De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SUBROGATIE Aon Risk Services.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SUBROGATIE Aon Risk Services."— Transcript van de presentatie:

1 SUBROGATIE Aon Risk Services

2 Artikel 7:962 BW Indien de verzekerde terzake van door hem geleden schade anders dan uit verzekering vorderingen tot schadevergoeding op derden heeft, gaan die vorderingen bij wijze van subrogatie op de verzekeraar over voor zover deze, al dan niet verplicht, die schade vergoedt. De verzekerde moet zich, nadat het risico zich heeft verwezenlijkt, onthouden van elke gedraging welke aan het recht van de verzekeraar tegen die derden afbreuk doet.

3 “al dan niet verplicht”
HR 7 januari 2000, NN/Woudsend

4 “anders dan uit verzekering vorderingen tot
schadevergoeding op derden heeft” verzekerde verzekeraar A verzekeraar B

5 “De verzekerde moet zich, nadat het risico zich heeft verwezenlijkt, onthouden van elke gedraging welke aan het recht van de verzekeraar tegen die derden afbreuk doet”.

6 Artikel 7:962 BW De verzekeraar kan de vordering waarin hij is gesubrogeerd, of die hij door overdracht heeft verkregen, niet ten nadele van het recht op schadevergoeding van de verzekerde uitoefenen. Aon Risk Services

7 Art 962 lid 2 BW : “ verzekerde gaat voor ”
Voorbeeld : - Schade € ,00 - Eigen risico € ,00 - Opbrengst verhaal € ,00 Oud recht (oude methode) Nieuw recht: Verzekerde krijgt 1/10 van de Verzekerde krijgt eerst het eigen risico opbrengst en dus € 2.000,00 ‘teruggestort’ en dus krijgt € ,00 Verzekeraar krijgt 9/10 van de Verzekeraar krijgt het restant en ontvangt opbrengst en dus € ,00 derhalve € ,00 Aon Risk Services

8 Duidelijk, maar …. * Wat is het omslagpunt ?
* Hoe verdeel je de kosten ? * Aandachtspunten * Praktijk Aon Risk Services

9 OMSLAGPUNT Nieuw verzekeringsrecht; de nieuwe regeling geldt vanaf Dwingend recht ; dus duidelijk voor alle nieuwe schaden maar hoe om te gaan met : - schade voor waarvan het regres al verrekend is ? - schade voor waarvan het regres al begonnen was ? - schade voor waarvan het regres nog moet beginnen ? Kortom : wat is het omslagpunt ? Aon Risk Services

10 OMSLAGPUNT Situatie van oud recht naar nieuw recht : kijken naar het Overgangsrecht; Op grond van artikel 68a OW gaat het nieuwe verzekeringsrecht onmiddellijk in en geldt het ook voor reeds gesloten en nog niet afgewikkelde verzekeringsovereenkomsten. Artikel 69 OW bepaalt dat, wanneer de nieuwe wet van toepassing wordt, dat niet tot gevolg heeft dat daardoor (onder meer): - iemand een vermogensrecht verliest dat hij onder het tevoren geldende recht had verkregen Aon Risk Services

11 OMSLAGPUNT Directe werking, tenzij de verzekeraar of de verzekerde daardoor reeds bestaande rechten zouden verliezen. Omslagpunt  kijken naar datum waarop het subrogatierecht is verkregen: - verkregen vóór : oude situatie - anders directe werking; nieuwe situatie Aon Risk Services

12 KOSTEN Voorbeeld : Schade € 100.000,00 Regres : € 25.000,00
Eigen risico € ,00 Kosten : € ,00 Oud recht naar rato aandeel Nieuw recht naar rato aandeel in de schade in de schade Verzekerde ontvangst 1/10 opbrengst € 2.500,00 Verzekerde ontvangt volledige € ,00 Minus 1/10 deel kosten € 2.000,00 minus 1/10 deel van kosten € 2.000,00 Per saldo 500,00 Per saldo € 8.000,00 Verzekeraar ontvangt 9/10 opbrengst € 22.50,00 Verzekeraar ontvangt restant € ,00 Minus 9/10 deel van kosten € ,00 Minus 9/10 deel van kosten € ,00 Per saldo € 4.500,00 Per saldo - € 3.000,00 Aon Risk Services

13 KOSTEN Maar …. ? Nieuw recht – nieuwe verdeling van kosten
* niet meer pro rato naar aandeel in de schade * verdeling naar aandeel in de opbrengst van het verhaal Verzekerde ontvangt € ,00 minus 2/5 deel kosten € ,00 Per saldo € ,00 Verzekeraar ontvangt restant € ,00 minus 3/5 deel kosten € ,00 Per saldo € ,00 Maar …. ? Aon Risk Services

14 AANDACHTSPUNTEN Voorbeeld : Schade € 100.000,00 Regres : € 15.000,00
Eigen risico € ,00 Kosten : € ,00 Verzekerde krijgt : € ,00 Minus 2/3 van de kosten : € ,00 Verzekerde belasten voor - € 4.000,00 ?? Of maximeren ?? Aon Risk Services

15 AANDACHTSPUNTEN Voorbeeld : Schade € 100.000,00 Regres : € 15.000,00
Eigen risico € ,00 Kosten : € ,00 Verzekerde krijgt : € ,00 Minus 2/3 van de kosten : € ,00 Verzekerde belasten voor - € 4.000,00 ?? Of maximeren ?? Vooraf is bekend dat de beperking € ,00 is. Waarom zal verzekerde mee willen doen met de verzekeraar om überhaupt te gaan procederen. Aon Risk Services

16 HOE DENKT U OVER DIT ONDERWERP ??
Aon Risk Services

17 Praktijk – ook voor sluiters
Verzekeraar wil bij continuatie een aanpassing van het eigen risico voor een speciaal soort diefstalschades. Er is altijd wel regres op vervoerders maar dat is beperkt. Indien die schade zich voordoet wil de verzekeraar een verhoogd eigen risico. Verzekeraar geeft een continuatievoorstel met 3 opties; combinaties van premie/eigen risico. Maar met een hoger eigen risico krijgt de verzekerde ook meer aan regres. De keuze voor de verzekerde bleek heel eenvoudig. Aon Risk Services

18 7:962 BW 3. De verzekeraar krijgt geen vordering op de verzekeringnemer, een mede-verzekerde, de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot of de geregistreerde partner van een verzekerde, de andere levensgezel van een verzekerde, noch op de bloedverwanten in de rechte lijn van een verzekerde, op een werknemer of de werkgever van de verzekerde, of op degene die in dienst staat tot dezelfde werkgever als de verzekerde.

19 “krijgt geen vordering op”
verzekeringnemer mede-verzekerde de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot van een verzekerde de geregistreerde partner van een verzekerde

20 5. de andere levensgezel van een verzekerde
6. de bloedverwanten in de rechte lijn van een verzekerde 7. een werknemer van een verzekerde 8. de werkgever van een verzekerde 9. degene die in dienst staat tot dezelfde werkgever als de verzekerde.

21 7:962 BW (vervolg lid 3) Deze regel geldt niet voor zover zulk een persoon jegens de verzekerde aansprakelijk is wegens een omstandigheid die afbreuk zou hebben gedaan aan de uitkering, indien die omstandigheid aan de verzekerde zou zijn toe te rekenen.

22 fictieve toerekening van handelen “naaste” aan verzekerde
“deze regel geldt niet” fictieve toerekening van handelen “naaste” aan verzekerde


Download ppt "SUBROGATIE Aon Risk Services."

Verwante presentaties


Ads door Google