De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014

2 Spoorboekje van de avond 20:00welkom 20:05Edward Mackenzie GGD Groningen 20:30Bas van der Kant HVDSG 20:40vragen en discussie 21:00wet – de verordening – het beleid 21:20vragen en discussie 21:45afsluiting

3 De Nieuwe Drank- en Horecawet WET (Eerste en Tweede kamer) WET (Eerste en Tweede kamer) VERORDENING (gemeenteraad) Beleidsregels (college van B&W)

4 Belangrijkste wetswijzigingen •de burgemeester is bevoegd gezag voor vergunningverlening en toezicht (en alles wat hieronder volgt); •leidinggevenden worden niet langer op de vergunning vermeld, maar op een aanhangsel, zodat bij wijzigingen met een melding kan worden volstaan en geen nieuwe vergunning hoeft te worden aangevraagd;

5 Belangrijkste wetswijzigingen •naast intrekking van de vergunning kan nu ook worden overgegaan tot schorsing wanneer intrekking een te zwaar middel is; •de verplichting om een paracommerciële verordening in te stellen; •bij overtreding van de leeftijdsgrenzen voor verkoop kan aan een supermarkt of cafetaria een verkoopverbod worden opgelegd;

6 Belangrijkste wetswijzigingen •het is voor jongeren (jonger dan 18) verboden om in de openbare ruimte alcohol in bezit te hebben; •toezicht is opgedragen aan de gemeente, gemeentelijke BOA's (buitengewoon opsporingsambtenaren) kunnen een bestuurlijke boete opleggen.

7 De wetgever eiste van de gemeente dat zij per 1 januari 2014 een nieuwe verordening zou opstellen. “Drank- en Horecaverordening gemeente Vlagtwedde 2014”

8 Verordening: wijziging Horeca Verbod van Happy Hours.

9 Wat is een paracommerciële inrichting?

10 Paracommercie ‘een rechtspersoon, niet zijnde een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zich naast activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard richt op de exploitatie in eigen beheer van een horecabedrijf’ Drank- en Horecawet

11 Wijzigingen, schenktijden: •Alcohol schenken mag pas 2 uur voor de activiteit; •Alcohol schenken mag tot maximaal 2 uur na het einde van de activiteit.

12 Wijzigingen bijeenkomsten Wat is een bijeenkomst van persoonlijke aard? Een activiteit die niet past binnen de doelstelling van de inrichting.

13 Voorbeeld: Voetbalvereniging houdt een feestje voor het jubileum van de eigen voorzitter.  Geen persoonlijke aard, want voetbal.

14 Voorbeeld: Voorzitter of ander lid houdt verjaardag in de kantine van de voetbal.  Wel persoonlijke aard, want geen activiteit van de voetbalvereniging zelf. (mag dus niet volgens verordening)

15 Voetbalvereniging houdt een feestje voor een jubileum van de volleybal-voorzitter.  Wel persoonlijke aard, want volleybal is geen activiteit van de voetbalvereniging. (mag dus niet volgens verordening)

16 Wijziging bijeenkomsten 1.Geen bijeenkomsten van persoonlijke aard organiseren. 2.Ruimte niet verhuren/uitlenen voor bijeenkomsten van persoonlijke aard. 3.Let op: het gaat alleen om bijeenkomsten waar alcohol geschonken wordt.

17 Tenzij….

18 Beleidsregel ontheffingen: op zoek naar de maximale ruimte

19 Ontheffingen paracommercie •Ontheffing kan worden verleend op aanvraag. •Burgemeester beslist binnen zes weken. •Burgemeester kan afwijken van deze termijn. •Toetsing op oneerlijke mededinging en alle andere feiten en omstandigheden. Bijv. onregelmatigheden in het verleden.

20 Speciale positie Dorps- en buurthuizen: •In ieder geval 12 ontheffingen per jaar (gelden alleen voor dorps- en buurthuizen niet voor overig paracommercieel); •Burgemeester kan afwijken van het aantal; •Tot 1 juli 2014 melding 1 dag van te voren.

21 Evalueren -Hebt u iets gemerkt van de wijzigingen? -Hoe werkt de verordening voor u? -Hoe werken de ontheffingen voor u?

22 Verleende ontheffingen Vlugtweide Ter ApelBuurthuis Jipsinghuizen Ons Hoes Besloten feest op 24-1-2014Ontheffing 09-01-2014Besloten feest 21-2-2014 Besloten feest op 27-2-2014Ontheffing 12-01-2014Besloten feest 10-5-2014 Ontheffing 19-01-2014Besloten feest 26-04-2014 Ontheffing 29-01-2014Besloten feest 03-05-2014 Ontheffing 16-02-2014Dorpsfeest 18-05-2014 Ontheffing 16-02-2014Schoolfeest 28-05-2014 Ontheffing 01-03-2014Besloten feest 14-06-2014 Ontheffing 15-03-2014Besloten feest 21-06-2014 Ontheffing 06-04-2014 Ontheffing 12-04-2014 Ontheffing 17-05-2014 Ontheffing 14-06-2014 Ontheffing 22-06-2014

23 Het vervolg •Nadere vragen en opmerkingen graag aan de gemeente mededelen. •Uitkomsten + bovenstaande worden meegewogen bij de uitwerking van het beleid. •Beleid wordt gepubliceerd en ter inzage gelegd.


Download ppt "Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google