De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Alliantiedagen 2011 Verweer en Vernieuwing Zorg om zorg - CG-Raad Marijke Hempenius.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Alliantiedagen 2011 Verweer en Vernieuwing Zorg om zorg - CG-Raad Marijke Hempenius."— Transcript van de presentatie:

1 Alliantiedagen 2011 Verweer en Vernieuwing Zorg om zorg - CG-Raad Marijke Hempenius

2 CG-Raad Koepel van ruim 170 patiëntenorganisaties Kerntaken: -belangenbehartiging -platform - ondersteuning leden -beeldvorming

3 Missie CG-Raad Het realiseren van een samenleving waaraan mensen met een beperking als volwaardig burgers deelnemen, op basis van gelijke rechten, gelijke kansen en gelijke plichten.

4 Speerpunten CG-Raad Inclusieve samenleving Zorg als voorwaarde voor participatie Meedoen mogelijk maken Onderwijs, baan, inkomen

5 Toegang en betaalbaarheid van aanspraken staan onder druk –Wijzigingen AWBZ en ZVW –Kanteling WMO en beperking toegang –Achterstand in participatie –Compensatie specifiek of op bijstandsniveau wordt beperkt Zorgen over de zorg,

6 Manifestatie 19-9 Stop de Stapeling Stel mensen in staat mee te doen Eerlijke kansen voor Wajong en WSW Benut mogelijkheden van eigen regie en maatwerk Investeer in passende zorg en participatie Investeer in passend onderwijs Heb oog voor de inkomenspositie van mensen

7 Prinsjesdag zorg 90% raakt Pgb kwijt Beperken Valys kilometer tot 450 km Wtcg tegemoetkoming inkomensafhankelijk Verbreding grondslag zorgpremie Afbouw zorgtoeslag Eigen risico van 170 naar 220 Nominale premie en premie AV stijgen Bezuiniging op patientenorganisaties

8 Toekomst Pgb Vanaf 2012 alleen met ‘verblijfsindicatie’ Pgb Huidige houders van een AWBZ indicatie zonder verblijf ontvangen hun Pgb tot 2014 Pgb wordt in Zorg in Natura CPB: levert minder op en kost banen, volgende week debat over CPB rapport

9 Pakket wijzigingen Zvw 2012 Kortdurend gebruik maagzuurremmers Stoppen met roken Dieetadvisering die niet in een keten zit Psychische hulp (hogere eigen bijdragen) Fysiotherapie Lange termijn: uitdunning pakket op grond van lage ziektelast voor 1,3 miljard

10 Prinsjesdag inkomen Wajong uitkering lager Bijstand tot 110% WML Huishoud- en vermogenstoets Uitzondering voor mensen met meer dan 10 uur zorg Extra geld bijzondere bijstand is onvoldoende

11 Prinsjesdag AWBZ en WMO Decentralisatie van begeleiding uit AWBZ naar WMO Meer eigen bijdragen WMO Toegang tot WMO beperkt Minder kilometers voor vervoer Beperken AWBZ- IQ < 70

12 Veel media aandacht Lobby Brandbrief Wtcg met Pgo-organisaties Koopkracht-onderzoek Nibud 20 september Brief 19-9 Zorgen over zorg: met CG-Raad, NPCF en Platform VG en GGz Oproep fractievoorzitters Lobby gaat door bij begrotingsbehandelingen Politiek is aan zet!

13 Uitgelicht Wmo de kanteling Wmo mantelzorgondersteuning

14 Van WVG naar WMO Het (keukentafel)gesprek WMO: de kanteling

15 Stelling Door de Kanteling krijgen burgers de zorgvoorzieningen die ze nodig hebben. Wat vind je van de stelling? Welke aanvullende randvoorwaarden of eisen zouden we erbij kunnen formuleren?

16 Vraag De kanteling vraagt om een open gesprek, een dialoog, tussen gemeente en burger. Hoe kan rekening worden gehouden met de rechten van de burger? Kunnen we een aantal eisen formuleren? Is lokale invloed mogelijk en zo ja, hoe kunnen we dit aanpakken?

17 WMO mantelzorgondersteuning Gemeenten zijn verantwoordelijk Ondersteuning sluit niet altijd aan op behoeften van mantelzorgers

18 Stelling Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid geldt ook voor mantelzorgers. De gemeente ondersteunt waar nodig. Wat vind je van de stelling? Welke aanvullende randvoorwaarden of eisen zouden we erbij kunnen formuleren

19 Vraag Er is diversiteit in typen mantelzorgers en in hun behoeften aan ondersteuning. Hoe kan de gemeente hier rekening mee houden? Kunnen we een aantal eisen formuleren? Is lokale invloed mogelijk en zo ja, hoe kunnen we dit aanpakken?


Download ppt "Alliantiedagen 2011 Verweer en Vernieuwing Zorg om zorg - CG-Raad Marijke Hempenius."

Verwante presentaties


Ads door Google