De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Visie ‘t Haarhoes 2013 - 2018 Noordijk 24 april 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Visie ‘t Haarhoes 2013 - 2018 Noordijk 24 april 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Visie ‘t Haarhoes Noordijk 24 april 2013

2 Van sporthal met kantine naar multifunctioneel dorpshuis

3 Uitgangspunten ’t Haarhoes is een dertien jaar oud geprivatiseerd gemeenschapsgebouw. ’t Haarhoes is en tot stand gekomen dankzij de medewerking van ruim 150 vrijwilligers en wordt nog steeds volledig gerund door vrijwilligers. Het gebouw beschikt over een vergaderkamer, keuken, peuterspeelzaal, sportzaal en een kantine.

4 Huidige functies Nu een kantine, cursuslokaal, peuterspeelzaal, vergaderruimte, gymzaal en activiteitenruimte

5 Sociale functie Een gemeenschapshuis heeft in een kleine plattelandskern als Noordijk een heel belangrijke sociale functie, welke wordt versterkt door het ontbreken van winkels en een kerk. Deze sociale functie zal gezien de leegloop van dit gebied minimaal behouden moeten blijven en liefst moeten worden versterkt door meer verbindende activiteiten en initiatieven mogelijk te maken. Hierdoor blijft Noordijk ook in de toekomst een kern met pit.

6 Voorwaarden In een kleine plattelands- kern zijn het vooral de
clubjes en verenigingen die zorgen voor de onderlinge samenhang en leefbaarheid. Hierbij is een goed multifunctioneel gemeenschapshuis een voorwaarde.

7 Toekomstige (mogelijke) functies
Dorpsböke, vergaderlocatie, cursusruimte, BSO, toneel, sportzaal, ouderensoos, theater, oefenruimte, jongerensoos, feestlocatie, peuteropvang, ontmoetingplaats, en evenementenruimte.

8 Expolitatie van ‘t Haarhoes
Stichting ‘t Haarhoes krijgt per geen op vaste gemeentelijke bijdrage meer waardoor er gezocht moet worden naar andere manieren om ‘t Haarhoes in stand te houden en aan te passen aan de toekomstige functies en behoeften. Vandaar: Vrienden van ‘t Haarhoes

9 Vrienden van ‘t Haarhoes
Vrienden van ‘t Haarhoes zijn donateurs die een vast bedrag doneren om hiermee jaarlijks financieel bij te dragen in de exploitatiekosten van ’t Haarhoes. Door dit te organiseren en te registreren is er een aantoonbare betrokkenheid van de Noordijkse gemeenschap bij dit multifunctionele gebouw.

10 Vrienden van ‘t Haarhoes
De “Vrienden van ’t Haarhoes” willen samen ieder jaar minimaal 3000 euro aan donaties werven bij bedrijven en particulieren in en rond Noordijk. Hierbij is het bedrag per persoon, gezin of bedrijf ondergeschikt aan het totaal aantal donateurs. Hoe meer donateurs hoe breder het draagvlak en des te kansrijker de toekomstige subsidie aanvragen.

11 Vrienden van ‘t Haarhoes
Door deze vaste jaarlijkse bate op de balans van Stichting ’t Haarhoes is, na het wegvallen van de vaste gemeentelijke subsidie in 2013, de (meerjaren) exploitatie beter geborgd. Daarnaast worden (eenmalige) bijdragen van fondsen, gemeenten en provincies eerder toegekend indien er aantoonbaar draagvlak is onder de bevolking.

12 Toelichting donateur Het bedrag per huishouden is een vrije keuze en vastgesteld 10, 25 of 50 euro per jaar. Bedrijven kunnen donateur worden voor 100, 250 of 500 euro en krijgen naast reclameruimte hiervoor ook korting op de verhuurtarieven. Uitgestelde betaling middels automatische incasso (machtiging onder voorwaarden) totdat zeker is dat plan doorgaat. Digitaal informeren van alle huidige commissies, clubjes en verenigingen middels deze presentatie. Presentatie ligt ter inzage in ‘t Haarhoes

13 Plan van aanpak Ieder huishouden per brief informeren op 15 mei
Informeren van contactpersonen commissies, clubjes en verenigingen om deze groep huidige gebruikers als eerste in te kunnen schrijven. Herinnering aan deelname en machtiging in Noordijk Koerier van 15 juni Persoonlijk benaderen van ontbrekende huishoudens voor 15 juli.

14 Vrienden van ‘t Haarhoes ?
Vragen, ideeën of opmerkingen. Aub mail sturen naar t.a.v. Marcel Pastoor


Download ppt "Visie ‘t Haarhoes 2013 - 2018 Noordijk 24 april 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google