De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een onderzoek naar burgerinitiatieven in de gemeente Medemblik

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een onderzoek naar burgerinitiatieven in de gemeente Medemblik"— Transcript van de presentatie:

1 Een onderzoek naar burgerinitiatieven in de gemeente Medemblik
Maurice Veeken BSc Sociale Geografie en Planologie Universiteit van Amsterdam

2 Opzet Inleiding Deelname aan burgerinitiatieven
Soorten en aantallen initiatieven Ruimtelijke verscheidenheid Profiel actieve burger Ervaren leefbaarheid Conclusie

3 Inleiding Informele initiatieven: burgers ondernemen, uit eigen initiatief, actie om problemen op te lossen of de leefbaarheid te verbeteren (derde generatie burgerinitiatieven). Kleinschalig (buurtbbq) tot grootschalig (dorpsevenement). Voorbeeld: Onze Lieve Vrouw van Lourdes kerk in Zuidermeer  deel van de kerk verbouwd op initiatief van burgers tot multifunctioneel gebouw: Dorpshuis Café met biljartvereniging Loket voor informatie wonen, werken en zorg Gymzaal basisschool

4 Deelname aan initiatieven
Deelname afgelopen 10 jaar  38.9% Deelname afgelopen 12 maanden  36.6% Manier van deelname: - Ondersteunend (39%) - Verlenen van hand- en spandiensten (33.9%) - Trekken van de kar (27.1%) Toekomstige bijdrage  40.4% (grote groep (34%) respondenten gaf antwoord Wn/Ga) - Potentiële groep van bijna 2 procent.

5 Aantal en soorten initiatieven
155 initiatieven de afgelopen 10 jaar in de 4 dorpen. Gemiddeld 2.25 initiatieven per actieve burger. Grote diversiteit aan soorten initiatieven, in ieder dorp weer andere soorten initiatieven. Initiatieven komen meestal voort uit lokale maatschappelijke problemen.

6 Ruimtelijke verscheidenheid
In bemiddelde dorpen worden meer burgerinitiatieven ontplooid (vooral in de dienstverlening en voorzieningen). In dorpen met veel voorzieningen zijn er meer burgers die hebben deelgenomen aan initiatieven de afgelopen 10 jaar (VV 44.8%, WV 33.3%). In dorpen met weinig voorzieningen worden meer initiatieven per actieve burger ontplooid (WV 2.7 per actieve burger, VV 1.8 initiatieven per actieve burger). In dorpen met weinig voorzieningen is er een hogere deelname aan initiatieven die te maken hebben met dienstverlening, veiligheid en voorzieningen. In Twisk veel initiatieven voor het behoud of opzetten van voorzieningen  voorbeeld Toko Twisk.

7 Ruimtelijke verscheidenheid: dorpsniveau

8 Profiel van de actieve burger
Leeftijd  tussen de 35 en 55 jaar Inkomen  huishoudelijk inkomen 3000 euro of meer Opleidingsniveau  hoger opgeleiden Woonduur  10 jaar of langer Huishoudensamenstelling  burgers die samenwonen

9 Ervaren leefbaarheid Begrip: leefbaarheid zoals de inwoners die beleven in hun woonomgeving. Leefbaarheidontwikkeling de afgelopen jaren weergegeven naar deelname aan initiatieven de afgelopen 12 maanden

10 Conclusie Relatief veel burgers hebben deelgenomen aan initiatieven de afgelopen 10 jaar en zij waren bij meerdere initiatieven in hun dorp betrokken. Burgers zetten zich vooral in voor sociale activiteiten en de woonomgeving. Maatschappelijke problemen op lokaal niveau zijn veelal de aanleiding tot ontplooien van burgerinitiatieven. De ruimtelijke verscheidenheid (context) verklaart deels verschillen in soorten en aantallen initiatieven (compositie effect is daarbij tevens belangrijk). Achteruitgang van de leefbaarheid leidt tot hogere bereidheid om initiatieven te ontplooien, daarnaast wordt een vooruitgang van de leefbaarheid ervaren door de genomen burgerinitiatieven.

11 Vragen? Als u nog vragen heeft naar aanleiding van de presentatie kunt u die altijd stellen door een te sturen naar 


Download ppt "Een onderzoek naar burgerinitiatieven in de gemeente Medemblik"

Verwante presentaties


Ads door Google