De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkelingen WIA de nieuwe WAO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkelingen WIA de nieuwe WAO"— Transcript van de presentatie:

1

2 Ontwikkelingen WIA de nieuwe WAO

3 Inhoud Wet WIA Voorbeelden Verzekeringsproducten

4 WIA: de nieuwe WAO Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
Vanaf 1 januari 2006 Na twee jaar ziekte keuring door UWV Drie categorieën: - volledig en duurzaam a.o. (80-100%) - gedeeltelijk a.o. (35-80%) of volledig maar niet duurzaam - minder dan 35% a.o.

5 Benut 50%verdiencapaciteit Benut 50%verdiencapaciteit niet
WIA schematisch Volledig (80-100%) en duurzaam arbeidsongeschikt IVA-uitkering (70%) Benut 50%verdiencapaciteit Loongerelateerde WGA-uitkering WGA-loon aanvulling Gedeeltelijk (35-80%) of volledig maar niet duurzaam ao UWV-beoordeling Loongerelateerde WGA-uitkering WGA-vervolguitkering Belangrijk is het voor 50% of meer benutten van de restverdiencapaciteit. Iemand die minder dan 50% van zijn restverdiencapaciteit benut valt terug op een uitkering ter hoogte van het AO deel over het minimumloon. Benut 50%verdiencapaciteit niet Minder dan 35% arbeids- ongeschikt Risico werkgever en werknemer

6 IVA-regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA)
Uitkering 70% van (gemaximeerd) loon Uitkering en uitvoering door UWV Uitkering tot 65e jaar WAO-Gat vervalt Verhoging naar 75% per 1 januari 2006 indien - IVA-instroom < per jaar én - loondoorbetaling over 1e twee ziektejaren 170% of minder Wordt bepaald in augustus 2007 Pemba-regeling vervalt dan ook Per augustus 2007 wordt bepaald of de uitkering met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2006 op 75% wordt gesteld.

7 Niet volledig en/of niet duurzaam arbeidsongeschiktheid
Minder dan 35% a.o. - werkgever verantwoordelijk - werknemer geen recht op uitkering (o.b.v. de WIA) - inzet werknemer in arbeidsproces - eventueel ontslag WGA-regeling: - werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten - werknemers 35% of meer a.o. - WGA-loongerelateerde periode - WGA-vervolgperiode met loonaanvulling of vervolguitkering

8 WGA-loongerelateerde periode
Duur uitkering o.g.v. arbeidsverleden; 0,5 – 5 jaar - SER-advies duur WW 3 jr en 6 mnd - tot 2008 o.b.v. leeftijd Geen onderscheid tussen a.o. en ww Bij werken: loonaanvulling 70% (oud loon-nieuw loon) - oud loon wordt gemaximeerd op maximum WIA jaarloon Bij niet werken: 70% van (max) WIA jaarloon In 2006 en 2007 geldt een overgangsregeling waarbij de leeftijd bij instromen in de WIA bepalend is voor de duur van de loongerelateerde uitkering. Vanaf 2008 is het arbeidsverleden bepalend en wordt de lijn vanuit de WW gevolgd.

9 Loonaanvulling of vervolguitkering
Duur uitkering in principe tot 65 jaar Loonaanvulling Voldoende werken: WGA-loonaanvulling - minstens 50% benutten van restverdiencapaciteit Uitkering 70% (oud loon - restverdiencapaciteit) - oud loon wordt gemaximeerd op max. WIA Jaarloon Vervolguitkering Bij niet of onvoldoende werken: WGA-vervolguitkering - minder dan 50% benutten restverdiencapaciteit Uitkering: 70% * AO% * wettelijk minimumloon

10 Rekenvoorbeeld WGA uitkering
Inkomen werknemer € ,- Restverdiencapaciteit: € ,- Arbeidsongeschiktheid: 50% Max. WIA jaarloon: € ,- Min. Loon: € ,- situatie a) Inkomen na a.o. € ,- situatie b) Inkomen na a.o. € 0,- situatie c) Inkomen na a.o. € ,- situatie d) Inkomen na a.o. € 5.000,-

