De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Huis opeten? Liever niet!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Huis opeten? Liever niet!"— Transcript van de presentatie:

1 Huis opeten? Liever niet!

2 Twee wetten zijn van belang:
Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) Lichtere zorg en ondersteuning AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektenkosten Zwaarste zorg voor ouderen en gehandicapten

3 Eigen bijdrage zorg AWBZ -Wmo
Volwassenen die AWBZ of Wmo-zorg krijgen, moeten daarvoor in sommige situaties een eigen bijdrage betalen. Eigen bijdrage AWBZ Administratiekantoor CAK rekent uit wat de eigen bijdrage is en stuurt hiervoor een factuur. Eigen bijdrage Wmo Gemeenten zijn vrij om – binnen wettelijke grenzen – zelf te bepalen of iemand een eigen bijdrage dient te betalen, en hoe groot deze bijdrage dan is.

4 Eigen bijdrage zorg AWBZ
Volwassenen die AWBZ-zorg krijgen, moeten daarvoor een eigen bijdrage betalen. Sinds 1 januari 2013 betalen mensen met vermogen een hogere eigen bedrage. Hoogte eigen bijdrage AWBZ Hoe hoog de eigen bijdrage is, hangt af van inkomen, leeftijd en gezinssituatie. Administratiekantoor CAK rekent uit wat de eigen bijdrage is en stuurt hiervoor een factuur. Hogere eigen bijdrage voor mensen met vermogen vanaf 2013 De eigen bijdrage voor de AWBZ voor mensen met een eigen vermogen is per 1 januari 2013 omhoog gegaan (vermogensinkomensbijtelling).

5 Op de website van het administratiekantoor CAK is te berekenen hoe hoog uw eigen
bijdrage zou zijn: Voor de berekening van de eigen bijdrage wordt niet alleen gekeken naar uw inkomen, maar ook naar uw vermogen. Het gaat om het vermogen dat wordt opgegeven in box 3 (>heffingsvrij vermogen). N.B. er wordt 2 jaar teruggekeken! Dus voor de eigen bijdrage in 2013 wordt gekeken naar uw vermogen op 1 januari 2011! Voor de zorgbijdrage wordt met 12% van uw box-3 vermogen gerekend. Dit (fictieve) inkomen wordt bij uw inkomen opgeteld. Gelukkig is er wel een maximum aan de eigen bijdrage. Het heffingsvrije vermogen is voor het jaar 2011: Voor 1 persoon: €20.758, - Voor 2 personen (fiscaal partners): €41.516, -.

6 Problemen kunnen ontstaan als uw vermogen
minder dan 12% rendement maakt. U gaat dan interen op uw vermogen. Het probleem wordt nog groter wanneer uw vermogen niet liquide is. U dient dan wel de eigen bijdrage te betalen, maar feitelijk is dat niet mogelijk. Indien u inteert op uw vermogen kan het zijn dat er niets (of in ieder geval minder) voor uw kinderen over blijft.

7 Mogelijke oplossingen
Verkleinen vermogen Schenken Huis op naam van de kinderen zetten? Testamenten

8 Schenken Vrijstellingen: € 5.141,- per kind € 2.057,- per kleinkind/ overigen € ,-/ € ,- eenmalig tot 40 jr

9 Schenken Schenking op papier, 6% rente! Geen anti-misbruikbepaling N.B. 2 jaar terugkijken! Schenkingstraditie

10 Echtpaar, twee kinderen
Testamenten Opeisbaarheidsgronden Renteclausule Afwijken van wettelijk erfrecht Wettelijk erfrecht Echtpaar, twee kinderen

11 Testament is reeds in werking getreden
Vorderingen zijn gedefiscaliseerd  deze fiscaliseren Vorderingen (+rente) eerder uitbetalen Alsnog rente overeenkomen

12 Huis op naam van de kinderen zetten?
Door de overdracht van de woning verandert de vermogenspositie van de ouder(s) in principe niet (voor het huis komt in de plaats, naast het –in waarde afnemende- woonrecht, de koopsom c.q. vordering op de kinderen).

13 Huis op naam van de kinderen zetten?
Voordelen overdracht bij leven: bij schenking van (een gedeelte) van de koopsom geldt de samenloopvrijstelling van art. 24,2 Sw bij metterwoon verlaten 180 dagen voor het overlijden behoort de woning niet meer tot het vermogen van de ouders (uiteraard indien bedongen bij de vestiging) maar nog slechts hetgeen van de koopsom op de kinderen openstaat;

14 Huis op naam van de kinderen zetten?
Nadelen overdracht bij leven: indien bij het overlijden de woning nog door de ouder(s) wordt bewoond geldt, bij het overlijden van de ouder(s), dat de woning fictief nog tot de nalatenschap behoort. de woning verhuist bij de ouders naar box 3 zodat ouders recht op hypotheekrenteaftrek verliezen; de kinderen moeten de waarde van de hoofdgerechtigdheid in box 3 opgeven; nu de (waarde van de) woning bij de ouders naar box 3 verhuist, vergroot dit juist de heffingsgrondslag voor de eigen bijdrage; de ouders zijn de woning “kwijt” en zijn dus minder flexibel indien zij bijv. een andere woning zouden willen kopen;

15 N.B. Het voorkomen van een eigen bijdrage bij u, mag natuurlijk niet leiden tot een (verhoogde) bij uw kinderen! (bijstand, huurtoestlag etc)

16 Levenstestament Bewind en gemeenschap van goederen Aanwijzen gevolmachtigde Medische verklaringen

17 Notaris bij Daamen Notarissen 013-5811158
Vragen? Jeroen Beijsens Notaris bij Daamen Notarissen Maandag & vrijdag: Kijkduinlaan 105 Dinsdag, woensdag & donderdag: Willem II straat 45


Download ppt "Huis opeten? Liever niet!"

Verwante presentaties


Ads door Google