelijke voorzieningen? •Vraag 3: –Hoe krijgen we een houdbare AWBZ op korte termijn? –Hoe bereiken we meer kwaliteit en doelmatigheid?

3 3 juni ’14 Achtergronden •Politiek debat: –Veel adviezen over opheffing AWBZ ( CVZ, RvZ, NZa ) –Aarzeling bij Tweede Kamer; ook bij cliëntenbeweging •Knelpunten: –AWBZ is breed “vangnet” geworden –Twijfels over financiële houdbaarheid –Gebrekkige samenhang “cure – care” –Geen prikkels tot doelmatigheid •Nieuwe invalshoek: –Scherper beeld nodig over premies (AWBZ, Zvw) –Draagvlak bij sociale partners (VNO/NCW, Vakbonden)

4 4 juni ’14 Beeld AWBZ •Zorguitgaven –Alle zorg: 50 miljard euro –AWBZ: omstreeks 20 miljard euro •Zorgquote AWBZ –Percentage AWBZ-uitgaven in BNP –Nu 3,8% –Voortgaande stijging (over 5 jaar 4,3%, als..........)

5 5 juni ’14 Beeld AWBZ •Zorgsectoren –V&V: 11,4 –GHZ: 5,1 –GGZ: 1,1 (daarnaast 2,6 naar Zvw) •Cliënten (langdurige zorg) –V&V: 300.000 –GHZ: 110.000 –GGZ: 50.000 (?)

6 6 juni ’14 Richting: hoofdlijn •AWBZ beter afbakenen –polis –indicatiestelling –aangrenzende domeinen bijv: wat moet de gemeente doen, wat hoort bij jeugdzorg •AWBZ hervormen –voor langdurige zorg AWBZ handhaven –zorgafhankelijke cliënt “meer aan het stuur” –pakketten naar zorgzwaarte –basis van persoonsvolgende bekostiging

7 7 juni ’14 Richting: korte termijn (stel: 2009-2011) •Maatregel 1: –AWBZ-polis betere afbakenen –Begeleiding gaat deels naar gemeenten –Verpleging thuis (kortdurend) naar Zvw: brede “1e lijn” •Maatregel 2: –Meer robuuste indicatiestelling (claimbeoordeling) –Klant meer regie: via persoonsvolgende bekostiging –Ouderen: meer eigen verantwoordelijkheid (wonen, etc.) •Maatregel 3 –Werken aan samenhangende zorgketens: cure – care

8 8 juni ’14......wonen •Basisprincipe –wonen is eigen verantwoordelijkheid –woonservice hoort niet in AWBZ-pakket –beeld voor toekomstige cohorten ouderen:........ •Uitzonderingen –‘top care” –zwakke sociale positie (bv. vroeggehandicapten) –....................................

9 9 juni ’14 Richting: middellange termijn •Ouderenzorg: –vooralsnog aparte care-verzekering (AWBZ) –systematiek van pakketten naar zorgzwaarte –rekening houden met verandering in gezondheid •ouderen = overwegend enkele slechte jaren; cure + care •toename medische interventies = Cure ↑↑ en Care ↓↓ •meer geïntegreerde benadering van cure en care •Gehandicaptenzorg: –aparte care-verzekering voortzetten (pakketten) –samenhang met onderwijs, werkvoorzieningen, Wmo, etc

10 10 juni ’14 Richting: lange termijn, verre horizon •Discussie: –............ •Voorstellen: –.............


Download ppt "1 juni ’14 Toekomst AWBZ: welke richting Jan Coolen Zorgverzekeraars Nederland maart 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google