11 Situatie a Inkomen na a.o. €20.000,-

12 € 28.000,- € 5.773,- 100% 70% Situatie b Inkomen na a.o. € 0,-
Volgende jaren --> WGA-loongerelateerde uitkering 28.000,- ( 70% van 40.000,-) 0,5 - 5 jaar WGA-vervolguitkering 5.773,- (70% * 16.493,- * 50%) 100% 1e ziektejaar 2e ziektejaar 70%

13 Loon Situatie C Inkomen na a.o. € ,- WGA-loongerelateerde uitkering WGA-loonaanvulling 100% 0,5 - 5 jaar 70% 17.500,- ( 70% van 14.000,- 40.000,- -/- 70% ( ) 15.000,-) + 15.000,- 1e ziektejaar 2e ziektejaar Volgende jaren -->

14 Loon Loongerel. uitkering Vervolguitkering 100% 70% €24.500,-
Situatie d Inkomen na a.o. € ,- Loongerel. uitkering Vervolguitkering 100% 0,5 - 5 jaar 70% €24.500,- (70% van € /- € 5.000) + € 5.773,- (70%* € ,- * 50%) € 5.000,- 1e ziektejaar 2e ziektejaar Volgende jaren -->

15 Uitvoering WGA-regeling
Huidige ER-dragers WAO per ER-drager WGA Keuze werkgever publiek of privaat In 2006 alleen grote werkgevers (loonsom > € ,-) Duur eigen risicodragen 4 jaar! Vanaf 2007 kunnen alle werkgevers ER-drager worden Dubbele premiebetaling in 2006 De werkgever betaalt de WGA-uitkeringen zelf, tenzij hij het UWV aangeeft uit te betalen. De uitkeringen worden dan aan de werkgever doorbelast Waarschijnlijk gaat de duur van het eigen risico dragen in 2008 van 4 jaar naar 10 jaar.

16 Eigen risicodragen IVA
In 2006 en 2007 geen mogelijkheid tot eigen risico dragen IVA Vanaf 2008 wél eigen risico dragen IVA mogelijk àls Pemba blijft bestaan Eigen risico dragen IVA alleen mogelijk in combinatie met eigen risicodragen WAO

17 Collectieve WIA-producten
WGA-verzekering Eigen Risico WGA-Gat verzekering WIA-Excedent verzekering WIA-Bodemverzekering WIA Vaste Aanvulling AOV

18 WGA-verzekering Eigen Risico
Wettelijke uitkeringsplicht werkgever Vier jaar Actieve dienstverlening Inlooprisico vanaf 1 juli 2005 voor bestaande (Pemba) contracten en 1 januari 2006 voor nieuwe klanten Uitlooprisico meeverzekerd

19 WGA-Gat verzekering Uitkering bij onvoldoende benutten verdiencapaciteit Alleen in vervolgperiode Alleen de a.o. component is verzekerbaar Dekking tot 70% * (gemaximeerd) loon * a.o.% -/- vervolguitkering

20 Rekenvoorbeeld WGA-Gat
Inkomen werknemer: € ,- Restverdiencapaciteit: € ,- situatie situatie 2 Inkomen na a.o , ,- Loongerelateerde uitkering: , ,- Inkomen Loongerelateerde periode , ,- Vervolguitkering: , ,- Uitkering verzekering , ,- Inkomen Vervolgperiode , ,-

21 “Excedent” boven-dagloners
Situatie 1 Excedent aanvulling 80% Inkomen: € ,- Restverdiencapaciteit: € ,- Arbeidsongeschiktheid: 50% Loongerelateerde uitkering: 70%*(€ ,- minus € ) = -/- € 4.306 Geen WGA-uitkering !!!!! Zowel in loongerelateerde als vervolgperiode. Excedent jaarrente is 80% van( € ,- minus 70% van € ) = € Uitkering wordt 50% hiervan is €

