De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jan (J.Th.C.J.) van der Steen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jan (J.Th.C.J.) van der Steen"— Transcript van de presentatie:

1 Financiële gevolgen voor Senioren door de stapeling van overheidsmaatregelen
Jan (J.Th.C.J.) van der Steen Belastingadviseur en Penningmeester KBO-Nuenen

2 Stapeling van negatieve maatregelen
• Boschbelasting (geb. na ) = houdbaarheidsbelasting • WUL (Wet Uniformering Loonbegrip) • Verlaging koopkrachtdeel AOW per • Verhoging eigen bijdrage zorgverzekering • Verhoging BTW van 19% naar 21% • Accijnsverhogingen Motorbrandstof, Alcohol en Tabak • Verhoging Assurantiebelasting • Extreme verhoging eigen bijdrage bij langdurige verpleging of verblijf in verpleeghuis • Verhoging eigen bijdrage bij thuishulp • Geen inflatiecorrectie inkomstenbelasting 2014 • Vervallen koopkrachtdeel AOW 2014 • Verhoging gemeentelijke belastingen • Vervallen van aftrekpost zorgkosten in 2014 • Vervallen tegemoetkoming chronisch zieken 2014

3 Belangrijke wijzigingen 2014
Wet Tegemoetkoming Chronische zieken en gehandicapten vervalt Compensatie Eigen Risico vervalt Aftrekbaarheid specifieke zorgkosten inkomstenbelasting vervalt Koopkrachttoeslag AOW vervalt

4 Compensatie??!! Ter compensatie stelt het kabinet dat dit wordt opgevangen door de WMO en de bijzondere bijstand. Dus de gemeenten moeten dit regelen. Hiervoor is geen nieuwe wetgeving. Grote verschillen kunnen worden verwacht tussen de verschillende gemeenten.

5 Wat zijn de financiële gevolgen voor de senioren
Afschaffing van WTCG € 346,-- Afschaffing CER € 99,-- Vervallen koopkrachttoeslag AOW € 300,-- Afschaffing (gemiddeld) zorgkostenaftrek € 250,-- Verhoging eigen bijdrage zorgverz. € 10,-- BTW Personenalarmering € ,-- Totaal per jaar per persoon € 1.047,--

6 Waarom niet zelf thuishulp organiseren?
Vanaf is de bijdrage in de thuishulp niet meer aftrekbaar in de inkomstenbelasting waarom dan nog via de thuiszorg? Particulier kan veel goedkoper zijn!! Indien een particulier maximaal 3 dagen per week een hulp in de huishouding heeft is hij/zij niet inhoudingsplichtig. Dus geen afdracht van loonheffing en sociale verzekeringen. Geen melding naar belastingdienst of bedrijfsvereniging. Deze thuishulp dient de inkomsten wel in de aangifte inkomstenbelasting te vermelden. Maar ja…..?!

7 Staat ons dit te wachten of is het al zover?

8 Nog enkele feiten Aantal AOW-gerechtigden per heden 3.200.000
Waarvan een aanvullend pensioen 73% = Totaal aan uitkeringen AOW per jaar € 33,6 miljard Lastenverzwaring senioren op jaarbasis: De Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) opbrengst ten laste van de senioren met aanvullend pensioen € 1,16 miljard Verlaging koopkrachtdeel AOW per € 3,-- per maand ten laste van alle AOW-gerechtigden € 115 miljoen Vervallen koopkrachtdeel AOW € 300,-- per jaar ten laste van alle AOW-gerechtigden € 960 miljoen Totale lastenverzwaring senioren € 2,2 miljard


Download ppt "Jan (J.Th.C.J.) van der Steen"

Verwante presentaties


Ads door Google