De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

7. Vereniging en Stichting

Verwante presentaties


Presentatie over: "7. Vereniging en Stichting"— Transcript van de presentatie:

1 7. Vereniging en Stichting

2 Vereniging (art. 2:26ev BW)
definitie (art. 2:26 BW): leden de vereniging is een rechtspersoon die gericht is op een bepaald doel winst wél winst maken, niet uitkeren aan leden (art. 2:26 lid 3 BW) © 2006 Mr. J. Keizer Bedrijf & Recht

3 Oprichting opgericht bij meerzijdige rechtshandeling (betekent 2 of meer (rechts-) personen) © 2006 Mr. J. Keizer Bedrijf & Recht

4 Informele vereniging (art. 2:30 BW)
informele vereniging is beperkt rechtsbevoegd vereniging kan geen registergoederen verkrijgen vereniging kan geen erfgenaam zijn bestuurder naast de vereniging hoofdelijk aansprakelijk (art. 2:30 lid 2 BW) informele vereniging wordt door notariële akte formele vereniging © 2006 Mr. J. Keizer Bedrijf & Recht

5 Volledige rechtsbevoegdheid Vereniging Coöperatie
Gewone vereniging Volledige rechtsbevoegdheid Vereniging Coöperatie OWM Geen volledige rechtsbevoegdheid Informele vereniging “clubje” © 2006 Mr. J. Keizer Bedrijf & Recht

6 Formele vereniging formele vereniging is volledig rechtsbevoegd
na oprichting inschrijving in register van Kamer van Koophandel (art. 2:29 lid 1 BW) "instemmen met de statuten“ © 2006 Mr. J. Keizer Bedrijf & Recht

7 Aansprakelijkheid van het bestuur
bestuurders in beginsel niet aansprakelijk bij een gewone (notariële) vereniging (evt art. 2:9 BW) © 2006 Mr. J. Keizer Bedrijf & Recht

8 Vertegenwoordigingsbevoegdheid bestuur (art. 2:45 BW)
het bestuur vertegenwoordigd de vereniging, statutair kunnen bestuursleden ook vertegenwoordigingsbevoegd zijn (bijv 2 handtekeningenclausule) © 2006 Mr. J. Keizer Bedrijf & Recht

9 Aansprakelijkheid van de leden
leden in principe niet aansprakelijk, het vermogen van de vereniging wél © 2006 Mr. J. Keizer Bedrijf & Recht

10 Afdelingen met rechtspersoonlijkheid
afdeling heeft eigen rechtspersoonlijkheid © 2006 Mr. J. Keizer Bedrijf & Recht

11 Afdelingen zonder rechtspersoonlijkheid
in beginsel één vereniging. Afdeling heeft geen rechtspersoonlijkheid, organisatorisch bestaat de vereniging uit meer delen © 2006 Mr. J. Keizer Bedrijf & Recht

12 Federatie vereniging van verenigingen © 2006 Mr. J. Keizer
Bedrijf & Recht

13 Coöperatie (art. 2:53ev BW)
formele vereniging die een bedrijf uitoefent voor haar leden winsten mogen worden uitgekeerd aan de leden © 2006 Mr. J. Keizer Bedrijf & Recht

14 Onderlinge waarborgmaatschappij
OWM oefent voor en met haar leden het verzekeringsbedrijf uit. Ook niet-leden mogen met de OWM een verzekering afsluiten © 2006 Mr. J. Keizer Bedrijf & Recht

15 Aansprakelijkheid van de leden coöperatie en OWM
UA : leden niet aansprakelijk BA : leden beperkt aansprakelijk WA : leden naar evenredigheid aansprakelijk aansprakelijkheid geldt pas na ontbinding of faillissement © 2006 Mr. J. Keizer Bedrijf & Recht

16 Stichting (art. 2:285 BW) definitie
de stichting is een rechtspersoon zonder leden, die met haar vermogen een in de statuten vermeld doel probeert te realiseren. © 2006 Mr. J. Keizer Bedrijf & Recht

17 Oprichting stichting moet per notariële akte (art. 2:286 BW)
© 2006 Mr. J. Keizer Bedrijf & Recht

18 Winst stichting mag winst maken
mag alleen niet verdelen onder de bestuurders en/of oprichters riant salaris is een fiscaal probleem © 2006 Mr. J. Keizer Bedrijf & Recht

19 Toezicht in beginsel controleert het bestuur zichzelf
uitzondering: Openbaar Ministerie kan controleren vaak externe controle door subsidiegevers, bijv. onderwijs © 2006 Mr. J. Keizer Bedrijf & Recht


Download ppt "7. Vereniging en Stichting"

Verwante presentaties


Ads door Google