22 “Excedent” boven-dagloners
Situatie 2 Excedent aanvulling 70% Inkomen: € ,- Restverdiencapaciteit: € ,- Arbeidsongeschiktheid: 50% Loongerelateerde uitkering: 70%*(€ minus € ,-) = € 9.694,-. Door voldoende benutten restverdiencapaciteit loonaanvulling: € 9.694,- Vroegere situatie (WAO) 70% * 50% * € ,- = € ,- Excedent jaarrente is 70% van € ,- minus 70% van € = € ,-. Excedent uitkering 50% hiervan is € 5.653,-

23 WIA-Bodemverzekering
Minder dan 35% arbeidsongeschikt Koppeling met verzuimverzekering 20% van het salaris Uitkering maximaal 1 jaar Dienstverlening

24 WIA Vaste Aanvulling AOV
Vast percentage salaris verzekerd; naar keuze 10%, 15% of 20% Uitkering geschiedt ongeacht benutten restverdiencapaciteit Verzekeringsuitkering vult aan op zowel loongerelateerde uitkering, loonaanvulling als vervolguitkering UWV Snel een uitkering door twee AO-klassen; bij AO tussen 35% en 55% volgt uitkering van 50% verzekerd bedrag en bij AO van 55% of meer wordt 100% uitgekeerd Gelijkblijvende of klimmende uitkering Keuze uit drie eindleeftijden

25 Individuele producten
Vaste lasten AOV - opvolger Woonlasten AOV WIA-Excedent verzekering

26 Vaste Lasten AOV Verzekerd bedrag max. € 2.500,- per maand o.b.v. gezondheidsverklaring Vaste lasten: woonlasten, premies verzekeringen, consumptief krediet, studiekosten kinderen en alimentatie Optionele WW-dekking voor werknemers Wachttijd a.o. is 1 jaar; geen wachttijd voor WW Arbeidsongeschiktheid bij werknemers: WIA-volgend of maatschappijbeoordeling bij zelfstandigen: maatschappijbeoordeling Uitkeringsdrempel => 35% Bij overlijden door ongeval of ‘acute’ ziekte eenmalige uitkering aan partner Vergoeding van maximaal € 5000,- voor woningaanpassing Verhoging verzekerd bedrag max. 15% per jaar zonder medische waarborgen

27 WIA-Excedent verzekering
Arbeidsongeschiktheid Inkomens tot maximum WIA-jaarloon: WIA-volgend Inkomens vanaf maximum WIA-jaarloon: maatschappijbeoordeling Jaarlijkse vaststelling verzekerd bedrag Keuze uitkering gelijkblijvend, vaste klim of CBS-loonindex Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Goede aanvulling op het inkomen bij arbeidsongeschiktheid Gratis periodiek onderzoek eens per 3 jaar De premie is als persoonlijke verplichting aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

28 Inkomens tot het maximum WIA-jaarloon
Aanvulling tot maximaal 80% van het inkomen 10% van het inkomen verzekerd als extra aanvulling op de loondoorbetaling in het tweede ziektejaar 10% van het inkomen verzekerd als extra aanvulling op de WIA-uitkering Hierbij geldt: Gangbare arbeid Beoordeling mate van arbeidsongeschiktheid door arbodienst (2e ziektejaar) en UWV (na 2e ziektejaar) Uitkering vanaf 35% arbeidsongeschiktheid

29 Inkomens vanaf het maximum WIA-jaarloon
10% van het inkomen verzekerd als extra aanvulling op de loondoorbetaling in het tweede ziektejaar Maximaal 80% van het inkomen (minus het maximum WIA-jaarloon) verzekerd Hierbij geldt: Passende arbeid De Amersfoortse bepaalt mate van arbeidsongeschiktheid (maatschappijbeoordeling) Uitkering vanaf 25% arbeidsongeschiktheid

30 De Amersfoortse De inkomensverzekeraar van ondernemend Nederland.


Download ppt "Ontwikkelingen WIA de nieuwe WAO"

Verwante presentaties


Ads door Google