De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LippmannVrijwilligerspakket2009.01 Lippmann Vrijwilligersverzekering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LippmannVrijwilligerspakket2009.01 Lippmann Vrijwilligersverzekering."— Transcript van de presentatie:

1 LippmannVrijwilligerspakket2009.01 Lippmann Vrijwilligersverzekering

2 LippmannVrijwilligerspakket2009.01 Gemeente Deventer

3 2009.01Vrijwilligerspakket Pakket 1, 2, 3 & 4 •Pakketten bevatten: –Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers –Ongevallen- & persoonlijke eigendommenverzekering –Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven –Werkgeversaansprakelijkheid verkeersdeelnemers –Bestuurdersaansprakelijkheid –Rechtsbijstandverzekering

4 2009.01Vrijwilligerspakket Algemeen: •Definitie vrijwilliger: De vrijwilliger is de persoon die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Tevens worden maatschappelijke stagiaires en mantelzorgers als verzekerden aangemerkt. •Aanmelding Er behoeft geen registratie plaats te vinden van de deelnemende organisaties. •Leeftijdsgrens Er geldt geen leeftijdgrens •Uitgesloten zijn ► Vrijwillige politie ► Vrijwillige brandweer

5 2009.01Vrijwilligerspakket LIPPMANN Vrijwilligerspakket 1 •Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers •Verzekerd bedrag per aanspraak € 2.500.000,-- met een maximum per verzekeringsjaar van € 5.000.000,-- •Opzicht€ 5.000,-- •Eigen risicoNIHIL

6 2009.01Vrijwilligerspakket LIPPMANN Vrijwilligerspakket 1 •Ongevallen- & persoonlijke eigendommenverzekering •Rubriek A. uitkering bij overlijden€ 12.500,-- •Rubriek B. uitkering bij blijvende invaliditeit€ 25.000,-- •Rubriek D. uitkering geneeskundige kosten€ 1.000,-- •Materiële schade tot een maximum van€ 5.000,-- •Psychische hulpverlening a.g.v. molest€ 2.500,-- •Acute huishoudelijke hulp tot een maximum van 20 uur •Er geldt voor deze verzekering een maximum verzekerd verdrag van € 1.250.000,-- per gebeurtenis.

7 2009.01Vrijwilligerspakket LIPPMANN Vrijwilligerspakket 2 •Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven •Verzekerd bedrag per aanspraak € 2.500.000,-- met een maximum van per verzekeringsjaar€ 5.000.000,-- •Opzicht€ 5.000,-- •Eigen risicoNIHIL •Werkgeversaansprakelijkheid verkeersdeelnemers •Verzekerd bedrag per aanspraak€ 1.250.000,-- •Eigen risicoNIHIL

8 2009.01Vrijwilligerspakket LIPPMANN Vrijwilligerspakket 2 •Aanvulling op Werkgeversaansprakelijkheid verkeersdeelnemers •Extra dekkingen in geval van een aanrijding met een ander motorrijtuig. •Indien het een motorrijtuig voertuig betreft van de werknemer en het cascorisico niet elders is verzekerd, dan biedt deze polis een dekking tot een maximum van € 30.000 voor schade aan het motorrijtuig. •Indien een schade van het motorrijtuig van de werknemer onder een elders lopende motorrijtuigen casco verzekering is gedekt, wordt onder deze polis het eigen risico vergoed tot een maximum van € 500 per gebeurtenis. •Het woon-/werkverkeer is tevens verzekerd. Nadrukkelijk wordt bepaald dat onder woon- /werkverkeer moet worden gezien de meest gangbare route van het woonhuis naar het adres van het bedrijf van verzekeringnemer en vice versa, tenzij door overmacht of omstandigheden een andere route zonder onderbreking wordt gereden. •Indien een schade van het voertuig van de werknemer onder een elders lopende verzekering is gedekt, en er vindt een verlies van bonus/malus c.q. no-claim plaats, dan wordt dit verlies tot een maximum van drie jaar vergoed. Hierbij wordt het verlies gekapitaliseerd. •Inzittendenverzekering

9 2009.01Vrijwilligerspakket LIPPMANN Vrijwilligerspakket 3 •Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering •Verzekerd bedrag per aanspraak € 500.000,-- met een maximum per verzekeringsjaar€ 5.000.000,-- * Het maximum geldt voor alle deelnemende stichtingen en verenigingen in de gemeente tezamen.

10 2009.01Vrijwilligerspakket LIPPMANN Vrijwilligerspakket 3 •Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Bijzondere voorwaarden : Als rechtspersoon worden aangemerkt de bij verzekeringnemer geregistreerde vrijwilligersorganisaties die binnen de gemeente van verzekeringnemer werkzaam zijn en rechtspersoonlijkheid genieten conform artikel 3 boek 2 BW en als zodanig voor onbepaalde tijd staan ingeschreven in het Handelsregister Kamer van Koophandel.

11 2009.01Vrijwilligerspakket LIPPMANN Vrijwilligerspakket 4 •Rechtsbijstandverzekering •Verzekerd bedrag per aanspraak € 35.000,--* * Dit geldt voor extern gemaakte kosten, intern gemaakte kosten zijn onbeperkt verzekerd..

12 2009.01Vrijwilligerspakket LIPPMANN Vrijwilligerspakket 4 •Bijzondere voorwaarden •Het minimumbelang •De verzekerde kan alleen aanspraak maken op rechtsbijstand als het belang van zijn verzoek ten minste € 225 beloopt. •Verzekerden •Verzekeringnemer is de op het polisblad vermelde Gemeente. •Verzekerd zijn de personen (vrijwilligers) die onverplicht en onbetaald vrijwilligerswerk verrichten voor in de verzekerde gemeente gevestigde organisaties.

13 2009.01Vrijwilligerspakket LIPPMANN Vrijwilligerspakket 4 •De verzekerde activiteiten •De verzekerde heeft aanspraak op rechtsbijstand: –bij het verhalen van een door hem tijdens zijn vrijwilligerswerkzaamheden geleden schade, niet zijnde schade aan hem in eigendom toebehorende motorrijtuigen en vaartuigen; –bij een tegen hem ingestelde strafvervolging in verband met verondersteld strafrechtelijk handelen tijdens de uitoefening van zijn vrijwilligerswerkzaamheden.

14 2009.01Vrijwilligerspakket LIPPMANN Vrijwilligerspakket 4 •Specifieke bepalingen •Niet verzekerd zijn vrijwilligers bij de brandweer en politie, alsmede onder de WMO vallende mantelzorgers. •DAS verleent geen rechtsbijstand voor zover de verzekerde voor de behartiging van zijn belangen aanspraak kan maken op een andere (rechtsbijstand) verzekering.

15 LippmannVrijwilligerspakket2009.01 VRAGEN?

16 LippmannVrijwilligerspakket2009.01 DANK VOOR UW AANDACHT Gemeente Deventer


Download ppt "LippmannVrijwilligerspakket2009.01 Lippmann Vrijwilligersverzekering."

Verwante presentaties


Ads door Google