De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het dorp van de 21e eeuw Frans Thissen Universiteit van Amsterdam

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het dorp van de 21e eeuw Frans Thissen Universiteit van Amsterdam"— Transcript van de presentatie:

1 Het dorp van de 21e eeuw Frans Thissen Universiteit van Amsterdam
Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies

2 Nisse, een dorp in verandering
1979 1955 2012 Het dorp van de 21ste eeuw

3 Verandering en Onzekerheid
Geert Mak (1996): “hoe langer ik in het dorp verbleef, des te meer besefte ik dat het eigenlijk allemaal nog moest beginnen. Alleen: niemand wist wát moest beginnen, en waarheen het ging” Het dorp van de 21ste eeuw

4 Opzet Begrippen: leefbaarheid, sociale vitaliteit, sociale infrastructuur Territoriale binding en schaalveranderingen Van autonome dorpen naar woondorpen Ontwikkeling van dorpen in de Westhoek Sociale cohesie in Vlaamse Ardennen De betekenis van grenzen in de Westhoek Het dorp van de toekomst Het dorp van de 21ste eeuw

5 Leefbaarheid en Sociale Vitaliteit
Leefbaarheid: oordeel van bewoners over hun omgeving (wordt de omgeving door bewoners als passend ervaren) Sociale vitaliteit: inspanningen en initiatieven van bewoners gericht op hun omgeving Traditionele sociale vitaliteit: meedoen en/of trekker zijn Vernieuwende sociale vitaliteit: Openstaan voor en een bijdrage leveren aan verandering Bewoners Omgeving Het dorp van de 21ste eeuw

6 Sociale infrastructuur van dorpen
Voorzieningen Verenigingen Activiteiten Het dorp van de 21ste eeuw

7 De veranderende relatie met de omgeving
Territoriale binding: Schaalveranderingen: Economische binding (werk) Functionele binding (voorzieningen) Sociale binding (familie en vrienden) Culturele binding (identiteit) Politieke binding (zeggenschap) Schaalvergroting Lokaal ‘verlies’ van werk en voorzieningen Toename van ruimtelijke keuzevrijheid door automobiliteit Lokale winst in dorpen (recreatie, zorg) Schaalverkleining Toenemend belang van woning(en) en recreatie Van Dorpsbinding naar Lokaal bewustzijn Het dorp van de 21ste eeuw

8 Dorpen (en hun bewoners) in verandering
Autochtone of autonome dorp Je bent er geboren of opgegroeid, je komt ‘van het dorp’ (leefpaden) Je werkt er en je doet er je boodschappen: je woont ‘op het dorp’ (dagpaden) Traditioneel referentiekader: machtig beeld Woondorp Je bent er gaan wonen om de mooie woning en aangename woonomgeving Voor je sociale contacten en voorzieningen ben je niet afhankelijk van het dorp Opkomend referentiekader Het dorp van de 21ste eeuw

9 Leefbaarheid in het autonome dorp
Het dorp van de 21ste eeuw

10 Leefbaarheid in het woondorp
Het dorp van de 21ste eeuw 10

11 Visie autonome dorp: verlies
Ontwikkeling inwonertal: Absolute afname (44) Relatieve afname (20) Relatieve toename (28) Ontwikkeling aantal voorzieningen: Afname (42) Gelijk gebleven (13) Toename (4) Het dorp van de 21ste eeuw

12 Visie woondorp: verandering
Woonkwaliteit: Stagnerend (32) Dynamisch (27) Gemeenschapsinitia-tieven: Afgenomen (1) Gelijk gebleven (38) Toename (20) Het dorp van de 21ste eeuw

13 Sociale cohesie in de Vlaamse Ardennen
Oordeel over sociale cohesie in de buurt / dorp negatief positief Het dorp van de 21ste eeuw

14 Sociale cohesie in de Vlaamse Ardennen
Aandeel arbeiders Inkomen Zonder job Oriëntatie Bewoners Ronse, geboren en getogen in de streek Modaal Laag Lokale familie en voorzieningen in centra elders (gescheiden naar taal) Dorpsbewoners geboren en getogen in de streek Hoog Zeer lokaal, regionale identiteit Bewoners buiten de streek geboren (niet 4) Regionale oriëntatie, sterke politieke invloed Bewoners afkomstig uit niet-westerse landen Lokale familie en lokale voorzieningen Het dorp van de 21ste eeuw

15 Grensdorpen Westhoek Stagnatie in kleine kernen en oude centra langs de taal- en staatsgrens: Combinatie van lokaal functieverlies en gebrekkige woonkwaliteit Streekbewoners met een traditionele dorpsbinding Positief oordeel is vooral gebaseerd op de woonfunctie: De woning komt eerst: regionale woningmarkt Woonomgeving: dorpse rust, veiligheid, kwaliteit woonomgeving (natuur, landschap) Het dorp van de 21ste eeuw

16 Grensdorpen Westhoek Grenzen zijn voor veel bewoners sociaal en cultureel een belangrijke scheidslijn Twee “Grensmilieus”: Traditionele grensmilieu Moderne grensmilieu Kosmopolitisch: regionale stedelijke oriëntatie (met open grenzen) Lokaal bewust: oriëntatie op het dorp als woonmilieu Platteland met open grenzen Grensgebied met poort naar Frankrijk Het dorp van de 21ste eeuw

17 Dorp van de 21e eeuw Ruimte: Ruime regionale handelingsruimte in combinatie met lokale oriëntatie op ‘dorps’ woonmilieu (‘Stadt und Land, Hand in Hand’) Tijd/Ruimte: Levensfase Deeltijdwonen Emotionele binding: van dorpsbinding naar lokaal bewustzijn Verbrede wonen: Wonen – Zorg – Welzijn Het dorp van de 21ste eeuw

18 Dorp van de 21e eeuw Kwaliteit van de woonfunctie (woning en directe woonomgeving) Ontmoetingsplekken die zich kenmerken door ‘openheid’ naar alle bewoners Sociaal kapitaal: bewoners met grote sociale netwerken die kunnen binden maar ook bruggen kunnen en willen bouwen Actieve oriëntatie van bewoners op de veranderende identiteit van hun dorp: “vertellen van verhalen” Het dorp van de 21ste eeuw

19 Het dorp van de 21e eeuw Frans Thissen Universiteit van Amsterdam
Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies


Download ppt "Het dorp van de 21e eeuw Frans Thissen Universiteit van Amsterdam"

Verwante presentaties


Ads door Google