De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agenda Presentaties 1. Overgang van Stichting Pensioenfonds Océ naar PME Door: Leen Streng – bestuurslid pensioenfonds Océ Presentatie nieuwe pensioenregeling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agenda Presentaties 1. Overgang van Stichting Pensioenfonds Océ naar PME Door: Leen Streng – bestuurslid pensioenfonds Océ Presentatie nieuwe pensioenregeling."— Transcript van de presentatie:

1 Agenda Presentaties 1. Overgang van Stichting Pensioenfonds Océ naar PME Door: Leen Streng – bestuurslid pensioenfonds Océ Presentatie nieuwe pensioenregeling PME Door: Alfred Hamelink – pensioenconsulent PME

2 Gewezen deelnemers Presentatie Overgang van uw pensioen van
Stichting Pensioenfonds Océ naar PME Door L. Streng Maart 2014 Gewezen deelnemers

3 Waarom naar PME? De werkgever kiest ervoor om vanaf 1 januari 2014 de pensioenregeling onder te brengen bij PME. Pensioenfonds heeft de mogelijkheden onderzocht voor alle pensioenen; - naar verzekeraar; - een gesloten fonds; - naar PME. Keuze voor PME sluit het beste aan bij huidige pensioentoezegging. Bij overdracht naar PME is door de werkgevers een bruidsschat in het vooruitzicht gesteld.

4 Gewezen deelnemers PME neemt uw opgebouwde ouderdomspensioen en levenslang partnerpensioen over. PME neemt het tijdelijk partnerpensioen en het opgebouwde vroegpensioen niet over. Het Océ pensioenfonds zet het tijdelijk partnerpensioen om in extra levenslang partnerpensioen. Het Océ pensioenfonds zet het vroegpensioen om in extra ouderdomspensioen èn extra levenslang partnerpensioen, tenzij u geboren bent voor Dan neemt PME het nog niet ingegaan vroegpensioen ook over. Het ouderdomspensioen en levenslang partnerpensioen worden tevens omgezet in de verhouding 100:70, tenzij u geboren bent voor 1950. PME heeft een flexibele ingangsdatum van het ouderdomspensioen vanaf 55 jaar.

5 Overige bepalingen (1) Uitruilbaar partnerpensioen
Het opgebouwde levenslang partnerpensioen wordt volledig uitruilbaar voor extra ouderdomspensioen. De keuze voor uitruil maakt u bij ingang van het ouderdomspensioen. Een eenmaal gemaakte keuze is definitief. Arbeidsongeschiktheidspensioen Ontvangt u van het Océ pensioenfonds een arbeidsongeschiktheidspensioen? PME neemt deze uitkering over. Heeft u een premievrije opbouw van het pensioen in geval van arbeidsongeschiktheid, dan bouwt u in de toekomst pensioen op in de PME-regeling. Wezenpensioen Het opgebouwde wezenpensioen wordt ook overgedragen naar PME. Het wezenpensioen wordt uitgekeerd tot de 18-jarige leeftijd en bij studerende kinderen tot hun 27-jarige leeftijd.

6 Overige bepalingen (2) Echtscheiding Het nog niet ingegaan ouderdomspensioen en levenslang partnerpensioen worden omgezet in de verhouding 100:70. Het Océ pensioenfonds respecteert de afspraken die u heeft gemaakt met uw ex- partner over de verdeling van pensioen. Deze afspraken kunnen leiden tot een andere verhouding van het ouderdomspensioen en het levenslang partnerpensioen dan 100:70. U heeft van het Océ pensioenfonds een brief ontvangen waarin staat wat dit voor u persoonlijk betekent.

7 Overige bepalingen (3) Werkloosheidswet (WW) Heeft u in de Océ-regeling een vroegpensioen opgebouwd? Het kan dan zijn dat u wordt gekort op uw WW-uitkering indien u op 62-jarige leeftijd werkloos bent. Na de overgang naar PME is er geen vroegpensioen meer. Dit pensioen is omgezet in extra ouderdoms- pensioen en levenslang partnerpensioen. Dat betekent dat u – in het geval dat u werkloos wordt – hiervoor niet meer gekort wordt op uw WW-uitkering. Waardeoverdrachten Heeft u bij het Océ pensioenfonds een waardeoverdracht in gang gezet? Het Océ pensioenfonds zal deze waardeoverdracht nog voor u afwikkelen wanneer u uiterlijk 31 december 2013 de akkoordverklaring bij de offerte heeft getekend. Na deze datum worden de waardeoverdrachten door PME overgenomen. PME zal de waardeoverdracht opnieuw in gang zetten met een nieuwe berekeningsdatum. U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen.

8 Verder is nog van belang….
De korting van 4,09% is per 1 augustus 2013 met terugwerkende kracht ongedaan gemaakt. Dit is mede mogelijk gemaakt door de bruidsschat. In december heeft u hierover een brief ontvangen. Afwikkeling herstelplan en ontwikkeling financiële positie in 2013. Omdat de dekkingsgraad van het fonds ruim boven 104,3% uitsteeg, is het toepassen van de laatste noodmaatregel niet nodig. Het fonds maakt nu de balans op voor de overgang naar PME. In de zomer zal het fonds een eindafrekening maken ten gunste van alle gepensioneerden en (gewezen) deelnemers. U ontvangt daarover medio 2014 een persoonlijke brief. Nogmaals voor alle duidelijkheid, de korting van PME in april 2014 is niet van toepassing op de pensioenen die zijn overgekomen van het Océ pensioenfonds. In de toekomst is het verlenen van toeslagen of het korten van rechten afhankelijk van de financiële positie van PME.    

9 Verder is nog van belang….
Overgangsperiode De medewerkers van het Océ pensioenfonds zijn in 2014 nog een half jaar beschikbaar om uw vragen te beantwoorden, pensioenberekeningen te maken en pensioenbetalingen te doen. Daarna: Servicedesk PME Telefoonnummer Postadres Pensioenfonds van de Metalektro, Postbus 9103, 1006 AC AMSTERDAM


Download ppt "Agenda Presentaties 1. Overgang van Stichting Pensioenfonds Océ naar PME Door: Leen Streng – bestuurslid pensioenfonds Océ Presentatie nieuwe pensioenregeling."

Verwante presentaties


Ads door Google