De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De ANBI mr. A.B.M. (André) Loesink.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De ANBI mr. A.B.M. (André) Loesink."— Transcript van de presentatie:

1 De ANBI mr. A.B.M. (André) Loesink

2 De ANBI De Algemeen Nut Beogende Instelling
Ingevoerd per 1 januari 2008 Bestrijding wildgroei en misbruik Ter stimulering van het algemene nut Dus niet individueel belang of belang beperkte groep

3 De ANBI ANBI status aanvragen bij belastingdienst
Instelling via beschikking aangemerkt als ANBI Groepsbeschikking ook mogelijk Bijv. kerkgenootschappen Thans meer dan instellingen bij Belastingdienst geregistreerd

4 Voorwaarden Rechtspersoon niet zijnde een B.V., N.V., coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij Voor minstens 90% het algemeen nut beogen Geen winstoogmerk Afgescheiden vermogen beleidsbepalers mogen niet over vermogen beschikken als ware het hun eigen vermogen Actueel beleidsplan!!!

5 Voorwaarden II Beperkt eigen vermogen
Bestuurdersbeloning beperkt tot onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden Integriteitstoets Bij opheffing ANBI dient vermogen aan ANBI met soortgelijk doel te worden besteed.

6 De ANBI Het beleidsplan dient feitelijk inzicht te geven in alle hiervoor genoemde voorwaarden Hoe dient een beleidsplan er uit te zien? Geen voorgeschreven opzet

7 Voorbeeld opzet beleidsplan
Inleiding Strategie Uitgangspunten en kernbegrippen instelling Statutaire doelstelling (ten minste 90% algemeen belang) Afwezigheid winstoogmerk Bestemming liquidatiesaldo (uitkering aan ANBI met soortgelijk doel) Integriteit instelling en voor instelling ‘werkzame’ personen (integriteitstoets) Missie Werkzaamheden instelling

8 Voorbeeld opzet beleidsplan II
De door de instelling te verrichten werkzaamheden Overzicht toekomstige projecten en geplande investeringen De wijze waarop de instelling gelden (ver)werft Beschikkingsmacht over vermogen instelling (gescheiden vermogen) Taakverdeling en bestuursverhoudingen binnen het bestuur Wijze waarop over vermogen instelling kan worden beschikt Omschrijving uitvoering beleid en toezicht daarop door bestuur Vermogen van de instelling (beperkt eigen vermogen) Beleid instelling met betrekking tot uitkeringen Cijfermatig overzicht uitkeringen conform doelstelling

9 Voorbeeld opzet beleidsplan III
Beheer Vermogen Balans met toelichting waarin vermogensopbouw van instelling wordt verklaard Wijze waarop vermogensbeheer instelling plaatsvindt en afstemming daarvan met doelstelling en uitkeringsbeleid Kostenstructuur Verhouding wervingskosten en beheerskosten ten opzichte van bestedingen Beloning beleidsbepalers (onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden) Beschrijving administratieve organisatie

10 De ANBI De voordelen voor de ANBI: Vrijstelling vennootschapsbelasting
Vrijstelling erf- of schenkbelasting (zowel niet voor ontvangen donaties als voor uitkeringen in het algemeen belang)

11 De ANBI De voordelen voor de donateur:
Particulier: aftrek in inkomstenbelasting (drempel 1% inkomen, minimum € 60, maximum 10% inkomen) Vennootschap: aftrekbaar voor vennootschapsbelasting (maximum 50% winst of € ) Schenkingen aan sport- en muziekverenigingen, steunstichting SBBI

12 De SBBI Sociaal belang behartigende instelling Vanaf 2010
Behartiging sociaal belang Alleen vrijstelling erf- en schenkbelasting Giften voor donateurs niet aftrekbaar

13 De culturele ANBI Vanaf 2012 ANBI uitsluitend gericht op cultuur
‘Extra’ voordeel donateurs Particulier: aftrek verhoogd met 25%, max. van € 1.250 Vennootschap: aftrek verhoogd met 50%, max. van € 2.500 Per 1 januari 2018 vervalt ‘extra’ voordeel

14 Wijzigingen per 1 januari 2014
Vanaf 1 januari 2014 digitale informatieplicht ANBI’s Wat betekent dit?

15 Wijzigingen per 1 januari 2014
Publicatie via internet van: De handels/statutaire naam van de instelling RSIN-nummer Het post- of bezoekadres van de instelling Doelstelling De hoofdlijnen van het beleidsplan De functie en namen van de bestuurders Het beloningsbeleid bestuur en personeel Actueel jaarverslag van de activiteiten Een financiële verantwoording

16 Wijzigingen per 1 januari 2014
Uitzonderingen: Kerkgenootschappen met groepsbeschikking pas vanaf 1 januari 2016 Publicatieplicht namen bestuurders geldt niet voor kerkgenootschappen en instellingen met ontheffing Belastingdienst

17 De ANBI Vragen?


Download ppt "De ANBI mr. A.B.M. (André) Loesink."

Verwante presentaties


Ads door Google