De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Deel I De algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Testamenten & schenkingen)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Deel I De algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Testamenten & schenkingen)"— Transcript van de presentatie:

1 Deel I De algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Testamenten & schenkingen)

2 EIGEN BIJDRAGE (E.B.) VOOR ZORG IN EEN ZORG(AWBZ)INSTELLING WAT IS ER VERANDERD ? Voor 2013  Eigen bijdrage “inkomens”afhankelijk Vanaf 2013  Eigen bijdrage vermogensafhankelijk

3 THUISZORG  uitgevoerd door CAK vanaf 2015 gemeente  lage e.b. verschuldigd € 156-819 p/mnd  zorg aan huis  eerste halfjaar in instelling  andere echtgenoot is nog thuis

4 ZORG IN INSTELING  Permanente zorg in tehuis  AWBZ, uitgevoerd door CAK  hoge eigen bedrage verschuldigd max € 2.248 p/mnd

5 EIGEN BIJDRAGE AWBZ (ZORG MET VERBLIJF)  afhankelijk van inkomen én box 3 vermogen  bank- en sparen, effecten, vakantiewoning, landerijen  verzamelinkomen en peildatum box 3, ligt 2 jaar terug  let op: eigen woning en hypotheek is box 1 vermogen  telt dus niet mee + verhuisregeling  op naam van kinderen zetten? Verstandig?

6 1. VOORKOMEN VERMOGEN OPETEN D.M.V. TESTAMENTEN  testamenten AWBZ bestendig maken  wijziging erfdelen

7 2. VOORKOMEN VERMOGEN OPETEN TESTAMENTEN DIE AL IN WERKING ZIJN GETREDEN  overeenkomst tussen langstlevende echtgenoot en kinderen waarbij opeisbaarheid wordt gewijzigd  bij opname van lle in awbz-instelling

8 3. VOORKOMEN VERMOGEN OPETEN D.M.V. SCHENKINGEN  Schenken aan kinderen in contanten (via de bank) of op papier (geld blijft bij ouders behoudens AWBZ) met toepassing vrijstelling schenkbelasting  let op: Schenkingen werken i.v.m. peildatum vertraagd door

9 VRIJSTELLINGEN SCHENKBELASTING  Kinderen jaarlijks € 5.229  Kinderen 18/40 eenmalig € 25.096 zonder specifiek doel  verhoging tot € 52.281 met specifiek doel  Kleinkinderen/anderen € 2.092

10 TIJDELIJKE VRIJSTELLING SCHENKBELASTING  € 100.000  Geen familiebanden vereist  Maar beperkt tot specifieke doelen

11 SPECIFIEKE DOELEN  Aankoop eigen woning  Aflossen eigenwoningschuld of restschuld  Verbetering eigenwoning of groot onderhoud  Afkoop erfpachtcanon

12 LET OP BIJ TIJDELIJKE VRIJSTELLING  Vrijstelling geldt tot 1 januari 2015 (dus afronden vóór 1 jan.)  Eerder genoten verhoogde vrijstelling aftrekken  Aangifte bij belastingdienst met beroep op vrijstelling  Vrijstelling niet splitsbaar in 2 gedeelten over 2 jaren

13 ZORGELOOS IN HET LEVEN STAAN REGIE IN EIGEN HAND!

14 WAT IS EEN LEVENSTESTAMENT?

15 WAT KAN IK ALLEMAAL VASTLEGGEN IN EEN LEVENSTESTAMENT?

16  Benoemen vertrouwenspersoon/ gemachtigde;  Regelingen voor uw financiën, onderneming, inboedel, woning en eventuele andere onroerende zaken;  Schenkingen, of u deze wilt (blijven) doen en zo ja, onder welke voorwaarden;  Het geven van toestemming voor het al dan niet mogen verrichten van medische handelingen;  Aanwijzingen aan uw vertrouwenspersoon/ gemachtigde;  Eventuele controle/ toezicht mogelijkheden;

17 WIE KAN IK BENOEMEN TOT MIJN VERTROUWENSPERSOON?

18 HET FINANCIELE BEHEER  o.a. het regelen van de bankzaken  verkoop woonhuis e.d.

19 HET NEMEN VAN BESLISSINGEN OP MEDISCH GEBIED  Behandelverboden  Euthanasieverklaringen

20 WELKE BEPERKINGEN NEEM IK OP IN MIJN LEVENSTESTAMENT?  Wat mag mijn vertrouwenspersoon wel en niet doen?

21 ONDERNEMER/DGA

22 WAT GEBEURT ER ALS IK ZELF GEEN BESLISSINGEN MEER KAN NEMEN EN IK HEB GEEN LEVENSTESTAMENT?  Bewind en mentorschap  Curatele  Rekening & verantwoording afleggen aan de kantonrechter  De bewindvoerder heeft in sommige situaties machtiging nodig van de kantonrechter

23 filmpje

24 Brochures beschikbaar

25 NOTARISKANTOOR MR. S.J.M. VAN DE VEN Peijerstraat 85a 6101 GC ECHT 0475-484242 info@notarisvandeven.nl


Download ppt "Deel I De algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Testamenten & schenkingen)"

Verwante presentaties


Ads door Google