De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welke stapeling komt er op ons af?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welke stapeling komt er op ons af?"— Transcript van de presentatie:

1 Welke stapeling komt er op ons af?
Dorien Kloosterman beleidsmedewerker langdurige zorg

2 220 aangesloten verenigingen stichtingen actief op het gebeid van een lichamelijk en/of verstandelijke beperking of chronische ziekte voorheen CG-raad en Platform VG

3 Wetgeving wordt gewijzigd
Invoering Wmo2015 ( 2015) Invoering Jeugdwet (2015) Invoering Participatiewet (2015) Invoering Wlz (Wet langdurige zorg) 2015? Wijzigingen WTCG

4 Wat gaat er gebeuren? Wat betekent dat voor mijn inkomen? Wat kan ik er aan doen?

5

6 Gevolgen in de regio Transitieplannen worden opgesteld.
Wat moet er geregeld worden voordat AWBZ wordt overgeheveld? Overgangsrecht a la Jeugdzorg?? Bestaande indicaties/bewoners instellingen? Handreikingen Modelverordening VNG Inkoopbeleid

7 Maatregelen Regeerakkoord op gebied van sociale zaken en arbeid
Intramurale eigen bijdrage wordt verhoogd tot zak-en kleedgeldnorm (weliswaar iets verzacht). Invoering participatiewet

8 Aantal regelingen wordt afgeschaft:
Algemene tegemoetkoming Korting op de eigen bijdrage (2014, intramuraal extramuraal) Compensatie eigen risico Discussie over uitvoering individuele maatwerkvoorziening, ruim 300 miljoen. Fiscale aftrek specifieke zorgkosten blijft bestaan (vervoer en begeleidingskosten)

9 Verdere wijzigingen Zorgtoeslag lager dan in 2013 max zorgtoeslag in 2013 voor alleenstaanden € 865. Voor meerpersoonshuishoudens € Algemene WTCG vergoeding, afhankelijk van zorggebruik; hoge tegemoetkoming: € 346, lage tegemoetkoming: € 148

10 Eigen bijdrage CAK Sinds 2013 niet alleen inkomensafhankelijk, maar ook vermogensafhankelijk. 8 % van vermogen in box 3 wordt opgeteld bij verzamelinkomen waarover de eigen bijdrage wordt berekend. Peiljaarverlegging bij gewijzigde omstandigheden

11 Verwachte inkomenswijzigingen
Verlaging zorgtoeslag Verhoging eigen bijdrage/ premie persoonlijke verzorging naar ZVW Eigen bijdragen voor algemene voorzieningen in de WMO Meer uit eigen zak betalen

12 Wat komt er op gemeenten af in sociaal domein?
Wmo Verdwijnen hulp bij huishouden Komst begeleiding, individueel en dagbesteding Komst persoonlijke verzorging Komst kortduerend verblijf Werk Komst deelnemers Wajong Inruil Sw voor voorziening minimumloon Extra budget armoede Jeugd Alle vormen van jeugdzorg, ook meest zware zorg

13 Wat/wie gaat niet naar de WMO?
Verpleging ( gaat naar ZVW) Mensen die nu al in een instelling wonen of een ZZP indicatie (verblijfsindicatie) hebben Blijven in de kern AWBZ (nieuwe landelijke regeling Wlz) Mensen met grondslag GGZ (gaat naar ZVW, deel blijft in Wlz) Jongeren tot 18 jaar ( wet Jeugdzorg, ook VG) Ouderen, mensen met somatische problematiek Mensen met lichamelijke beperkingen Mensen met een verstandelijke beperking of combinatie (EMG)

14 Wie gaat wel naar de WMO vanaf 2015?
Ouderen, mensen met somatische problematiek Mensen met lichamelijke beperkingen Mensen met een verstandelijke beperking Mensen met psychische problematiek

15 Regionale belangenbehartiging

16 Stand van zaken Visienota’s sociaal domein
Rol WMO-raad/ participatieraad Samenwerking in samenwerkingsregio ‘Gijzeling’ Financiën, beleidsvrijheid Verkiezingen

17 Wat kunt u doen? Stem laten horen tijdens debatten
Invloed pakken via gemeenteraadsleden op coalitie-/ collegeonderhandelingen Bijeenkomst voor ‘nieuwe’ raadsleden (Plassterk)

18 Invloed op beleid Stem laten horen aan WMO-raad/ Participatieraad/ sociale raad (is adviesorgaan van college) Inspreken tijdens commissievergaderingen Werkbezoek organiseren voor raads- en burgerleden Raadsvergadering bijwonen. Beleid wordt vastgesteld door gemeenteraad!

19 Vragen ????? Dorien Kloosterman beleidsmedwerker langdurige zorg Ieder(in) Tel


Download ppt "Welke stapeling komt er op ons af?"

Verwante presentaties


Ads door Google