De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wie geeft u het vertrouwen?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wie geeft u het vertrouwen?"— Transcript van de presentatie:

1 Wie geeft u het vertrouwen?

2 Twee wetten zijn van belang: Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)
Lichtere zorg en ondersteuning, denk aan: huishoudelijke hulp, hulpmiddelen (scootmobiel, rolstoel) en vervoersvoorzieningen. Is vanuit de gemeenten. AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) Zwaarste zorg voor ouderen en gehandicapten

3 Problemen kunnen ontstaan als uw vermogen minder 12% rendement maakt
Problemen kunnen ontstaan als uw vermogen minder 12% rendement maakt. U gaat dan interen op uw vermogen. Het probleem wordt groter wanneer uw vermogen niet liquide is. U dient dan wel de eigen bijdrage te betalen, maar feitelijk is dat niet mogelijk. Indien u inteert op uw vermogen kan het zijn dat er niets (of in ieder geval minder) voor uw kinderen over blijft.

4 Hoogste eigen bijdrage AWBZ
Eigen bijdrage zorg AWBZ Volwassenen die AWBZ-zorg krijgen, moeten daarvoor een eigen bijdrage betalen. Sinds 1 januari 2013 betalen mensen met vermogen een hogere bijdrage. Hoogste eigen bijdrage AWBZ Hoe hoog de eigen bijdrage is, hangt af van inkomen, leeftijd en gezinssituatie. Administratiekantoor CAK rekent uit wat de eigen bijdrage is en stuurt hiervoor een factuur. Hogere eigen bijdrage voor mensen met vermogen vanaf 2012 De eigen bijdrage voor de AWBZ voor mensen met een eigen vermogen is per 1 januari 2013 omhoog gegaan (vermogensinkomensbijtelling).

5 Ik verhuis naar een AWBZ instelling. Moet ik dan mijn eigen huis opeten?
Zolang de woning nog niet verkocht is, blijft de woning nog maximaal 2 jaar in box 1. De woning levert dan ook in 2014 en 2015 geen fiscaal inkomen op. De eigen bijdrage voor de AWBZ wordt voor deze jaren gebaseerd op haar inkomen uit AOW; Is de woning op 1 januari 2016 nog steeds niet verkocht, dan valt de woning toch in box 3. De woning dan geacht inkomen op te leveren. Wordt de woning eerder verkocht, dan moet men waarschijnlijk al eerder belasting gaan betalen; Je hoeft dus niet meteen je eigen woning “op te eten”: de eigen woning blijft eerst nog in box 1 en doordat de AWBZ 2 jaar terug kijkt, wordt de woning pas over 5 jaar meegenomen.

6 Voor de berekening van de eigen bijdrage wordt niet alleen gekeken naar uw inkomen, maar ook naar uw vermogen. Het gaat om het vermogen dat wordt gegeven op box 3 (heffingsvrij vermogen). N.B. er wordt 2 jaar teruggekeken! Dus voor de eigen bijdrage in 2013 wordt gekeken naar uw vermogen op 1 januari 2011! Voor de zorgbijdrage wordt met 12% van uw box 3 vermogen gerekend. Dit (fictieve) inkomen wordt bij uw inkomen opgeteld. Gelukkig is er wel een maximum aan de eigen bijdrage. Het heffingsvrije vermogen is voor het peiljaar 2011: Voor 1 persoon: € , - Voor 2 personen (fiscaal partners) € , -

7 Eigen bijdrage zorg AWBZ-Wmo
Volwassenen die AWBZ of Wmo-zorg krijgen, moeten daarvoor in sommige situaties een eigen bijdrage betalen. Eigen bijdrage AWBZ Administratie kantoor CAK rekent uit wat de eigen bijdrage is en stuurt hiervoor een factuur Eigen bijdrage Wmo Gemeenten zijn vrij om – binnen wettelijke grenzen – zelf te bepalen of iemand een eigen bijdrage dient te betalen, en hoe groot deze bijdrage dan is.

8 Mogelijke oplossingen
Verkleinen vermogen Schenken Huis op naam van de kinderen zetten Testamenten

9 Schenken Vrijstellingen € 5.141,- per kind
€ 2057,- per kleinkind/overige ontvangers € , - / € , - eenmalig tot en met 40 jaar € , - per kind aan eigen huis.

10 Schenken vervolg Schenking op papier, 6% rente!
een antimisbruikbepaling N.B. 2 jaar terugkijken schenkingstraditie

11 Testamenten Opeisbaarheidsgronden Renteclausule
Afwijken van wettelijk erfrecht

12 Testament is reeds in werking getreden
Testamenten vervolg Testament is reeds in werking getreden Vorderingen zijn gefiscaliseerd  deze fiscaliseren Vorderingen (+rente) eerder uitbetalen Alsnog rente overeenkomen

13 Huis op naam van de kinderen zetten?
Door de overdracht van de woning verandert de vermogenspositie van de ouders (s) in principe (voor het huis komt in de plaats, naast het – in waarde afnemende – woonrecht, de koopsom c.q. vordering op de kinderen).

14 Voordelen overdracht bij levering
Bij schenking van (een gedeelte) van de koopsom geldt de samenloopvrijstelling van art Sw; Artikel 24 2. De overdrachtsbelasting, voor zover deze niet heeft geleid tot toepassing van artikel 13 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer, betaald over het bedrag waarover schenkbelasting verschuldigd is, strekt in mindering van de schenkbelasting. Bij metterwoon verlaten 180 dagen voor het overlijden behoort de woning niet meer tot het vermogen van de ouders (uiteraard indien bedongen bij de vestiging) maar nog slechts hetgeen van de koopsom op de kinderen openstaat.

15 Nadelen overdracht bij levering
Indien bij het overlijden de woning nog door de ouder(s) wordt bewoond geldt, bij het overlijden van de ouders(s), dat de woning fictief nog tot de nalatenschap behoort; De woning verhuist bij de ouders naar box 3 zodat ouders recht op hypotheekrenteaftrek verliezen; de kinderen moeten de waarde van de hoofdgerechtigdheid in box 3 opgeven; Nu de (waarde van de) woning bij de ouders naar box 3 verhuist, vergroot dit juist de heffingsgrondslag voor de eigen bijdrage; De ouders zijn de woning ‘’kwijt’’ en zijn dus minder flexibel indien zijn bijvoorbeeld een andere woning zouden willen kopen.

16 N.B. Het voorkomen van een eigen bijdrage bij u, mag natuurlijk niet leiden tot een (verhoogde) bijdrage bij uw kinderen ! (bijstand, huurtoeslag etc.)

17 Levenstestament Bewind en gemeenschap van goederen
Aanwijzen gevolmachtigde Medische verklaringen

18 van Mourik & de Bie notarissen
Vragen of contact? van Mourik & de Bie notarissen Mr. T.L.M. de Bie Mr. M.J. van Mourik Bezoekadres: De Donk 21 5374 HA SCHAIJK 0486 –


Download ppt "Wie geeft u het vertrouwen?"

Verwante presentaties


Ads door Google