De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eensgezinde zorgstandpunten Mensen met een lichamelijke, verstandelijke of geestelijke beperking hebben recht op zorg; Wonen en zorg scheiden; PGB.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eensgezinde zorgstandpunten Mensen met een lichamelijke, verstandelijke of geestelijke beperking hebben recht op zorg; Wonen en zorg scheiden; PGB."— Transcript van de presentatie:

1

2

3 Eensgezinde zorgstandpunten
Mensen met een lichamelijke, verstandelijke of geestelijke beperking hebben recht op zorg; Wonen en zorg scheiden; PGB behouden, misbruik bestrijden; Preventief optreden d.m.v. voorlichtingen en andere maatregelen.

4 Standpunten politieke partijen
Verantwoordelijkheid uitvoering AWBZ algemeen VVD : Overhevelen naar ZVW, begeleiding naar WMO PvdA : Bepaalde taken naar WMO CDA : Overhevelen naar ZVW, begeleiding naar WMO D66 : Deels overhevelen naar ZVW / WMO Groen : Zoveel mogelijk overhevelen naar publieke basis- Links verzekering

5 Toekomst indicatiestelling
VVD : Hervormen, indicatiestelling afschaffen en achteraf steekproefsgewijs toetsen. PvdA : Indicatiestelling door professionele hulpverleners CDA : Integrale indicatiestelling met actieve rol voor hulpverlening en controlerende rol voor het CIZ D66 : Integrale indicatiestelling met actieve rol voor hulpverlening en controlerende rol voor het CIZ Groen : Onafhankelijke indicatiestelling voor zorg, Links onderwijs, werk en inkomen.

6 Wel of geen marktwerking in de zorg
VVD : Langdurige zorg naar concurrerende zorgverzekeraars PvdA : Winstmotief in zorg taboe, stimuleren van zorgcoöperaties. CDA : Marktwerking onder zorgverleners in WMO/ZVW- sector D66 : Reëlere prijzen door ZZP- en DBC-systemen Groen : Instellingen met vergunning en zonder Links winstoogmerk werken met publieke zorggelden

7 Toekomst of rol van zorgkantoren
VVD : Afschaffen (uitvoering AWBZ via zorgverzekeraar) PvdA : Niets bekend CDA : Afschaffen (uitvoering AWBZ via zorgverzekeraar) D66 : Niets bekend Groen : Niets bekend Links

8 Visie ten aanzien van eigen risico
VVD : Verhogen tot 300 euro per jaar PvdA : Eigen bijdrage inkomensafhankelijk maken CDA : Eigen risico beter vorm geven D66 : Eigen risico afschaffen, eigen inkomensafhanke- lijke bijdrage (10% zorgrekening) Groen : Eigen bijdrage inkomensafhankelijk maken Links

9 Mosterd na de maaltijd? Bron: Min. van Financiën, Rapport brede heroverweging langdurige zorg, april 2010 - Het niet meer subsidiëren van MEE-organisaties; - Het verhogen van de norm gebruikelijk zorg bij de functies persoonlijke verzorging en begeleiding met 90 minuten per week; - Het niet meer vergoeden van zorg waarvoor een indicatie is afgegeven met een duur van 6 maanden en korter; - Schrappen van V&V pakketten 1 t/m 3 en GGZ pakketten 1 en 4.

10 Coalitie 1 (VVD/PVV/CDA):
Uitvoering langdurige zorg naar ZVW, enkele onderdelen AWBZ naar WMO; Zorgbehoefte wordt vastgesteld door zorgverleners; steeksproefsgewijze controle achteraf; Natuurlijke marktwerking tussen verzekeraars en uitvoerders WMO; Zorgkantoren verdwijnen door uitvoering ZVW; Eigen risico omhoog, hoogte onbekend.

11 Gevolgen onder het Paars Plus kabinet
Uitvoering AWBZ naar zorgverzekeraars, bepaalde taken naar WMO; Visie m.b.t. indicatiestelling uiteenlopend van afschaffen tot integraal; Visie marktwerking verschillend: Van taboe tot marktwerking; Toekomst zorgkantoren: geen visie tot afschaffen rol zorgkantoren. Eigen Risico: Afschaffen, inkomensafhankelijk maken, ophogen tot € 300


Download ppt "Eensgezinde zorgstandpunten Mensen met een lichamelijke, verstandelijke of geestelijke beperking hebben recht op zorg; Wonen en zorg scheiden; PGB."

Verwante presentaties


Ads door Google